Un equip investigador de l’IISPV-URV-CIBER-obn dissenya un sistema de puntuació que quantifica el risc de patir sobrepès, obesitat i altres alteracions cardiometabòliques a la infància

Un equip investigador de l’IISPV-URV-CIBER-obn, en col·laboració amb sis centres de recerca i universitats espanyoles més, ha dissenyat un sistema de puntuació basat en el seguiment d’hàbits saludables capaç de quantificar el risc de patir sobrepès, obesitat i altres alteracions cardiometabòliques (alteracions del sucre a la sang, pressió arterial, colesterol elevat, etc) en nens. Els resultats de l’estudi identifiquen aquelles conductes saludables, relacionades amb l’estil de vida, amb més impacte sobre la salut cardiometabòlica. Disposar d’una llista de verificació de conductes capaç de detectar possibles paràmetres de risc resultaria de gran utilitat per lluitar contra l’actual epidèmia d’obesitat infantil i les seves conseqüències.

El sistema de puntuació proposat contempla sis comportaments relacionats amb l’estil de vida: el compliment de les recomanacions de lactància exclusiva durant els primers sis mesos de vida; realitzar activitat física com a mínim dues hores a la setmana; menjar a poc a poc en els tres àpats principals; adherir-se a la dieta mediterrània; limitar l’ús de pantalles a menys de dues hores al dia i complir amb les hores de son recomanades segons l’edat. Aquestes variables van ser analitzades en un estudi observacional a 938 nens entre 3 i 6 anys que participaven en la investigació CORALS. “Fins ara, aquests factors s’havien estudiat normalment de manera individual i sense incloure comportaments relacionats amb el tipus de dieta, la lactància o la velocitat d’ingesta d’aliments”, explica Tany E. Garcidueñas, investigadora de l’IISPV-URV-CIBER-obn i primera autora de l’estudi.

Els resultats indiquen que aquells nens amb més puntuació presenten menys risc de patir sobrepès o obesitat, menor perímetre de cintura, menor índex de greix corporal, pressió arterial més baixa i nivells de glucosa a la sang adequats. “També hem descobert que, encara que hi ha un gran benefici en adoptar múltiples conductes saludables, hi ha qui té més impacte que altres en aquest context, com ara menjar lentament”, apunta Garcidueñas.

El sobrepès i l’obesitat infantil s’associen a una gran varietat de problemes de salut, alguns dels quals relacionats amb el sistema cardiometabòlic com hipertensió, diabetis o augment de colesterol i triglicèrids. Aquestes alteracions es poden perpetuar fins a l’etapa adulta i tenir un gran impacte en la vida present i futura dels individus que les pateixen. S’estima que al voltant del 41% dels nens entre sis i nou anys a l’Estat espanyol presenten, en major o menor mesura, sobrepès.

L’estudi s’ha publicat a la revista European Journal of Pediatrics i s’ha fet sota la supervisió de Nancy Babio i Jordi Salas-Salvadó, investigadors del Departament de Bioquímica de la URV i membres de l’IISPV i de CIBERobn.

Referència bibliogràfica: Garcidueñas-Fimbres, T.E., Gómez-Martínez, C., Pascual-Cuenta, M. et al. Adherència a healthy lifestyle behavior composite score and cardiometabolic risk factors in Spanish children from the CORALS cohort. Eur J Pediatr (2024).

Fins ara no s’havia identificat la petjada metabòlica d’aquest aliment en relació amb la malaltia. La recerca ha estat liderada per un equip de l’IISPV-URV-CIBERobn

L’equip investigador

Els llegums es caracteritzen pel seu contingut en proteïnes vegetals, fibra, hidrats de carboni, vitamines i minerals. Són un aliment típic de la dieta mediterrània i el seu consum s’ha associat a un menor risc de patir malalties com la hipertensió, l’obesitat o la diabetis. Fins al moment, però, cap estudi havia descobert quins són els mecanismes biològics que s’amaguen darrere d’aquestes associacions. Ara, un equip investigador de la Unitat de Nutrició Humana de l’IISPV i la URV ha demostrat per primera vegada quin és el procés mitjançant el qual els llegums ajuden a reduir el risc de patir diabetis tipus 2.

