MÉS INFORMACIÓ

IC28_23 TÈCNIC DE LA UNITAT DE RECERCA EN PEDIATRIA, NUTRICIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ (PRIMERA EXPERIÈNCIA)

19/02/2023

Descripció del treball

Convocatòria vinculada al “Programa de primera experiència professional en les administracions públiques” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU).

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

La Unitat de Recerca en Pediatria, Nutrició i Desenvolupament Humà és un grup investiga sobre diverses línies de recerca, com ara la prevenció i tractament de la obesitat infantil, l’estudis dels mecanismes implicats en el desenvolupament de síndrome metabòlica des de la infància, així com altres projectes de recerca en l’àmbit de la nefrologia pediàtrica, la gastroenterologia pediàtrica.

El candidat tindrà una primera experiència investigadora a la Unitat de Recerca en Pediatria, Nutrició i Desenvolupament Humà participant en la preparació de documentació relativa als procediments de bona pràctica clínica i comitè ètic, i posteriorment portant a terme treball de camp.

Les tasques principals seran les de recollir dades de salut, mesures antropomètriques, composició corporal, estat nutricional en pacients pediàtrics vulnerables.

 

PERFIL I REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Grau en nutrició humana i dietètica
 • Ser una persona desocupada inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el dia anterior a l’inici del contracte
 • Cumplir els requisits per a poder formalitzar un contracte en pràctiques (el contracte s’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 si es concerta amb una persona amb discapacitat, seguents a la terminació dels corresponents estudis)
 • Joves majors de 16 anys i menors de 30 anys.

 

ES VALORARÀ

 • Formació de postgrau relativa a la recerca en nutrició. En especial, la formació en nutrició infantil (com per exemple ser alumne o haver cursat el Màster en condicionants nutricionals, genètics i ambientals del creixement i el desenvolupament de la Universitat Rovira i Virgili)
 • Haver realitzat pràctiques en una unitat de recerca, i especialment que aquestes pràctiques s’hagin realitzat en el camp de la nutrició infantil durant la formació de grau o màster
 • Idiomes: donat que les tasques inclouen la realització de treball de camp amb pacients, cal que la persona candidata utilitzi correctament el català i el castellà. A més, com els projectes que realitzem tenen un àmbit internacional, es valorarà el coneixement d’anglès.
 • Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva.
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs admesos i exclosos segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, on no hi constarà cap referència personal com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic.

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.

 

Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President/a: Dr. Joaquín Escribano (Líder de Grup, URPNDH)
 • Vocal 1: Dra. Verónica Luque (Tenure Lecturer)
 • Vocal 2: Dra. Mariona Gispert (Investigadora postdoctoral)

Suplents:

 • President: Dra. Natàlia Ferré (Professora agregada)
 • Vocal 1: Ester Parada (Investigadora postdoctoral)
 • Vocal 2: Dra. Marta Zaragoza Jordana (Investigadora postdoctoral)

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 19/02/2023

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

 

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, FMCS
 • Contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la práctica profesional adequada al nivell d’estudis (12 mesos)
 • Retribució anual bruta: 24.343,35€
 • Incorporació: Març 2023