Grup d’Investigació Oncològica, Translacional, Epidemiològica i Clínica (GIOTEC)

ONCOLOGIA
OBJECTIUS

El Grup de Recerca en Càncer de l’IISPV té per objectiu la investigació en els tres nivells principals del coneixement oncològic: nivell poblacional, nivell individual i nivell molecular.

RESPONSABLES
 • Joan Lluís Borràs Balada

 • Josep Gumà Padró

 • Presentació
 • Línies de recerca
 • Membres del grup
 • Publicacions
 • Projectes
 • TRANSFERÈNCIA
 • Contacte

A nivell poblacional s’estudien les dades epidemiològiques a partir del Registre de Càncer de Tarragona i es reporten resultats dels programes poblacionals de cribratge.

Des del punt de vista individual (nivell pacient), es realitzen assajos clínics amb nous fàrmacs o noves combinacions dels mateixos en la majoria de localitzacions tumorals.

A nivell bàsic o molecular la Unitat es focalitza en les mutacions en càncer hereditari, mutacions tumorals de caràcter somàtic, la relació entre lípids i càncer i els estudis metabolòmics en diferents tumors tan des del punt de vista diagnòstic com pronòstic.

Recerca clínica

a.  Assajos clínics en fase II i III, y Real-World Studies les principals localitzacions tumorals.
b.  Assajos clínics tipus “Basket Trial” per a tumors amb determinades mutacions genètiques.
c.  Estudis de factors pronòstics i predictius de resposta.

Recerca epidemiològica

Responsable: Dr. Jaume Galceran
a.  En el camp de la recerca epidemiològica, se centra en estudis de base  poblacional relacionats amb el Registre de Càncer de Tarragona.
b.  En el camp de la recerca en prevenció, se centra en estudis relatius als cribratges de càncer.

Recerca bàsica i traslacional

a.  Càncer de mama i ovari hereditari: estudi de les mutacions de significat incert en els gens BRCA, aplicació de la Next Generation Sequencing en la identificació de noves mutacions patogèniques, i la metabolòmica línies cel·lulars de càncer de mama hereditari.
Responsable: Dra. Marta Rodríguez

b.  Oncologia de precisió. Estudi somàtic. Estudi de les mutacions tumorals incloent biòpsia líquida, per a l’aplicació clínica i de recerca, base de les noves dianes terapèutiques. Col·laboració conjunta en tre el Servei d’Anatomia Patològica, Oncologia Mèdica i la Unitat de Consell Genètic.
Responsable: Dr. Francesc Riu

c.  Metabolisme lipidic i càncer: paper de les proteïnes transportadores de d’àcids grassos en la progressió tumoral (Col·laboració amb Unitat de Lípids de l’IISPV).
Responsable: Dr. Josep Gumà / Dra. Sandra Guaita

d.  Metabolòmica: perfil metabolòmic en fluids biològics per al diagnòstic precoç del càncer colorectal, com a factor predictor de resposta a la immunoteràpia en càncer de pulmó, i com a factor pronòstic en limfomes agressius.
Responsable: Dr. Josep Gumà

Recerca en psicooncologia
Responsable: Dra. Agustina Sirgo

a.  Estudiar l’impacte de la malaltia oncològica. A nivell social, l’estudi dels beneficis del grup d’autoajuda de dones amb càncer de mama.

  Año

  Incidence and Clinical Pattern of Contralateral Synchronous and Metachronous Germ Cell Testicular Cancer

  Maroto P, García Del Muro X, Valverde C, Pinto A, Sanchez A, Guma J, Alonso T, Martínez Del Prado P, Vazquez S, Mellado B, Aparicio J, Fernandez-Aramburo A, Girones R, Terrasa J; Spanish Germ Cell Cancer Group.Urol Oncol. 2020 Nov 11:S1078-1439(20)30573-1. Epub ahead of print. PMID: 33189529.

  doi: 10.1016/j.urolonc.2020.11.004

  Liquid-based cytological and immunohistochemical study of nasopharyngeal swab from persons under investigation for SARS-CoV-2 infection

  Parada D D, Peña KB, Gumá J, Guilarte C, Riu F.  Histopathology. 2020 Sep 24:10.1111/his.14257. doi: 10.1111/his.14257. Epub ahead of print. PMID: 32970870; PMCID: PMC7537171.