Les ciències òmiques, com és el cas de la metabolòmica, han permet entendre millor els processos biològics involucrats en els efectes derivats del consum d’alguns aliments sobre l’organisme, com el cafè, l’oli d’oliva o la carn. Fins ara, però, no s’havia identificat la petjada metabòlica -petites molècules resultants del consum d’aliments i vies metabòliques implicades- dels llegums i la seva relació amb el risc de patir diabetis tipus 2 o malalties cardiovasculars.

L’equip investigador, en col·laboració amb científics de l’Escola de Salut Pública de la Harvard University i la Universitat de Navarra, van estudiar mostres de sang de 1.833 individus grans amb alt risc cardiovascular procedents de l’assaig clínic PREDIMED. A partir d’aquestes mostres es va avaluar el consum alimentari a l’inici de l’estudi i després d’un any de seguiments. A partir de mètodes estadístics avançats d’aprenentatge automàtic (Machine learning) es va identificar un patró molecular del consum de llegums. La recerca va mostrar que aquells individus que menjaven més llegums també presentaven un patró més alt d’adherència a la dieta mediterrània, amb més consum de làctics, verdures i fruites i un menor consum de carn i cereals.

Aquest patró no només permet identificar vies metabòliques relacionades amb la diabetis i les malalties metabòliques, sinó que confirma la importància de l’alimentació en patologies de llarga durada i obre noves vies de recerca per desenvolupar possibles fàrmacs i tractaments preventius.

La petjada metabòlica en sang estava formada per 40 metabòlits, entre els que destaquen diverses classes de lípids, i aquesta es va relacionar en un 23% amb menor risc de desenvolupar diabetis tipus 2. Aquests resultats “mostren la importància que té el consum de llegums per a la salut i, en especial, en la prevenció d’aquesta malaltia”, indica l’equip investigador. A més, els metabòlits identificats en l’estudi “ens ajuden a comprendre millor les vies metabòliques relacionades amb el seu consum i la seva possible implicació en la fisiopatologia de la diabetis i les malalties cardiovasculars”, afegeixen.

Els resultats d’aquest treball s’han publicat a la revista científica Cardiovascular Diabetology i el va encapçalat l’investigador predoctoral Hernando J. Margara Escudero sota la direcció de l’equip de recerca de l’IISPV-URV format per Indira Paz Graniel, Jesús García Gavilán, Nancy Babio i Jordi Salas-Salvadó. Tots són membres del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de la Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició (CIBERobn).

Referència bibliogràfica: Margara-Escudero HJ, Paz-Graniel I, García-Gavilán J, Ruiz-Canela M, Sun Q, Clish CB, ToledoE, Corella D, Estruch R, Ros E, Castañer O, Arós F, Fiol M, Guasch-Ferré M, Lapetra J, Razquin C, Dennis C, Deik A, Li J, Gómez-Gracia E, Babio N, Martínez-González MA, Hu FB, Salas-Salvadó J. Plasma metabolite profile of legume consumption and future risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease. Cardiovasc Diabetol. 2024 Jan 20; 23(1):38. doi: 10.1186/s12933-023-02111-z.

Un equip de recerca de l’IISPV-URV ha relacionat en un estudi la presència d’un grup de molècules a la sang amb el desenvolupament de l’Alzheimer

Grup de Recerca Nutrició i Salut Metabòlica (NuMeH)

Un equip investigador del grup de recerca Nutrició i Salut Metabòlica de l’IISPV i la URV ha identificat un grup de molècules que pot contribuir a millorar el procés de diagnosi de l’Alzheimer. Les molècules d’RNA petit no codificant són capaços de regular el funcionament d’alguns gens i s’han detectat en els individus de la mostra amb més risc de desenvolupar la malaltia. Publicats per la revista Cell & Bioscience, els resultats d’aquesta recerca suposen un pas important per disposar d’eines que permetin diagnosticar aquesta malaltia neurodegenerativa quan els símptomes encara són lleus.

