Unitat de Recerca Biomèdica (BRU)

MALALTIES METABÒLIQUES I NUTRICIÓ
OBJECTIUS

La Unitat de Recerca Biomèdica està dirigida pel Prof. Jorge Joven i el Dr. Jordi Camps, i compta amb l’experiència de tres col·laboradors sèniors i quatre investigadors postdoctorals, a més, tres estudiants estan fent la seva tesi doctoral. La Unitat s’ha finançat de manera ininterrompuda amb la missió i la visió de fer recerca bàsica i clínica amb transferència efectiva a la pràctica clínica. Els projectes actuals són investigar malalties no transmissibles com l’obesitat mòrbida i les malalties hepàtiques, les malalties cardiovasculars, el càncer i les infeccions del tracte urinari, la relació de les quals entre metabolisme, oxidació i inflamació s’està estudiant. En concret, s’ha estudiat el paper dels marcadors d’inflamació i oxidació, l’ús de compostos naturals per al tractament de patologies associades a l’obesitat, així com la naturalesa i l’origen dels trastorns metabòlics mitjançant tècniques cromatogràfiques. Actualment, l’Institut de Salut Carlos III i La Marató de TV3 són les dues entitats principals que financen els projectes en curs.

RESPONSABLES
 • Dr. Jorge Joven Maried

 • Dr. Jordi Camps Andreu

 • Línies de recerca
 • Membres del grup
 • Ajuda
 • Publicacions
 • Projectes
 • Transferència
 • Difusió
 • Contacte

El perfil multidisciplinari del grup de recerca fa que les línies de recerca siguin diferents, totes amb el nexe comú d’inflamació, oxidació i metabolisme.

 • Inflamació i metabolisme energètic en l’obesitat
 • Modificacions epigenètiques derivades de la combinació de diabetis i obesitat
 • Mecanismes moleculars i marcadors biològics dels processos metabòlics derivats del tractament de l’obesitat
 • Marcadors biològics en infeccions del tracte urinari
 • Efecte de la radioteràpia sobre l’estrès oxidatiu i els processos metabòlics en pacients amb càncer

 • Identification of biomarkers based on energy metabolism and oxidative stress in patients with urinary catheter-associated infections and development of biosensors for their determination in primary and hospital care (569/U/2018)
  Fundació La Marató de TV3
  2019-2021
  IP: Jordi Camps Andreu

 • Molecular mechanisms and biomarkers of metabolic and epigenetic processes mediated by obesity treatment (PI18/00921)
  Instituto de Salud Carlos III
  2019-2021
  IP: Jorge Joven Maried

 • The impact of energy metabolism on epigenetic modifications related to the combination of diabetes and obesity
  Fundació La Marató de TV3
  2017-2019
  IP: Jorge Joven Maried

  Año

  Effect of Vitamin D(3) on the PostprandialLipid Profile in Obese Patients: A Non-Targeted Lipidomics Study

  Fernández-Arroyo S, Hernández-Aguilera A, de Vries MA, Burggraaf B, van der Zwan E, Pouw N, Joven J, Cabezas MC
  Nutrients

  DOI: 10.3390/nu11051194

  Stratification of cancer anddiabetes based on circulating levels of formate and glucose

  Pietzke M, Arroyo SF, Sumpton D, Mackay GM, Martin-Castillo B, Camps J,Joven J, Menendez JA, Vazquez A; METTEN study group
  Cancer Metab

  DOI: 10.1186/s40170-019-0195-x

  Revisiting silibinin as a novobiocin-like Hsp90 C-terminal inhibitor:Computational modeling and experimental validation

  Cuyàs E, Verdura S, Micol V, Joven J, Bosch-Barrera J, Encinar JA, MenendezJA
  Food Chem Toxicol

  DOI: 10.1016/j.fct.2019.110645

  Chemokine (C-C motif) ligand 2 and coronary artery disease: Tissue expression of functional and atypical receptors

  Hernández-Aguilera A, Fibla M, Cabré N, Luciano-Mateo F, Camps J,Fernández-Arroyo S, Martín-Paredero V, Menendez JA, Sirvent JJ, Joven J
  Cytokine