  DOI: 10.1111/his.14257

  Population-based risk assessment of second primary cancers following a first head and neck cancer: patterns of association and difficulties of its analysis.

  Rubió-Casadevall J, Galceran J, Ameijide A, Puigdemont M, Llauradó L, Marruecos J, Izquierdo A, Carulla M, Borràs JL, Marcos-Gragera R, Gumà J.Clin Transl Oncol. 2020 Aug 19. Epub ahead of print. PMID: 32815088.

  DOI: 10.1007/s12094-020-02470-z

  Proactive and systematic multidimensional needs assessment in patients with advanced cancer approaching palliative care: a study protocol

  Pergolizzi D, Crespo I, Balaguer A, Monforte-Royo C, Alonso-Babarro A, Arantzamendi M, Belar A, Centeno C, Goni-Fuste B, Julià-Torras J, Martinez M, Mateo-Ortega D, May L, Moreno-Alonso D, Nabal Vicuña M, Noguera A, Pascual A, Perez-Bret E, Rocafort J, Rodríguez-Prat A, Rodriguez D, Sala C, Serna J, Porta-Sales J. BMJ Open. 2020 Feb 4;10(2):e034413. PMID: 32024792; PMCID: PMC7045209

  DOI: 10.1136/bmjopen-2019-034413

  A phase II randomized, multicenter, open-label trial of continuing adjuvant temozolomide beyond six cycles in patients with glioblastoma (GEINO 14-01)

  Balana C, Vaz MA, Sepúlveda JM, Mesia C, Del Barco S, Pineda E, Muñoz-Langa J, Estival A, de Las Peñas R, Fuster J, Gironés R, Navarro LM, Gil-Gil M, Alonso M, Herrero A, Peralta S, Olier C, Perez-Segura P, Covela M, Martinez-García M, Berrocal A, Gallego O, Luque R, Perez-Martín FJ, Esteve A, Munne N, Domenech M, Villa S, Sanz C, Carrato C. Neuro Oncol. 2020 Apr 24:noaa107. Epub ahead of print. PMID: 32328662.

  DOI: 10.1093/neuonc/noaa107

  Palbociclib and Trastuzumab in HER2-Positive Advanced Breast Cancer: Results from the Phase II SOLTI-1303 PATRICIA Trial

  Ciruelos E, Villagrasa P, Pascual T, Oliveira M, Pernas S, Paré L, Escrivá-de-Romaní S, Manso L, Adamo B, Martínez E, Cortés J, Vazquez S, Perelló A, Garau I, Melé M, Martínez N, Montaño A, Bermejo B, Morales S, Echarri MJ, Vega E, González-Farré B, Martínez D, Galván P, Canes J, Nuciforo P, Gonzalez X, Prat A. Clin Cancer Res. 2020 Nov 15;26(22):5820-5829. Epub 2020 Sep 16. PMID: 32938620.

  DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-20-0844

  Quality of life of patients with metastatic pancreatic adenocarcinoma initiating first-line chemotherapy in routine practice.

  Laquente B, Macarulla T, Bugés C, Martín M, García C, Pericay C, Merino S, Visa L, Martín T, Pedraza M, Carnero B, Guardeño R, Verdaguer H, Mut A, Vilanova D, García A. BMC Palliat Care. 2020 Jul 10;19(1):103. PMID: 32650765; PMCID: PMC7350578.

  DOI: 10.1186/s12904-020-00610-4

  Circulating microRNAs modulating glycolysis as non-invasive prognostic biomarkers of HNSCC.