L’Alzheimer és una malaltia incurable, degenerativa i terminal que, generalment, es diagnostica a persones de més de 65 anys. En les etapes primerenques, el símptoma característic és la pèrdua de memòria. A mesura que la malaltia avança, apareixen la confusió, la irritabilitat, canvis d’humor i pèrdua de sensibilitat. Finalment, les funcions vitals decauen provocant, en última instància, la mort del pacient. Segons la Organització Mundial de la Salut, l’Alzheimer és la forma de demència més comuna —és diagnosticada en més de seixanta de cada cent casos de malalts amb demència— i s’estima que té un impacte econòmic anual aproximat de 1.200 milions d’euros a escala mundial.

L’equip investigador ha analitzat mostres de sang de 192 persones amb deteriorament cognitiu lleu, és a dir, individus amb problemes cognitius i de memòria amb risc de desenvolupar Alzheimer, usuaris del centre ACE Alzheimer Center Barcelona. Els resultats han identificat 15 molècules d’RNA petit no codificant, presents en el 85% dels participants amb més risc de desenvolupar la malaltia i permetrien diagnosticar els pacients més vulnerables amb anys d’antelació. Aquestes molècules son cadenes de nucleòtids curtes que, tot i que contenen informació genètica, no tenen la capacitat de codificar una proteïna. En comptes d’això, activen o desactiven el funcionament d’altres molècules d’RNA que sí tenen la capacitat de fer-ho.

“Les molècules d’RNA petit no codificant, juntament amb els mètodes tradicionals, tenen potencial per millorar la predicció de l’Alzheimer i el seu diagnòstic precoç”, explica Laia Gutérrez-Tordera, investigadora pre-doctoral de l’IISPV-URV i autora principal de la recerca. Actualment, la malaltia d’Alzheimer es diagnostica mitjançant símptomes clínics, que es poden complementar amb proves d’imatge neurològiques —com la ressonància magnètica— i anàlisi del líquid cefalorraquidi a través d’una punció lumbar, un procediment invasiu i incòmode. Implementar l’anàlisi d’RNA a les tècniques de diagnosi milloraria l’experiència del pacient reduint l’ús de procediments invasius. Comprendre millor la funció que aquestes molècules desenvolupen en els estadis previs de la malaltia pot ajudar, a més, a dissenyar noves estratègies preventives i terapèutiques que alenteixin la progressió de la malaltia i millorin la qualitat de vida dels pacients.

Aquest estudi forma part d’un projecte finançat per l’Institut de Salut Carlos III i liderat per la Catedràtica del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV i Directora del centre de recerca Tecnatox de la mateixa universitat i l’IISPV, Mònica Bulló, amb la participació d’investigadors de l’IISPV i el CIBERObn

Referència: Gutierrez-Tordera, L., Papandreou, C., Novau-Ferré, N. et al. Exploring small non-coding RNAs as blood-based biomarkers to predict Alzheimer’s disease. Cell Biosci 14, 8 (2024). https://doi.org/10.1186/s13578-023-01190-5

Aquesta relació s’ha observat en homes sans de 18 a 40 anys. Són resultats d’un estudi liderat per l’IISPV, la URV i el CIBEROBN

Els investigadors de l’estudi

Entre el 8 i el 12% de les parelles de tot el món en edat reproductiva tenen dificultats per concebre i entre el 40 i el 50% dels casos d’infertilitat es deu a factors masculins. En les darreres dècades la disminució de la qualitat de l’esperma s’ha centrat especialment als països desenvolupats i tot apunta a què els factors ambientals i d’estil de vida en tenen un paper determinant. Amb l’objectiu d’identificar alguns dels principals factors de risc de la baixa qualitat de l’esperma, un equip de recerca liderat per l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), la Universitat Rovira i Virgili  i el CIBEROBN ha trobat una possible relació entre el consum d’aliments ultraprocessats i la qualitat del semen.

Els resultats d’aquesta recerca s’emmarquen dins de l’estudi Led-fertyl, que ha avaluat 200 homes sans a Catalunya. Durant diverses setmanes van haver de respondre qüestionaris i entrevistes que van permetre identificar el seu perfil sociodemogràfic, hàbits alimentaris, estil de vida i antecedents mèdics. També se’ls van recollir i analitzar mostres biològiques de sang, orina i semen i es van classificar en tres categories en funció del seu consum d’aliments ultraprocessats.