  DOI: 10.1016/j.cyto.2019.154923

  Alterationsin plasma concentrations of energy-balance-related metabolites in patients withlung, or head & neck, cancers: Effects of radiotherapy

  Rodríguez-Tomàs E, Arguís M, Arenas M, Fernández-Arroyo S, Murcia M, SabaterS, Torres L, Baiges-Gayà G, Hernández-Aguilera A, Camps J, Joven J
  J Proteomics

  DOI: 10.1016/j.jprot.2019.103605

  Plasma metabolic alterations in patients with severe obesity and non-alcoholic steatohepatitis

  Cabré N, Luciano-Mateo F, Baiges-Gayà G, Fernández-Arroyo S, Rodríguez-Tomàs E, Hernández-Aguilera A, París M, Sabench F, Del Castillo D, López-Miranda J, Menéndez JA, Camps J, Joven J.
  Aliment Pharmacol Ther. 2020 Feb;51(3):374-387.

  DOI: 10.1111/apt.15606

  Clinical value of procalcitonin in critically ill patients infected by SARS-CoV-2

  Garrido P, Cueto P, Rovira C, Garcia E, Parra A, Enriquez R, Pinos A, Sosa M, Hernández-Aguilera A, Vallverdú I.
  2020 Nov 8 [Epub ahead of print]. Am J Emerg Med.

  DOI: 10.1016/j.ajem.2020.11.011

  Quercetin metabolites from Hibiscus sabdariffa contribute to alleviate glucolipotoxicity-induced metabolic stress in vitro

  Herranz-López M, Olivares-Vicente M, Rodríguez Gallego E, Encinar JA, Pérez-Sánchez A, Ruiz-Torres V, Joven J, Roche E, Micol V.
  Food Chem Toxicol. 2020 Oct;144:111606.

  DOI: 10.1016/j.fct.2020.111606

  Alterations in plasma concentrations of energy-balance-related metabolites in patients with lung, or head & neck, cancers: Effects of radiotherapy

  Rodríguez-Tomàs E, Arguís M, Arenas M, Fernández-Arroyo S, Murcia M, Sabater S, Torres L, Baiges-Gayà G, Hernández-Aguilera A, Camps J, Joven J.
  J Proteomics. 2020 Feb 20;213:103605.

  DOI: 10.1016/j.jprot.2019.103605

  Risk factors associated with mortality in hospitalized patients with SARS-CoV-2 infection. A prospective, longitudinal, unicenter study in Reus, Spain

  Iftimie S, López-Azcona AF, Vicente-Miralles M, Descarrega-Reina R, Hernández-Aguilera A, Riu F, Simó JM, Garrido P, Joven J, Camps J, Castro A.
  PLoS One. 2020 Sep 3;15(9):e0234452.

  DOI: 10.1371/journal.pone.0234452

  Chemokine C-C motif ligand 2 overexpression drives tissue-specific metabolic responses in the liver and muscle of mice

  Luciano-Mateo F, Cabré N, Fernández-Arroyo S, Baiges-Gaya G, Hernández-Aguilera A, Rodríguez-Tomàs E, Muñoz-Pinedo C, Menéndez JA, Camps J, Joven J.
  Sci Rep. 2020 Jul 20;10(1):11954.

  DOI: 10.1038/s41598-020-68769-7

  Multiplexed monitoring of a novel autoantibody diagnostic signature of colorectal cancer using HaloTag technology-based electrochemical immunosensing platform

  Garranzo-Asensio M, Guzmán-Aránguez A, Povedano E, Ruiz-Valdepeñas Montiel V, Poves C, Fernandez-Aceñero MJ, Montero-Calle A, Solís-Fernández G, Fernandez-Diez S, Camps J, Arenas M, Rodríguez-Tomàs E, Joven J, Sanchez-Martinez M, Rodriguez N, Dominguez G, Yáñez-Sedeño P, Pingarrón JM, Campuzano S, Barderas R.
  Theranostics. 2020 Feb 10;10(7):3022-3034.