  Avilés-Jurado FX, Muñoz C, Meler C, Flores JC, Gumà J, Benaiges E, Mora J, Camacho M, León X, Vilaseca I, Terra X. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2020 Jul 31. Epub ahead of print. PMID: 32737645.

  DOI: 10.1007/s00405-020-06240-z

  Patterns of relapse and treatment outcome after active surveillance or adjuvant carboplatin for stage I seminoma: a retrospective study of the Spanish Germ Cell Cancer Group

  Aparicio J, García Del Muro X, Maroto P, Terrasa J, Castellano D, Bastús R, Gumà J, Sagastibeltza N, Durán I, Ochenduszko S, Meana JA, García-Sánchez J, Arranz JA, Gironés R, Germà JR. Clin Transl Oncol. 2020 May 27. Epub ahead of print. PMID: 32462393.

  DOI: 10.1007/s12094-020-02393-9

  Missing data imputation and synthetic data simulation through modeling graphical probabilistic dependencies between variables (ModGraProDep): An application to breast cancer survival

  Vilardell M, Buxo M, Cleries R, Martinez JM, Garcia G, Ameijide A, Font R, Civit S, Marcos-Gragera R, Vilardell ML, Carulla M, Espinas JA, Galceran J, Izquierdo A, Borras JM.
  Artif Intell Med. 2020 Jul;107:101875.

  DOI: 10.1016/j.artmed.2020.101875

  Differences in breast cancer risk after benign breast disease by type of screening diagnosis.

  Louro J, Roman M, Posso M, Comerma L, Vidal C, Saladie F, Alcantara R, Sanchez M, Quintana MJ, del Riego J, Ferrer J, Penalva L, Bargallo X, Prieto M, Sala M, Castells X.
  Breast. 2020 Dec;54:343-348.

  DOI: 10.1016/j.breast.2020.09.005

  Rare thyroid malignancies in Europe: Data from the informationnetwork on rare cancers in Europe (RARECAREnet).

  Locati L, Cavalieri S, Dal Maso L, Busco S, Anderson L, Botta L, Bento MJ, Carulla M, Chirlaque López MD, Fusco M, Guevara M, Innos K, BørgeJohannesen T, Micallef R, Minicozzi P, Panato C, Petrova D, Rubio Casadevall J, Smailyte G, Vitale MF, Trama A.
  Oral Oncol. 2020 Sep;108:104766.

  DOI: 10.1016/j.oraloncology.2020.104766 

  A population perspective on the use of external beam radiotherapy in Catalonia, Spain.

  Corral J, Solà J, Galceran J, Marcos-Gragera R, Carulla M, Izquierdo Á, Vilardell L, Llauradó L, Espinàs J, Borras JM.
  Clin Transl Oncol. 2020 Dec;22(12):2222-2229.

  DOI: 10.1007/s12094-020-02355-1

  Long-term follow-up of patients with nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma: A report from the Spanish Lymphoma Oncology Group.

  Núñez-García B, Rodríguez-Pertierra M, Sequero S, Carvajal LG, Ruano-Ravina A, Aguiar D, Gumá J, Blanco CQ, García Arroyo FR, Garitaonaindia Y, Provencio Z, Calvo V, González-San Segundo C, Provencio M.
  First published: Hematol Oncol. 2020 Dec

  DOI: 10.1002/hon.2835

  Excess mortality among breast cancer patients in early stages in Tarragona and Gerona

  Clèries R, Ameijide A, Buxó M, Vilardell M, Martínez JM, Marcos-Gragera R, Vilardell ML, Carulla M, Espinàs JA, Galceran J, Borràs JM, Izquierdo Á.
  Gac Sanit. Jul-Aug 2020;34(4):356-362.

  DOI: 10.1016/j.gaceta.2018.09.008.