Els resultats van mostrar que els homes que consumien al voltant d’un 30% de la ingesta energètica diària en forma d’aliments ultraprocessats tenien més risc de tenir els paràmetres de qualitat espermàtica alterats. Aquests paràmetres són els que defineix l’Organització Mundial de la Salut i tenen a veure amb el recompte del nombre total d’espermatozous, la seva motilitat i la concentració en semen.

Durant l’estudi també es va observar que la substitució del consum d’aliments ultraprocessats per d’altres poc o gens processats podria tenir un efecte beneficiós sobre aquests paràmetres de qualitat de l’esperma.

Aquests resultats són un punt de partida per entendre els mecanisme que es pot amagar darrere del consum d’aquests tipus d’aliments. Trobar-lo ajudarà al desenvolupament de futurs programes preventius o d’intervenció enfocats a combatre els problemes de fertilitat derivats de la baixa qualitat de l’esperma. Ara, doncs, cal continuar la recerca amb altres poblacions diferents per confirmar els resultats que s’han obtingut amb aquest estudi.

Factors com la contaminació ambiental, el consum de drogues o alcohol, el tabaquisme, l’exposició a possibles substàncies químiques que alteren el sistema endocrí a través de la dieta o el medi ambient, l’estrès i l’alimentació no saludable semblen estar implicats en l’origen de la infertilitat masculina. Tenint en compte que tots aquests factors de risc es poden modificar, disminuir-ne la seva exposició pot ser una mesura apropiada de prevenció d’aquests problemes.

La recerca, que s’ha publicat a la revista científica Human Reproduction Open, ha estat liderada per Cristina Valle Hita, investigadora predoctoral a la Unitat de Nutrició Humana de la URV juntament amb la investigadora del Departament de Bioquímica i Biotecnologia Nancy Babio, l’investigador del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, Albert Salas-Huetos i Jordi Salas-Salvadó, catedràtic de la URV i director del grup de recerca. Tot l’equip és membre de l’IISPV i del CIBEROBN.  

Referencia bibliográfica: Cristina Valle-Hita, Albert Salas-Huetos, María Fernández de la Puente, María Ángeles Martínez, Silvia Canudas, Antoni Palau-Galindo, Cristina Mestres, José María Manzanares, Michelle M Murphy, Montse Marquès, Jordi Salas-Salvadó, Nancy Babio. Ultra-processed food consumption and semen quality parameters in the Led-fertyl study. Human Reproduction Open. 2024; doi: https://doi.org/10.1093/hropen/hoae001

Ha obtingut 150.000 € després de superar un procés competitiu al qual s’han presentat, només a Catalunya, més de 100 projectes

Membres del Grup de Recerca NeuroÈpia

El projecte “Validació d’un elèctrode innovador per a nadons amb sistema de posicionament guiat (solucions aCUP-E i EPlacement)” del grup de recerca NeuroÈpia, de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, ha obtingut 150.000 € en marc del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2022-2027 (PERIS), del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una convocatòria molt competitiva a la que, només a Catalunya, s’hi han presentat 104 projectes dels quals únicament 14 han rebut finançament.

El grup de recerca Neurociència Clínica i Epidemiològica (NeuroÈpia) té diferents línies de recerca, entre elles la de Neurofisiologia Clínica, liderada pel Dr. Vicenç Pascual, coordinador del Servei de Neurofisiologia Clínica de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, i que a través de la plataforma Neurally s’ha fixat com a objectiu crear dispositius mèdics relacionats amb la neurofisiologia clínica per portar-los al mercat i, així, poder millorar la pràctica clínica en aquest camp científic.

La línia de recerca de Neurofisiologia Clínica de NeuroÈpia està formada per un grup multidisciplinari, que inclou metges neurofisiòlegs clínics: Dr. Vicenç Pascual, Gisel Montoya i Salvador de la Torre; neonatòlogues: Dra. Susana Larrosa i Dra. Júlia Arroyo; infermeres: Vanesa Rius, Montse Roselló i Elena González; enginyers: Dr. Albert Fabregat (URV), Dra. Rosa Pàmies (UPC) d’enginyeria mecànica i Agnès Rigo d’enginyeria biomèdica; i l’emprenedor Ismael Ávila.

