Mètodes predictius de dilatació de l’aorta ascendent i vàlvula aòrtica bicúspide

MÉS INFORMACIÓ

 • Nivell de preparació tecnològica

  TRL 4

 • Relació comercial desitjada

  Looking for a partner interested in a license and/or a collaboration agreement to develop and exploit this asset.

 • Inventors

  Alegret Colomé, Josep Maria; Martínez Micaelo, Neus

 • Propietat intel·lectual

  Priority date: 2017-02-06
  PCT/EP2018/052961

 • Contacta

  valoritzacio@iispv.cat

Mètodes predictius de dilatació de l’aorta ascendent i vàlvula aòrtica bicúspide

La present invenció es refereix a mètodes per diagnosticar la dilatació de l’aorta ascendent o vàlvula aòrtica bicúspide, determinar la probabilitat de patir dilatació de l’aorta ascendent, predir la progressió de la dilatació de l’aorta ascendent i equips útils per dur a terme aquests mètodes. Els mètodes utilitzen el nivell de les molècules de miRNA circulants específiques, miR-718, miR-130a, miR-122 i miR-486 per al diagnòstic i reactius per detectar el miRNA específic en els kits.

 • Problema a resoldre

  La present invenció està relacionada amb l’àmbit tècnic del diagnòstic, en particular amb mètodes per diagnosticar la dilatació de l’aorta ascendent o vàlvula aòrtica bicúspide, determinar la probabilitat de patir dilatació de l’aorta ascendent, predir la progressió de la dilatació de l’aorta ascendent i equips útils per dur a terme aquests mètodes.

 • Descripció de la invenció

  Els autors de la present invenció han identificat miRNA miR-718 circulant lliure de cèl·lules com a biomarcador per a la dilatació de l’aorta ascendent en mostres de sang i també per predir la progressió d’un subjecte que pateix aquesta malaltia. A més, els autors han identificat tres miRNAs circulants (miR-130a-3p, miR-122-5p i miR-486-5p) que permeten diagnosticar la vàlvula aòrtica bicúspide en una mostra de sang d’un subjecte.

   

  A/ Mètode per diagnosticar la dilatació de l’aorta ascendent

  Els autors de la present invenció han trobat que el miRNA circulant miR-718 és un biomarcador per a la identificació de la dilatació de l’aorta ascendent en pacients.

   

  B/ Mètode per determinar la probabilitat de dilatació de l’aorta ascendent

  Els inventors han descobert que els nivells de miR-718 circulant en una mostra de sang també es poden utilitzar com a marcador per determinar el risc de patir una dilatació de l’aorta ascendent.

   

  C/ Mètode per predir la progressió de la dilatació de l’aorta ascendent

  La dilatació aòrtica ascendent té una propensió a la dissecció i la ruptura, cosa que la converteix en una malaltia potencialment letal. Per tant, la dilatació aòrtica ascendent requereix un seguiment freqüent, amb una possible intervenció quirúrgica profilàctica precoç.

   

  D/ Mètode per diagnosticar la vàlvula aòrtica bicúspide

  Els autors de la present invenció han trobat que els miRNA circulants miR-130a-3p, miR-122-5p i miR-486-5p són biomarcadors independents per a la identificació de la vàlvula aòrtica bicúspide en pacients.

   

  E/ Kits de la invenció i usos dels mateixos

  La invenció també es refereix a kits per dur a terme els mètodes de la invenció.

   

  F/ Altres aspectes de la invenció

  La identificació d’un subjecte que pateix dilatació de l’aorta ascendent o vàlvula aòrtica bicúspide requereix iniciar un seguiment adequat del subjecte per controlar la progressió de la malaltia. Aquest control sol implicar teràpia mèdica i/o reparació quirúrgica profilàctica. Per tant, la invenció també es refereix a mètodes de tractament d’aquestes malalties en subjectes que han estat diagnosticats amb els mètodes de diagnòstic de la invenció.

Enllaços