Cartera de projectes d’innovació

 • Noves estratègies probiòtiques per a l'obesitat i el desenvolupament del seu kit de diagnòstic

  Investigador/a principal: Dra. Sonia Fernández Veledo

  Referència: DTS19/00040
  Programa: Projectes d’Investigació en Salut (modalitat Projectes de Desenvolupament Tecnològic en Salut), de la convocatòria 2019 de l’Acció Estratègica en Salut 2017-2020
  Institució finançadora: Institut de Salut Carlos IIII

  Àrea de Nutrició i Metabolisme
  Grup DIAMET

 • Test de diagnòstic colorrectal per a un òptim pacífic (COLOOPT Dx)

  Investigador/a principal: Dr. Xavier Correig, Dra. Raquel Cumeras

  Programa: Projectes d’Investigació en Salut (modalitat Projectes de Desenvolupament Tecnològic en Salut), de la convocatòria 2021 de l’Acció Estratègica en Salut 2017-2020
  Institució finançadora: Institut de Salut Carlos IIII

  Àrea de Nutrició i Metabolisme
  Metabolomics Interdisciplinary Lab (MiL@b)

   

 • Succinat com a nova molècula de senyalització extracelular reguladora de l’homeòstasi glucídica: SUCNR1, diana per al tractament de l’obesitat i malalties associades

  Investigador/a principal: Dra. Sonia Fernández Veledo

  Referència: RTI2018-093919-B-I00
  Programa: Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020. Programa Estatal d’I+D+i Orientada als Reptes de la Societat. Projectes d’I+D+i «Reptes investigació»
  Institució finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad

  Àrea de Nutrició i Metabolisme
  Grup DIAMET

 • Noves estratègies probiòtiques per als trastorns relacionats amb l'obesitat

  Investigador/a principal: Dra. Isabel Huber

  Referència: CI19-00055
  Programa: CaixaImpulse
  Institució finançadora: Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

  Àrea de Nutrició i Metabolisme
  Grup DIAMET

 • Noves estratègies probiòtiques per als trastorns relacionats amb l’obesitat i desenvolupament del kit de diagnòstic acompanyant

  Investigador/a principal: Dra. Sonia Fernández Veledo

  Referència: 2019 INNOV 00008/ IU68-018623
  Programa: Ajuts Innovadors 2019
  Institució finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

  Àrea de Nutrició i Metabolisme
  Grup DIAMET

 • Noves estratègies probiòtiques per als trastorns relacionats amb l’obesitat i desenvolupament del kit de diagnòstic acompanyant

  Investigador/a principal: Dra. Sonia Fernández Veledo

  Referència: PROD 00107 / IU68-017106
  Programa: Convocatòria dels ajuts d’indústria del coneixement (PRODUCTE)
  Institució finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

  Àrea de Nutrició i Metabolisme
  Grup DIAMET

 • Valorització d’una nova estratègia probiòtica pel tractament de la obesitat i el seu kit diagnòstic

  Investigador/a principal: : Dr. Joan Vendrell

  Referència: R2B2019/11
  Programa: Research to Business – R2B URV
  Institució finançadora: Universitat Rovira i Virgili

  Àrea de Nutrició i Metabolisme
  Grup DIAMET

 • Nova teràpia del microbioma per al control de l’obesitat i la diabetis

  Investigador/a principal: Dra. Isabel Huber

  Referència: 3799-21
  Programa: Estudios de Viabilidad de las Innovaciones en Salud
  Institució financera: Fundació per a la Innovació i la Prospectiva en Salut a Espanya (FIPSE)

  Àrea de Nutrició i Metabolisme
  Grup DIAMET

 • VISIONAMENT: COVId-19 prognoSIs tOol, una anàlisi de sang analítica assistida per intel·ligència artificial metabolòmica assequible

  Investigador/a principal: Dra. Núria Amigó i Dr. Xavier Correig

  Programa: “Replegar-se per créixer: l’impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles” (PANDÈMIES 2020)
  Institució finançadora: Agència de Gestió d’Ajuts

  Àrea de Nutrició i Metabolisme
  Biosfer Teslab, SL.
  Metabolomics Interdisciplinary Lab (MiL@b)