Més informació sobre NeuroÈpia

Membres del Grup de Recerca TECNATOX

Tarragona, 23 de gener de 2024. Un estudi europeu en el que participen investigadors de l’IISPV-CERCA-URV investigarà l’impacte de les substàncies químiques anomenades disruptors endocrins (EDCs, per les sigles en anglès) en la salut reproductiva d’homes i dones. L’estudi, anomenat MERLON, pretén identificar quins d’aquests químics, concretament, afecten la fertilitat, a més de conèixer els mecanismes cel·lulars que tenen lloc quan la funció d’una part del nostre cos queda alterada a conseqüència de l’acumulació d’aquests components. Els disruptors endocrins poden bloquejar els receptors hormonals de les cèl·lules impedint l’acció normal de les hormones i provocant així una disrupció (alteració) del sistema endocrí.

Dins el projecte MERLON, el grup d’investigació del Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica (TECNATOX) de l’IISPV-CERCA-URV serà el responsable de desenvolupar el que es coneixen com a models predictius, que poden entendre’s com a algorismes o patrons informàtics basats en informació referent a les interaccions bioquímiques i mecanismes biològics, extreta de l’estudi d’animals i humans. Aquests models serviran per predir els riscos que aquests contaminants poden representar per a la salut reproductiva d’una persona. Establir aquests models predictius com a base per a la predicció d’aquests riscos ajudarà a disminuir, mica en mica, la utilització dels animals en aquest tipus d’estudis. Aquest és precisament un dels reptes que actualment afronta la Unió Europa; l’ha establert com a una de les prioritats per als propers anys en l’àmbit de la recerca.

L’estudi MERLON (finançat per la Unió Europea en el marc del programa Horitzó Europa) està coordinat per la Danmarks Tekniske Universitet (Dinamarca) i hi participen, com a socis, les següents institucions: Stichting Vu i  Rijksinstituut Voor Volksgezondheid En Milieu (Països Baixos); Karolinska Institutet (Suècia); Institut National de la Santé et de la Recherche (França); Region Hovedstaden (Dinamarca); Universite de Liege i Health and Environment Alliance (Bèlgica); la Universidad de Córdoba; i Norsk Institutt for Vannforskning (Noruega).

Aquestes substàncies químiques es troben en molts productes d’ús quotidià: en materials per envasar menjar, en olles antiadherents, en substàncies agregades en la fabricació de mobles, plàstics, tèxtils i equips electrònics (els fan menys inflamables), etc.

Per a més informació: comunicacio@iispv.cat

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) i l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) han rebut un total de 361.474 euros en la convocatòria en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2022-2027 del Departament de Salut, amb la finalitat de mantenir la seva iniciativa conjunta d’internacionalització, el projecte Beyond GO_HERO.

El projecte Beyond GO_HERO (Health European Research Offices), coordinat per l’IDIBGI, ha començat el 2023 i té prevista la seva finalització el 31 de desembre de 2025. La proposta es presenta com la consolidació de les unitats de projectes internacionals dels tres centres, tots ells membres del sistema CERCA de la Generalitat de Catalunya. La iniciativa busca capacitar les unitats amb habilitats i coneixements per fer el pas cap a un increment de lideratge en les propostes i en el nombre de propostes sol·licitades a nivell internacional. Un altre objectiu del projecte és formar al personal investigador dels instituts en diferents àmbits clau per a la preparació de projectes de qualitat altament competitius.

Aquest nou projecte és la continuïtat del projecte GO_HERO, que va permetre la professionalització de les unitats de projectes internacionals dels tres centres i del seu  personal tècnic. La suma d’esforços va donar resultats tangibles en tots els àmbits, com un augment de més del 40% en la captació de fons internacionals, com l’increment del 25% de les propostes internacionals presentades, l’augment en un 5% de la ràtio d’èxit en les convocatòries, la diversificació en les fonts de finançament, l’increment en el nombre de projectes internacionals i més participació dels grups de recerca de les tres institucions.