  DOI: 10.7150/thno.42507

  Systemic overexpression of C-C motif chemokine ligand 2 promotes metabolic dysregulation and premature death in mice with accelerated aging

  Luciano-Mateo F, Cabré N, Baiges-Gaya G, Fernández-Arroyo S, Hernández-Aguilera A, Elisabet Rodríguez-Tomàs E, Arenas M, Camps J, Menéndez JA, Joven J.
  Aging (Albany NY). 2020 Oct 26;12(20):20001-20023.

  DOI: 10.18632/aging.104154

  Effects of radiotherapy on plasma energy metabolites in patients with breast cancer who received neoadjuvant chemotherapy

  Arenas M, Fernández-Arroyo S, Rodríguez-Tomàs E, Sabater S, Murria Y, Gascón M, Amillano K, Melé M, Camps J, Joven J.
  Clin Transl Oncol. 2020 Jul;22(7):1078-1085.

  DOI: 10.1007/s12094-019-02232-6

  Plasma metabolic alterations in patients with severe obesity and non-alcoholic steatohepatitis

  Cabré N, Luciano-Mateo F, Baiges-Gayà G, Fernández-Arroyo S, Rodríguez-Tomàs E, Hernández-Aguilera A, París M, Sabench F, Del Castillo D, López-Miranda J,Menéndez JA, Camps J, Joven J
  Aliment Pharmacol Ther

  DOI: 10.1111/apt.15606

  Influence of Surgical Procedures on Serum Paraoxonase-1-Related Variables and Markers of Inflammation in Hospitalized Patients

  Iftimie S, Escribano A, Díez-Sans A, Albiciuc I, Hernández-Aguilera A,Fort-Gallifa I, López-Azcona AF, Camps J, Joven J, Castro A
  J Invest Surg

  DOI: 10.1080/08941939.2019.1597223

  Intestinal Permeability Study of Clinically Relevant Formulations of Silibinin in Caco-2 Cell Monolayers

  Pérez-Sánchez A, Cuyàs E, Ruiz-Torres V, Agulló-Chazarra L, Verdura S,González-Álvarez I, Bermejo M, Joven J, Micol V, Bosch-Barrera J, Menendez JA
  Int J Mol Sci

  DOI: 10.3390/ijms20071606

  Chemokine (C-C motif) ligand 2 gene ablation protects low-densitylipoprotein and paraoxonase-1 double deficient mice from liver injury, oxidative stress and inflammation

  Luciano-Mateo F, Cabré N, Fernández-Arroyo S, Baiges-Gaya G,Hernández-Aguilera A, Rodríguez-Tomàs E, Mercado-Gómez M, Menendez JA, Camps J,Joven J
  Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis

  DOI: 10.1016/j.bbadis.2019.03.006

  Versatile Electroanalytical Bioplatforms for Simultaneous Determination ofCancer-Related DNA 5-Methyl- and 5-Hydroxymethyl-Cytosines at Global andGene-Specific Levels in Human Serum and Tissues

  Povedano E, Montiel VR, Valverde A, Navarro-Villoslada F, Yáñez-Sedeño P,Pedrero M, Montero-Calle A, Barderas R, Peláez-García A, Mendiola M, Hardisson D,Feliú J, Camps J, Rodríguez-Tomàs E, Joven J, Arenas M, Campuzano S, PingarrónJM
  ACS Sens

  DOI: 10.1021/acssensors.8b01339

  Neoadjuvant Metformin Added to Systemic Therapy Decreases theProliferative Capacity of Residual Breast Cancer

  208: Lopez-Bonet E, Buxó M, Cuyàs E, Pernas S, Dorca J, Álvarez I, Martínez S,Pérez-Garcia JM, Batista-López N, Rodríguez-Sánchez CA, Amillano K, Domínguez S, Luque M, Morilla I, Stradella A, Viñas G, Cortés J, Oliveras G, Meléndez C,Castillo L, Verdura S, Brunet J, Joven J, Garcia M, Saidani S, Martin-Castillo B,Menendez JA
  J Clin Med

  DOI: 10.3390/jcm8122180

  Metformin induces a fasting- and antifolate-mimicking modification of systemichost metabolism in breast cancer patients