  Protocolo del Estudio Poblacional Multinivel de las Desigualdades Socioeconómicas en la Distribución Geográfica de la Incidencia, la Mortalidad y la Supervivencia Neta del Cáncer en España: Estudio DESOCANES.

  Luque-Fernández MA, Redondo-Sánchez D, Fernández P, Salamanca-Fernández E, Marcos-Gragera R, Guevara M, Carulla M, Jiménez R, Núñez O, Sabater C, López de Munain A, Chirlaque MD, Mateos A, Rodríguez-Barranco M, Espín J, Pollán M, Sánchez MJ.
  2020 JuL 13 [Epub ahead of print]. Gac Sanit.

  DOI: 10.1016/j.gaceta.2020.02.015

  Identification of germline pathogenic variants in DNA damage repair genes by a next-generation sequencing multigene panel in BRCAX patients

  Rodríguez-Balada M, Roig B, Melé M, Albacar C, Serrano S, Salvat M, Querol M, Borràs J, Martorell L, Gumà J. Clin Biochem. 2020 Feb;76:17-23. Epub 2019 Nov 28. PMID: 31786208.

  DOI: 10.1016/j.clinbiochem.2019.11.014

  Neoadjuvant Metformin Added to Systemic Therapy Decreases the Proliferative Capacity of Residual Breast Cancer

  Lopez-Bonet E, Buxó M, Cuyàs E, Pernas S, Dorca J, Álvarez I, Martínez S, Pérez-Garcia JM, Batista-López N, Rodríguez-Sánchez CA, Amillano K, Domínguez S, Luque M, Morilla I, Stradella A, Viñas G, Cortés J, Oliveras G, Meléndez C, Castillo L, Verdura S, Brunet J, Joven J, Garcia M, Saidani S, Martin-Castillo B, Menendez JA. J Clin Med. 2019 Dec 11;8(12):2180. PMID: 31835708; PMCID: PMC6947627.

  DOI: 10.3390/jcm8122180

  Metformin induces a fasting- and antifolate-mimicking modification of systemic host metabolism in breast cancer patients

  Cuyàs E, Fernández-Arroyo S, Buxó M, Pernas S, Dorca J, Álvarez I, Martínez S, Pérez-Garcia JM, Batista-López N, Rodríguez-Sánchez CA, Amillano K, Domínguez S, Luque M, Morilla I, Stradella A, Viñas G, Cortés J, Verdura S, Brunet J, López-Bonet E, Garcia M, Saidani S, Joven J, Martin-Castillo B, Menendez JA. Aging (Albany NY). 2019 May 9;11(9):2874-2888. PMID: 31076561; PMCID: PMC6535060.

  DOI: 10.18632/aging.101960

  The C Allele of ATM rs11212617 Associates With Higher Pathological Complete Remission Rate in Breast Cancer Patients Treated With Neoadjuvant Metformin.

  Cuyàs E, Buxó M, Ferri Iglesias MJ, Verdura S, Pernas S, Dorca J, Álvarez I, Martínez S, Pérez-Garcia JM, Batista-López N, Rodríguez-Sánchez CA, Amillano K, Domínguez S, Luque M, Morilla I, Stradella A, Viñas G, Cortés J, Joven J, Brunet J, López-Bonet E, Garcia M, Saidani S, Queralt Moles X, Martin-Castillo B, Menendez JA. Front Oncol. 2019 Mar 28;9:193. PMID: 30984619; PMCID: PMC6447648.

  DOI: 10.3389/fonc.2019.00193

  Effects of radiotherapy on plasma energy metabolites in patients with breast cancer who received neoadjuvant chemotherapy

  Arenas M, Fernández-Arroyo S, Rodríguez-Tomàs E, Sabater S, Murria Y, Gascón M, Amillano K, Melé M, Camps J, Joven J. Clin Transl Oncol. 2020 Jul;22(7):1078-1085. Epub 2019 Nov 2. PMID: 31679126.