L’impacte del projecte Beyond GO_HERO serà significatiu ja que mantindrà l’impuls per tal que els tres instituts consolidin la seva presència en la recerca de l’àmbit europeu i internacional. Aquest increment contribuirà a enfortir el posicionament de Catalunya dins del mapa biomèdic i clínic europeu, a més de la possible inclusió a l’agenda europea de les necessitats en salut particulars de la ciutadania del territori.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins el conveni de col·laboració existent entre els tres instituts. A part de tenir uns indicadors de producció científica similars, les tres regions comparteixen reptes en salut en donar cobertura a una població geogràficament dispersa, més envellida que la de les àrees metropolitanes i amb una menor inversió. Aquesta situació fa de vital importància la col·laboració, no només entre els instituts sinó amb altres entitats europees, per poder oferir solucions als reptes existents en salut, tant en l’àmbit regional com internacional.

Per a la doctora Marga Nadal, directora de l’IDIBGI, “el projecte GO_HERO va demostrar tenir un impacte en les institucions participants pel que fa al número de propostes presentades i finançades. Ara el projecte GO_HERO buscar l’excel·lència, la professionalització i el salt cap al lideratge de propostes internacionals”.

Segons el doctor Joan Vendrell, director de l’IISPV, “aquesta continuïtat del projecte conjunt posicionarà als centres que hi participen en un lloc destacat del mapa biomèdic de Catalunya amb una projecció internacional destacable i molt valuosa per al nostre territori”.

Per al doctor Diego Arango, director de l‘IRBLleida, “gràcies al projecte potenciarem la captació de finançament internacional a través de la participació i el lideratge en consorcis competitius i reforçarem les relacions institucionals”.

Sobre l’IISPV

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és un institut de recerca creat l’any 2005, per gestionar la recerca biomèdica i sanitària del Camp de  Tarragona i Terres de l’Ebre. L’IISPV està participat per: ICS Camp de Tarragona amb l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, ICS Terres de l’Ebre amb l’Hospital Verge de la Cinta, l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, el Grup Pere Mata i la Universitat Rovira i Virgili.

Sobre l’IDIBGI

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) és un centre CERCA dedicat a la recerca translacional, clínica i epidemiològica orientada a millorar la salut i la cura de les persones. Amb més de 400 investigadores i investigadors, que inclou professionals de la salut i investigadors bàsics, s’organitza en 22 grups de recerca en cinc àrees de la salut: Cardiovascular i Respiratòria, Metabolisme i Inflamació, Neurociències, Oncohematologia i Salut Mental. L’IDIBGI està vinculat a les principals institucions sanitàries gironines, com l’Hospital Trueta de Girona i l’Hospital Santa Caterina de Salt.

Sobre l’IRBLleida

L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) es va crear amb l’objectiu de crear sinergies entre la recerca bàsica, clínica i epidemiològica, fent de la recerca biomèdica un motor clau per a millorar la pràctica clínica actual. L’IRBLleida cobreix una cadena de recerca translacional, des de la recerca bàsica, dirigida a entendre els mecanismes fisiològics i patològics del cos humà, fins a la recerca que estudia el comportament de les malalties en grans grups de població.

Més informació

Unitat de Comunicació IISPV
A/e: comunicacio@iispv.cat
977 75 93 94 (Hospital Sant Joan de Reus) | 977 29 58 00 (Hospital Joan XXIII de Tarragona)
Unitat de Comunicació IDIBGI A/e: comunicacio@idibgi.org
872 987 087  Ext. 15
Unitat de Comunicació IRBLleida
A/e: comunicacio@irblleida.cat 973 702 479

Aquest projecte de cinc anys el finança la UE, està coordinat per ISGlobal i compta amb la col·laboració de l’IISPV (Grup de recerca en Neurociència Clínica i Epidemiològica -NeuroÈpia-). Se centrarà en l’aplicació i l’avaluació d’intervencions en indústries clau d’Europa

En resposta a la preocupació creixent sobre els efectes del canvi climàtic en la salut laboral, ha arrencat INTERCAMBIO, un projecte europeu de cinc anys de durada que busca abordar i comprendre aquests desafiaments. La iniciativa té com a objectiu promoure la salut mental i física dels treballadors en entorns laborals canviants a causa dels efectes del canvi climàtic.