  Cuyàs E, Fernández-Arroyo S, Buxó M, Pernas S, Dorca J, Álvarez I, Martínez S, Pérez-Garcia JM, Batista-López N, Rodríguez-Sánchez CA, Amillano K, Domínguez S, Luque M, Morilla I, Stradella A, Viñas G, Cortés J, Verdura S, Brunet J,López-Bonet E, Garcia M, Saidani S, Joven J, Martin-Castillo B, Menendez JA
  Aging (Albany NY)

  DOI: 10.18632/aging.101960

  The C Allele of ATM rs11212617 Associates With Higher PathologicalComplete Remission Rate in Breast Cancer Patients Treated With NeoadjuvantMetformin

  Cuyàs E, Buxó M, Ferri Iglesias MJ, Verdura S, Pernas S, Dorca J, Álvarez I,Martínez S, Pérez-Garcia JM, Batista-López N, Rodríguez-Sánchez CA, Amillano K,Domínguez S, Luque M, Morilla I, Stradella A, Viñas G, Cortés J, Joven J, Brunet J, López-Bonet E, Garcia M, Saidani S, Queralt Moles X, Martin-Castillo B,Menendez JA
  Front Oncol

  DOI: 10.3389/fonc.2019.00193

  An olive oil phenolic is a new chemotype of mutant isocitrate dehydrogenase 1(IDH1) inhibitors

  Verdura S, Cuyàs E, Lozano-Sánchez J, Bastidas-Velez C, Llorach-Parés L,Fernández-Arroyo S, Hernández-Aguilera A, Joven J, Nonell-Canals A, Bosch-BarreraJ, Martin-Castillo B, Vellon L, Sanchez-Martinez M, Segura-Carretero A, Menendez JA
  Carcinogenesis

  DOI: 10.1093/carcin/bgy159

  Effects of radiotherapy on plasma energymetabolites in patients with breast cancer who received neoadjuvant chemotherapy

  Arenas M, Fernández-Arroyo S, Rodríguez-Tomàs E, Sabater S, Murria Y, Gascón M, Amillano K, Melé M, Camps J, Joven J
  Clin Transl Oncol

  DOI: 10.1007/s12094-019-02232-6

  In silico clinical trials for anti-aging therapies

  Menendez JA, Cuyàs E, Folguera-Blasco N, Verdura S, Martin-Castillo B, Joven J, Alarcón T
  Aging (AlbanyNY)

  DOI: 10.18632/aging.102180

  Serum Paraoxonase-1-Related Variables andLipoprotein Profile in Patients with Lung or Head and Neck Cancer: Effect ofRadiotherapy

  Rodríguez-Tomàs E, Murcia M, Arenas M, Arguís M, Gil M, Amigó N, Correig X,Torres L, Sabater S, Baiges-Gayà G, Cabré N, Luciano-Mateo F, Hernández-Aguilera A, Fort-Gallifa I, Camps J, Joven J
  Antioxidants (Basel)

  DOI: 10.3390/antiox8070213

  Laparoscopic sleeve gastrectomy reversesnon-alcoholic fatty liver disease modulating oxidative stress and inflammation

  Cabré N, Luciano-Mateo F, Fernández-Arroyo S, Baiges-Gayà G,Hernández-Aguilera A, Fibla M, Fernández-Julià R, París M, Sabench F, CastilloDD, Menéndez JA, Camps J, Joven J
  Metabolism

  DOI: 10.1016/j.metabol.2019.07.002

  Computational de-orphanization of the oliveoil biophenol oleacein: Discovery of new metabolic and epigenetic targets

  Cuyàs E, Castillo D, Llorach-Parés L, Lozano-Sánchez J, Verdura S,Nonell-Canals A, Brunet J, Bosch-Barrera J, Joven J, Valdés R, Sanchez-MartinezM, Segura-Carretero A, Menendez JA
  FoodChem Toxicol

  DOI: 10.1016/j.fct.2019.05.037

  Correction : Palmitate Conditions Macrophages for Enhanced Responses toward Inflammatory Stimuli via JNK Activation.

