MÉS INFORMACIÓ

IC10_23 TÈCNIC/A DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ – DIABETES AND METABOLOMIC ASSOCIATED DISEASES RESEARCH GROUP (DIAMET) – (PRIMERA EXPERIENCIA)

15/02/2023

Descripció del treball

Convocatoria vinculada al “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU).

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

El grup DIAMET pertany a l’Institut d’Investigació Pere Virgili (IISPV) i a l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (HJ23) i està integrat en una xarxa nacional d’estudi de la diabetis CIBERdem, iniciada el 2008 per l’Institut de Salut Carlos III. Així mateix, el grup és reconegut des del 2009 com a grup consolidat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya – Universitat Rovira i Virgili.

L’increment d’obesitat a nivell global resulta en un augment de ~20% en les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GHG) a causa de l’augment del metabolisme oxidatiu, consum d’aliments i ús de combustibles fòssils per al transport. Globalment, l’obesitat estaria contribuint a una emissió extra de ~700 megatones per any de CO2, de l’ordre de l’1,6% de les emissions globals de GHG. Identificar nous tractaments que puguin ajudar a reduir la prevalença daquesta malaltia tindran un impacte directe sobre l’escalfament global.

El candidat donarà suport a l’experimentació in vivo realitzada pel grup de recerca amb l’objectiu d’avançar en el coneixement de la fisiopatologia de l’obesitat i la identificació de noves dianes terapèutiques.

Tasques:

 • Implementació i seguiment de les 3Rs,
 • Generació d’animals transgènics, fenotipat metabòlic.

 

PERFIL I REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Grau en biologia, bioquímica, biotecnologia, biomedicina o similar
 • Ser una persona desocupada inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el dia anterior a l’inici del contracte
 • Complir els requisits per a poder formalitzar un contracte en pràctiques (el contracte s’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 si es concerta amb una persona amb discapacitat, seguents a la terminació dels corresponents estudis)
 • Joves mes grans de 16 anys i menors de 30 anys.

 

ES VALORARÀ

 • Experiència investigadora prèvia en el camp del metabolisme.
 • Estar en possessió del títol d’experimentació en animals (o cursant els estudis per la seva obtenció)
 • Tenir coneixements de cultiu cel·lular, tècniques de bioquímica i biologia molecular.
 • Coneixements informàtics a nivell usuari en programes d’ofimàtica i d’anàlisi de dades (Excel, ImageJ, GraphPad, Matlab, etc)

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs admesos i exclosos segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, on no hi constarà cap referència personal com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic.

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.

 

Ítems 50
Actitud 5
Encaix en el lloc de treball 20
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 20
Treball en equip 5

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President/a: Sonia Fernández Veledo. (IP, R4)
 • Vocal 1: Victòria Ceperuelo Mallafré. (Investigador RyC, R3)
 • Vocal 2: Mar Rodríguez Peña (Investigador CIBERDEM, R2)

Suplents:

 • President: Ana Megía (Cap de Servei)
 • Vocal 1: Ana Madeira (Investigadora CIBERDEM, R2)
 • Vocal 2: Elsa Maymó (Investigadora CIBERDEM, R2)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic10_23-tecnic-a-de-suport-a-la-investigacio-diabetes-and-metabolomic-associated-diseases-research-group-diamet/

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV: 15/02/2023

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Grup Diamet (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Facultat de Reus)
 • Contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la práctica profesional adequada al nivell d’estudis (12 mesos)
 • Retribució anual bruta:24.343,35 €
 • Incorporació: Març 2023