MÉS INFORMACIÓ

IC05_22 SUPORT A LA PLATAFORMA D’ESTUDIS ESTADÍSTICS DEL IISPV

24/02/2022

Descripció del treball

La plataforma de suport als estudis estadístics de l’IISPV dona servei als investigadors de la entitat que precisen ajuda per la elaboració d’analisi estadístic i suport metodològic a l’hora de dissenyar projectes de recerca amb l’objectiu de dotar de qualitat metodològica en la part de requeriments estadístics i de càlcul el projectes/estudis de recerca.

La plataforma d’estudis estadístics està adscrita funcionalment a la direcció de la oficina tecnica i penja de la coordinació de plataformes del l’IISPV

Tasques a desenvolupar per la persona que sigui escollida:

 • Assessorament en el disseny de protocols de recerca per tal de ser presentats en convocatòries competitives.
 • Anàlisi estadístic.
 • Suport en la publicació o difusió dels resultats
  1. Adaptació de les gràfiques per PowerPoints o Words
  2. Elaboració de gràfiques seguint els criteris de disseny de la revista científica escollida
  3. Suport en la descripció dels mètodes utilitzats.
  4. Confecciò de fulls de recollida de dades
  5. Depuració, visualització, interpretació de dades
  6. Elaboració de la part metodologica corresponent dels manuscrits

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

Es requereix

 • Llicenciat/da en Medicina amb especialitat de Medicina Preventiva i Salut Pública

Es valorarà

 • Es valorarà tenir el Màster de Salut Pública
 • Titulació acadèmia de Doctor
 • Experiència en maneig de base de dades i anàlisis estadístic.
 • Domini de programes estadístics: SPSS, Stata, R i/o altres paquets estadístics
 • Experiència en l’assessorament estadístic i metodològic de projectes de recerca especialment en l’àmbit de les ciències de la salut, amb la realització de les tasques de disseny, càlcul de la grandària mostral, anàlisis de les dades i redacció de protocols per presentar en convocatòries competitives.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

 • Selecció de CV’s. S’identificaran els CV’s aptes i no aptes segons requisits exigits. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en el punt perfil de la persona i requisits no passaran a la següent fase.
 • Valoració del CV. Valoració dels currículums fins a una puntuació màxima de 50 punts.
 • Carta escrita de Motivació. Adjuntar al currículum una carta de motivació amb una llargada màxima de 2500 caracters amb espais. Amb una puntuació màxima de 10 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 40 punts en la suma de puntuacions de la valoració del currículum i carta escrita de motivació.

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 40 punts.

 

Ítems 40
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 10
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 10

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President: Dr. Joan J. Vendrell (Direcció)
 • Vocal 1: David Martín (Gerencia)
 • Vocal 2: Elisabet Galve (Direcció Oficina Técnica)

SUPLENTS:

 • Presidenta: Dra. Elisabet Vilella. (Direcció)
 • Vocal 1: Sonia Fernández (Leading Researcher, DIAMET)
 • Vocal 2: Dr. Ramon Bosch (Investigador Clínic)

 

CANDIDATURES 

 • El CV ha d’incorporar el número de DNI / NIE o document d’identitat personal
 • Enviar el CV a través de web IISPV

(https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic05_22-suport-a-la-plataforma-destudis-estadistics-del-iispv/)

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 24/02/2022

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: Parcial (10h/setmana)
 • Lloc de treball: Qualsevol de les seus de l’IISPV (Principalment, HUSJ de Reus, HUJ23 de Tarragona, Facultat de Medicina de Reus), podrá treballar a distància
 • Contracte: Temporal (6 mesos, possibilitat de pròrroga en funció de redactat final avantprojecte de la ciència)
 • Categoria: Grup III, Suport a la gestió de la recerca
 • Retribució: 24.064,04 € bruts/any (Calculat per a 40h/setmana)
 • Incorporació aproximada: Març 2022