  DOI: 10.1007/s12094-019-02232-6

  Treatment and Outcome of Patients with Stage IS Testicular Cancer: A Retrospective Study from the Spanish Germ Cell Cancer Group

  Aparicio J, Sánchez-Muñoz A, Ochenduszko S, Gumà J, Fernández-Aramburo A, García Del Muro X, Quiroga V, Sastre J, Alonso-Gordoa T, Sagastibelza N, Maroto P, Gómez de Liaño A, Vázquez S, Diz P, Durán I, Domenech M, Pinto A, Hernández A, González-Billalabeitia E, Terrasa J. J Urol. 2019 Oct;202(4):742-747. Epub 2019 Sep 6. PMID: 31163007.

  DOI: 10.1097/JU.0000000000000366

  Transformed follicular lymphoma in the rituximab era: A report from the Spanish Lymphoma Oncology Group

  Méndez M, Torrente M, Sánchez-Beato M, González-Rincón J, Royuela A, Gómez-Codina J, de la Cruz-Merino L, Rueda A, Llanos M, Quero C, Rodríguez-Abreu D, Gumá J, Monsalvo S, Sabin P, Provencio M. Hematol Oncol. 2019 Apr;37(2):143-150. Epub 2019 Apr 4. PMID: 30840776.

  DOI: 10.1002/hon.2601

  Consolidation treatment with yttrium-90 ibritumomab tiuxetan after new induction regimen in advanced stage follicular lymphoma: update results from the Spanish Lymphoma Oncology Group trial after a median follow-up of 8.5-years

  Provencio M, Franco F, Gómez-Codina J, Quero Blanco C, Llanos M, Garcia-Arroyo F, de la Cruz L, Gumá J, Delgado JR, Álvarez R, Chacón JI, Royuela A, Rueda A. Leuk Lymphoma. 2019 Mar;60(3):856-859. Epub 2018 Sep 20. PMID: 30234403.

  DOI: 10.1080/10428194.2018.1509322

 • Title: Estimación del riesgo individual de cáncer de mama según factores de riesgo conocidos de la mujer para la personalización del cribado mamográfico poblacional (FIS: PI17/00047).

  Funding entity: Instituto de Salud Carlos III

  Duration: 2018 – 2020

  Principal Investigator: Francina Saladié Roiget

 • Title: Modelo predictivo de supervivencia poblacional del cáncer de mama según el estadio, el subtipo molecular en el momento del diagnóstico y la adherencia al tratamiento (FIS: PI18/01836).

  Funding entity: Instituto de Salud Carlos III

  Duration: 2019 – 2021

  Principal Investigator: Alberto Ameijide Sánchez y Marià Carulla Areste.

 • Title: Perfil metabólico en sangre y orina como preditori de respuesta a inmunoterapia en pacientes con cáncer de pulmón.

  Funding entity: Instituto de Salud Carlos III

  Duration: 2020 – 2022

  Principal Investigator: Christopher Papandreou.

 • Title: 2017 SGR 00628 Suport a Grups de Recerca (SGR) URV – IISPV finançament – Grup de Recerca consolidat.

  Funding entity: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

  Duration: 2017 – 2021

  Principal Investigator: Joan Lluís Borràs Balada

  Guies de pràctica clínica

 • Aparicio J, Terrasa J, Durán I, Germà-Lluch JR, Gironés R, González-Billalabeitia E, Gumà J, Maroto P, Pinto A, García-Del-Muro X. SEOM clinical guidelines for the management of germ cell testicular cancer (2016). Clin Transl Oncol. 2016 Dec;18(12):1187-1196. DOI: 10.1007/s12094-016-1566-1 . Epub 2016 Nov 4. PMID: 27815687; PMCID: PMC5138244.

