MÉS INFORMACIÓ

IC27_23 TÈCNIC/A CENTRE DE TECNOLOGIA AMBIENTAL, ALIMENTÀRIA I TOXICOLÒGICA (PRIMERA EXPERIÈNCIA)

12/02/2023

Descripció del treball

Convocatòria vinculada al “Programa de primera experiència professional en las administracions pùbliques” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU).

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

El Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica (TecnATox) va néixer l’any 2008 arran de la fusió de membres del grup del Laboratori de Toxicologia i Salut Ambiental (LTSM) i dels grups d’Anàlisi i Gestió Ambiental (AGA, posteriorment). AGACAPE) i Recerca en Neuroconducta i Salut (NEUROLAB). Recentment s’ha incorporat el grup de Models matemàtics per a l’enginyeria ambiental i biomèdica (MMEAB). Els quatre grups de la Universitat Rovira i Virgili són grups de recerca consolidats per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). TecnATox té com a objectiu dur a terme investigació i desenvolupament en l’àmbit de la protecció del medi ambient i dels aliments a nivell europeu i realitzar serveis de transferència de tecnologia i consultoria derivats de les necessitats dels departaments reguladors/governamentals i dels sectors industrial/privat. TecnATox ofereix als seus clients serveis d’alta qualitat assegurant el rigor científicotècnic. El Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentaria i Toxicològica (TecnATox) està funcionalment adscrit a Salut i Medi Ambient de l’IISPV i treballa en estreta relació amb la resta d’unitats de l’institut.

El projecte European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC) ), està coordinat per l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) i hi treballen plegats prop de 200 institucions clau en l’àmbit de la investigació a tot Europa. L’estudi té com objectiu instar els governs a enfortir la regulació dels productes químics i protegir així la salut i el medi ambient. La persona candidata seleccionada tindrà la funció de donar suport al projecte PARC

Aquesta funció permetrà als candidats a aprendre les funcions tècniques necessàries per navegar per un gran projecte de recerca de la UE, construir i desenvolupar relacions amb les principals parts interessades de la UE o institucions acadèmiques i els departaments científics i de suport interns de l’IISPV, perfeccionar les habilitats organitzatives necessàries per a la gestió de projectes i ajudar els gestors de projectes amb una varietat de tasques per familiaritzar els candidats amb la rutina diària d’un gran projecte de la UE.

 

PERFIL I REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Llicenciatura o Màster en l’àmbit de les Ciències de la Vida
 • També s’admetrán aquelles persones candidates que comptin amb experiencia o titulació (títol universitari, títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació profesional) directament relacionat amb les ciencies de la vida y les tasques asociades a la plaça de Treball.
 • Ser una persona desocupada inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el dia anterior a l’inici del contracte
 • Cumplir els requisits per a poder formalitzar un contracte en pràctiques (el contracte s’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 si es concerta amb una persona amb discapacitat, seguents a la terminació dels corresponents estudis)
 • Joves mes grans de 16 anys i menors de 30 anys.

 

ES VALORARÀ

 • Excel·lents habilitats comunicatives, tant en anglès oral com escrit
 • Organització i atenció als detalls
 • Experiència prèvia en gestió de projectes o servei al client
 • Competència i experiència en elaborar informes científics, participar en reunions i organitzar projectes de recerca
 • Competències informàtiques: experiència utilitzant MS Office i algunes eines d’organització de projectes.
 • Capacitat per aprendre noves tècniques, realitzar i prioritzar múltiples tasques simultàniament, mantenir registres precisos, seguir instruccions i complir amb els requisits del projecte.
 • Capacitat per treballar de manera independent i en equip, ser automotivat, adaptable i mantenir una actitud positiva, fins i tot amb terminis crítics.
 • Iniciativa/Autoiniciació: buscar de manera proactiva oportunitats de treball i formació, oferir-se per ajudar els altres, lluitar per una alta productivitat i rendiment en un entorn de ritme ràpid

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs admesos i exclosos segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 60 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 40 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, on no hi constarà cap referència personal com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic.

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 40 punts.

 

Ítems 40
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 10
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 10

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President/a: Dr. Vikas Kumar (Investigador Principal)
 • Vocal 1: Dra. Deepika (Investigadora Postdoctoral)
 • Vocal 2: Dra. Montse Mari (PAS)

Suplents:

 • President: Dr. Joaquim Rovira (Investigador Postdoctoral)
 • Vocal 1: Dra. Noelia Ramirez (Investigadora Principal)
 • Vocal 2: Saurav Kumar (Bioinformàtic)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV (https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic27_23-tecnic-a-centre-de-tecnologia-ambiental-alimentaria-i-toxicologica-primera-experiencia/)

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 12/02/2023

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

 

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: ETSEQ, URV, C/ Països Catalans, nº 26, 43007 – Tarragona
 • Contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la práctica profesional adequada al nivell d’estudis (12 mesos)
 • Retribució anual bruta: 24.343,35€
 • Incorporació: Març 2023