La innovació en l’àmbit de la recerca biomèdica liderada des de l’IISPV permet abordar càncers com els de mama o colorectal i malalties com l’obesitat d’una forma més efectiva i personalitzada

MÉS INFORMACIÓ

Cristina Aluja Solsona (Comunicació IISPV)

La innovació en l’àmbit de la recerca biomèdica liderada des de l’IISPV permet abordar càncers com els de mama o colorectal i malalties com l’obesitat d’una forma més efectiva i personalitzada

 • Els grups de recerca de l’IISPV desenvolupen dispositius mèdics, fàrmacs, plataformes en línia basades en la intel·ligència artificial i sistemes de cribratge per detectar i tractar a temps patologies amb molta incidència a la nostra societat
La innovació en l’àmbit de la recerca i la salut té com a objectiu millorar l’atenció mèdica de les i dels pacients.
Imatge dels laboratoris de l’IISPV ubicats al Parc Sanitari Joan XXIII, de Tarragona.

Innovar en l’àmbit de la recerca biomèdica és clau perquè els estudis i assajos clínics que es duen a terme puguin tenir una aplicació pràctica real i els i les professionals sanitaris puguin basar-s’hi per prevenir i tractar malalties d’una forma més personalitzada i eficient.  En aquest sentit, diferents grups de recerca de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), de Tarragona, han ideat i estan en procés d’implementar dispositius mèdics, fàrmacs, plataformes en línia basades en la intel·ligència artificial i sistemes de cribratge per detectar i tractar a temps patologies amb molta incidència a la nostra societat, com ara els càncers de mama i el colorectal o l’obesitat. A continuació, us en detallen alguns exemples:

Datoma, una plataforma en línia perquè els i les investigadores processin dades biològiques de pacients a gran escala i de forma ràpida sense tenir coneixements en programació

Un dels projectes innovadors que hem posat en marxa des de l’IISPV, la Universitat Rovira i Virgili (URV) i el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) és la plataforma Datoma per a l’anàlisi de dades científiques al núvol. Gràcies a aquesta eina en línia, els i les investigadores podran processar de forma ràpida i sense necessitat de tenir coneixements dels llenguatges de programació, les dades biològiques dels milers de pacients que hi ha emmagatzemades, com ara les referents al funcionament dels seus gens, a l’expressió de les proteïnes, al metabolisme o a la microbiota.

Totes aquestes informacions rellevants poden ser extretes gràcies a l’aplicació de les anomenades tecnologies òmiques (engloben camps de la recerca com la genòmica, la transcriptòmica, la proteòmica o la metabolòmica), que permeten analitzar l’elevada quantitat de molècules presents en una mostra de forma ràpida i en grans proporcions.

En aquest sentit, Óscar Yanes, un dels investigadors que lidera el projecte, explica que a través de la plataforma Datoma “qualsevol investigador o investigadora podrà analitzar aquestes dades sense tenir cap mena de formació en programació amb l’ajuda dels codis que desenvolupadors hi hauran pujat prèviament”.

En l’àmbit de la recerca, processar les dades científiques de forma ràpida i a gran escala és clau ja que la informació que es desprèn d’aquest anàlisi serà determinant perquè els i les investigadores puguin trobar biomarcadors per comprendre les causes i factors de risc de les malalties, i per diagnosticar-les i tractar-les de forma personalitzada.

Ideació i fabricació de motlles per a l’anàlisi de biòpsies més fàcilment manipulables

La innovació en l’àmbit de la recerca que duu a terme l’IISPV també ha permès desenvolupar dispositius mèdics per ajudar a millorar el diagnòstic, pronòstic i tractament de patologies amb una elevada incidència a la nostra societat, com el càncer de mama. En aquest sentit, investigadors del Grup de Recerca en Patologia Oncològica i Bioinformàtica de l’IISPV (amb seu a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta) han treballat conjuntament amb professors de l’Institut de l’Ebre (IE) per idear i fabricar els motlles de parafina coneguts com a tissue microarrays o TMA (per les seves sigles en anglès) aconseguint-ne una versió millorada de la que actualment hi ha al mercat, per tal que cada un d’ells pugui ser més fàcilment manipulat per l’investigador o la investigadora. Aquests motlles són uns dels que més es fan servir en l’àmbit de la recerca per a l’anàlisi de les tincions de les biòpsies de pacients. El seu disseny permet que puguin ser analitzades un nombre més elevat de mostres, alhora que ajuda a identificar de forma ràpida marcadors que indiquin el pronòstic d’una malaltia.