La reunió de llançament del projecte va tenir lloc els dies 10 i 11 de gener al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). Coordinat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), INTERCAMBIO compta amb el suport financer de l’European Health and Digital Executive Agency (HADEA) i el programa Horizon de la Unió Europea. Hi participa un consorci de 13 socis (entre ells l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i, concretament, el Grup de Recerca en Neurociència Clínica i Epidemiològica -NeuroÈpia-), de 8 països europeus.

Aquest projecte s’endinsarà en qüestions clau relacionades amb la salut mental i física dels treballadors, duent a terme avaluacions detallades d’intervencions en indústries estratègiques de tot Europa rellevants per a les transicions ecològica i digital. Aquestes intervencions inclouran, entre d’altres, la construcció exterior, l’atenció sanitària, el transport públic, les energies renovables i la gestió de residus.

INTERCAMBIO també aprofitarà consorcis longitudinals a gran escala, diversificats geogràficament, per fer nous estudis vinculats al clima i promoure un marc de protecció social. “Esperem que els nostres resultats tinguin una rellevància científica i social significativa i puguin donar suport a la formulació de noves polítiques en l’àmbit de la salut laboral”, assenyala Michelle Turner, investigadora d’ISGlobal i coordinadora del projecte.

L’Associació Contra el Càncer a Tarragona ha destinat part de les dotacions del seu programa Ayudas a la Investigación 2023 a un projecte del Grup de Recerca en Oncologia Radioteràpica de l’IISPV per investigar el càncer i per contribuir a augmentar la supervivència mitjana de les persones que el pateixen al 70% per al 2030 (és un altre dels seus objectius clau).

L’Associació Contra el Càncer a Tarragona ajudà a finançar un projecte que lidera la investigadora de l’IISPV Raquel García amb una dotació econòmica de 140.000 euros. Aquest projecte (amb una durada de quatre anys) està centrat a crear un model per predir la resposta de les metàstasis tractades amb radioteràpia mitjançant proves d’imatge i marcadors a la sang, amb l’objectiu final de poder personalitzar els tractaments per a cada pacient i millorar la seva qualitat de vida i supervivència a la malaltia.

En concret, aquest projecte estudiarà quins pacients amb metàstasi poden respondre millor a la SABR (radioteràpia estereotàctica ablativa), que és un tipus de radioteràpia molt precisa on s’administren altes dosis de radiació al tumor protegint al màxim els òrgans sans del seu voltant.

A la investigació també s’utilitzarà la intel·ligència artificial per combinar els resultats de les proves d’imatge amb els resultats de les analítiques de sang de cada pacient, de manera que es podrà crear un model predictiu personalitzat per a cada pacient amb càncer i metàstasi que rebrà SABR.

En l’acte d’entrega de les Ayudas a la Investigación 2023, la Dra. Raquel García va afirmar: “Nuestro proyecto consiste en la elaboración de un modelo que nos permita predecir qué respuesta tendrán los pacientes con diferentes tipos de cáncer y con metástasis a las sesiones de radioterapia estereotáctica ablativa; es muy precisa y en ella se administran altas dosis de radiación protegiendo los órganos sanos circundantes”.

El Grup de Recerca en Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (DIAMET) de l’IISPV acaba de publicar un article de revisió a la prestigiosa revista Diabetologia (referent en l’àmbit de la diabetis; és la revista oficial de l’Associació Europea per a l’Estudi de la Diabetis -EASD-). Porta per títol Type 2 diabetis and succinate: unmasking an age-old molecule i resumeix l’estudi de DIAMET sobre la implicació del succinat i del seu receptor SUCNR1 en el desenvolupament d’aquesta malaltia i d’altres complicacions associades.

Els responsables de DIAMET la Dra. Sonia Fernández-Veledo i el Dr. Joan Vendrell i la investigadora d’aquest grup Anna Marsal signen aquest article. Tots ells estan vinculats als Centres CERCA de Catalunya, al CIBERDEM (Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas) i a la URV.