  Riera-Borrull M, Cuevas VD, Alonso B, Vega MA, Joven J, Izquierdo E, Corbí ÁL.
  Immunol

  DOI: 10.1016/j.fct.2019.05.037

  Deficient Endoplasmic Reticulum-Mitochondrial Phosphatidylserine Transfer Causes Liver Disease.

  Hernández-Alvarez MI, Sebastián D, Vives S, Ivanova S, Bartoccioni P, Kakimoto P, Plana N, Veiga SR, Hernández V, Vasconcelos N, Peddinti G, Adrover A, Jové M, Pamplona R, Gordaliza-Alaguero I, Calvo E, Cabré N, Castro R, Kuzmanic A, Boutant M, Sala D, Hyotylainen T, Orešič M, Fort J, Errasti-Murugarren E, Rodrígues CMP, Orozco M, Joven J, Cantó C, Palacin M, Fernández-Veledo S, Vendrell J, Zorzano A.
  Cell.

  DOI: 10.1016/j.cell.2019.04.010

  Different behavior of polyphenols in energy metabolism of lipopolysaccharide-stimulated cells.

  De la Luz Cádiz-Gurrea M, Micol V, Joven J, Segura-Carretero A, Fernández-Arroyo S.Food Res Int.

   

  DOI: 10.1016/j.foodres.2018.02.027

 • Title: Mecanismos moleculares y marcadores biológicos de los procesos metabólicos y epigenéticos que resultan del tratamieto de la obesidad (PI18/00921).

  Funding entity: Instituto de Salud Carlos III

  Duration: 2019 – 2021

  Principal Investigator: Jorge Joven Maried

 • Title: The impact of energy metabolism on epigenetic modifications related to the combination of diabetes and obesity

  Funding entity: Fundació La Marató TV3

  Duration: 2017 – 2020

  Principal Investigator: Jorge Joven Maried

 • Title:  Identification of biomarkers based on the energy metabolism and oxidative stress in patients with catheter-associated urinary infections and development of biosensors for their determination in primary and hospital care (201807-10 569/U/2018).

  Funding entity: Fundació La Marató TV3

  Duration: 2019 – 2022

  Principal Investigator: Jordi Camps Andreu

 • Títol: Cisgenic mice overproducing mcp-1

  Número de sol·licitud: PCT/ES2014/070201

  Autors: 46027207K-Joven Married Jorge; 36975098E-Alonso Villaverde Carlos; 39732667Y Aragonès Bargallo Gerard; 47764837R Rull Aixa Anna; 24392806H Beltran Debón Raúl; 39910749E Rodríguez Gallego Esther

  Patent concedida

 • Títol: Diagnosis of non-alcoholic hepatic steatosis

  Número de sol·licitud: EP1977249A2

  Autors: 46027207K-Joven Married, Jorge; 39877286R-Ras Mallorquí Maria; 47760840Y-Marine Fortuny Sílvia; 47629776L-Maijó Ferre Irene; 21676567X-Fernandez Arroyo Salvador; 39910749E-Rodríguez Gallego Esther

  Patent concedida

 • Títol: Transgenic mice overproducing MCP-1 and KNOCK-OUT through the receptor CCR2

  Número de la sol·licitud: P201530866

  Autors: 46027207-Joven Married Jorge; 51112259A-Nicaury Luciano Mateo; 47770337G-Guirro Castellnou Maria; 77787771T-Hernández Aguilera Anna; 39918661E-Mariné Casado Roger; 21676567X-Fernández Arroyo Salvador; 39910749E-Rodríguez Gallego, Esther

  Patent abandonada

Membres De L’equip

 • Responsable de grup

  • Dr. Jorge Joven Maried
  • Dr. Jordi Camps Andreu
 • Investigador/a sènior

  • Vicente Martín Paredero
  • Carlos Alonso-Villaverde
  • Dra. Meritxell Arenas Prat
  • Mercè Hernández
 • Investigador/a Post-doctoral

  • Isabel Fort Gallifa
  • Anna Hernández Aguilera
  • Montserrat Fibla Simó
  • Salvador Fernández Arroyo
 • Doctorant/da

  • Gerard Baiges Gayà
  • Elisabet Rodríguez Tomàs
  • Helena Castañé Vilafranca