Les biòpsies, per tal de ser analitzades, són tenyides (d’aquí el concepte de “tinció”) amb diferents líquids mitjançant una tècnica anomenada tinció immunohistoquímica. En l’àmbit de la recerca clínica, aquest procediment és un dels utilitzats per valorar el pronòstic i tractament a seguir en cada pacient.

Innovació al servei de la prevenció del càncer colorectal, el tercer amb més casos a tot el món

Per a l’IISPV innovació també és sinònim de contribuir a prevenir càncers que, com el colorectal, tenen una elevada incidència a la nostra societat. Aquest és el tercer càncer més diagnosticat a tot el món, segons la Agència Internacional per a la Recerca del Càncer de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i el primer  a Tarragona, segons el Registre de Càncer de la demarcació.

“Per prevenir el càncer colorectal, actualment es duu a terme un cribratge a la població, concretament a les persones amb edats compreses entre els 50 i els 69 anys. Una de les proves que contempla aquest cribratge és un test per detectar sang a la femta, que en el cas de sortir positiu, al pacient se’l segueix explorant a través d’una colonoscòpia. Però, que una persona tingui sang a la femta no vol dir que hagi de tenir un càncer colorectal. Per saber quan existeix un risc real de la presència d’aquesta malaltia i quan no, hem encetat una investigació per estudiar certs marcadors a l’orina que són cabdals. D’aquesta manera, podrem estalviar aquesta prova a aquelles persones que no la necessitin. És important evitar sotmetre un pacient a una colonoscòpia de forma innecessària ja que aquesta prova requereix molt temps per ser preparada i a vegades comporta efectes adversos”, explica Raquel Cumeras, investigadora responsable del projecte de recerca, liderat per un equip de l’IISPV, de la URV i de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

A més de contribuir a identificar aquells casos en els que existeix un risc real de la malaltia, l’estudi de biomarcadors a l’orina que durà a terme aquest grup de recerca permetrà detectar quan un pacient corre el perill que el càncer de colon se li estengui fins a desenvolupar una metàstasi. 

Noves teràpies per a millorar la vida de pacients amb obesitat i malalties associades

L’expertesa i el prestigi internacional que el Grup de Recerca en Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (DIAMET) ha assolit amb els seus estudis entorn el paper del succinat en les malalties metabòliques constitueix la base a partir de la qual es posarà en marxa un projecte innovador que cercarà noves teràpies per al tractament de l’obesitat, el fetge gras i la diabetis tipus 2.

El succinat és un metabòlit amb múltiples funcions que produeixen de forma natural les cèl·lules del nostre organisme i els bacteris intestinals o microbiota. En malalties metabòliques i inflamatòries (com les mencionades prèviament), on hi ha una alteració de la microbiota intestinal, els nivells de producció d’aquest metabòlit es troben elevats, fet que està directament relacionat amb la inflamació característica en aquest tipus de pacients.

L’objectiu d’aquest projecte és, d’una banda, seguir aprofundint en l’estudi del succinat per explorar-hi biomarcadors que indiquin la progressió del fetge gras, i així poder oferir a cada pacient tractaments més eficaços i personalitzats; i de l’altra, cercar nous fàrmacs tant per a aquest trastorn com per a l’obesitat i per a la diabetis tipus 2.  

Tots aquests projectes han rebut els ajuts Llavor, Producte i Innovadors, que concedeix l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, per tal de donar un impuls en els seus processos de prototipatge i implementació.

Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

 • Hospital Universitari Sant Joan de Reus
  Avda, Josep Laporte, 2
  Planta 0 – E1 color taronja (Admissions)
  43204 Reus (Tarragona)
  Tel. (+34) 977 75 93 94
 • Parc Sanitari Joan XXIII
  C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
  Edifici D (Tarragonès)
  43005 Tarragona
  Tel. (+34) 977 29 58 00

El nostre newsletter

Segueix-nos