 • Rueda Domínguez A, Alfaro Lizaso J, de la Cruz Merino L, Gumá i Padró J, Quero Blanco C, Gómez Codina J, Llanos Muñoz M, Martinez Banaclocha N, Rodriguez Abreu D, Provencio Pulla M. SEOM clinical guidelines for the treatment of Hodgkin’s lymphoma. Clin Transl Oncol. 2015 Dec;17(12):1005-13. DOI: 10.1007/s12094-015-1429-1 . Epub 2015 Oct 26. PMID: 26497354; PMCID: PMC4689754.

 • Provencio Pulla M, Alfaro Lizaso J, de la Cruz Merino L, Gumá i Padró J, Quero Blanco C, Gómez Codina J, Llanos Muñoz M, Martinez Banaclocha N, Rodriguez Abreu D, Rueda Domínguez A. SEOM clinical guidelines for the treatment of follicular non-Hodgkin’s lymphoma. Clin Transl Oncol. 2015 Dec;17(12):1014-9. DOI: 10.1007/s12094-015-1437-1 . Epub 2015 Nov 19. PMID: 26586117; PMCID: PMC4689757.

 • Aldea A, Arriola E, Borràs JM, Bosch J, Carreras MJ, Conde D, Córdoba JF, Felip E, Fontanals S, Guarga L, Majem M, Mangues I, Martínez J, Moreno E, Nadal E, Peralta S, Rodríguez MC, Serrano G, Vilà L, Viñolas N. Programa d’harmonització farmacoterapèutica. Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic del càncer de pulmó no microcític metastàtic. Gasol M, Gay D, Guarga L, Martínez J, Puig G, Sancho A, Solós G coord. Pontes C, Ballano A Direcció. Barcelona: Servei Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2021.

Membres De L’equip

 • Responsable de grup

  • Joan Lluís Borràs Balada
  • Josep Gumà Padró
 • Responsable de línia de recerca

  • Jaume Galceran Padrós
  • Sandra Guaita Esteruelas
  • Francesc Riu Ferrando
  • Marta Rodríguez Balada
  • Agustina Sirgo Rodríguez
 • PhD

  • Xavier Cardó Moreno
  • David Parada Domíngues
  • Karla Peña González
  • Bàrbara Roig Bourgine
 • Investigador/a Pre-Doctoral

  • José Adrià Cebrián
  • Clara Beatriz Lucia Gozálvez
 • MD

  • Cinta Albacar Miró
  • Kepa Amillano Parraga
  • David Ricardo Bottaro Parra
  • Inés Cabezas Montero
  • Cristina Martí Blanco
  • Francisca Martínez Madueño
  • Maria Masvidal Hernández
  • Mireia Melé Olivé
  • Sandra Merino Varela
  • Maria José Miranda Pallares
  • Vanesa Morente Laguna
  • Félix Muñoz Boza
  • Sergio Peralta Muño
  • Rosana Queralt Escarré
  • Jana Repkovà
  • Dulce Rodríguez Mesa
  • Beatriz Rubio Cantavella
  • Belen Ruiz Aguado
  • Sara Serrano Solares
 • Investigador/a senior

  • Alberto Ameijide Sánchez
  • Jàmnica Bigorra Román
  • Marià Carulla Areste
  • Xavier Collado Castro
  • Sara Fernández Castillejo
  • Cristina Miracle Huguet
  • Clàudia Pla González
  • Francina Saladié Roiget
  • Marta Vilaró Pacheco
 • DUI

  • Berta Caballé Gutiérrez
  • Immaculada Grau Farrús
  • Francesca Isern Català
  • Araceli Jiménez López
  • Sandra Mateu Riba
  • Margarita Moreno Mancho
  • Montserrat Querol Garcia
  • M. Dolors Salsench Boronat
  • Mònica Salvat Casas
  • Montse Sánchez Galino
 • Tècnic/a

  • Anna Alimbau Sendrós
  • Alexandra Cabré Pedrosa
  • Lydia Díaz Suárez
  • Laia Llauradó March