MÉS INFORMACIÓ

IC14_23 TÈCNIC DE LA UNITAT DE NUTRICIÓ HUMANA: PREVENCIÓ I EPIGENÈTICA (PRIMERA EXPERIÈNCIA)

06/02/2023

Descripció del treball

Convocatòria vinculada al “Programa de primera experiència professional en las administracions públiques” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU).

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

La persona escollida farà les seves tasques principalment en els laboratoris de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili, el Centre MQ de Reus, l’Hospital Sant Joan de Reus i, puntualment, en els centres i CAPs en els quals es realitzen recollides de mostres dels estudis. La Unitat de Nutrició Humana pertany al Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili i a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, i està integrada a la xarxa nacional de l’estudi de l’obesitat i la nutrició CIBERobn de l’Institut de Salut Carlos III (https://www.nutricio.urv.cat/). Es va crear el 1991, i des del 2009 és reconeguda com a Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya. Està formada per investigadors de diferents orígens professionals (metges, nutricionistes, biòlegs…) amb una experiència considerable en estudis clínics i epidemiològics sobre alimentació i malalties no transmissibles d’alta prevalença com la diabetis, l’obesitat i les malalties cardiovasculars.

Aquesta persona haurà de d’integrar-se al Grup, a la línia de recerca: estudis dintervenció per conèixer l’efecte de la dieta o dels constituents de la dieta sobre la salut o la malaltia i els mecanismes implicats.

El professional seleccionat s’integrarà en un equip multidisciplinari que treballa principalment a Nutrició i prevenció de malalties cardiometabòliques i relacionades amb l’envelliment. El nostre equip ha liderat molts assaigs clínics aleatoritzats en el context de l’efecte beneficiós de grups específics d’aliments (per exemple, fruita seca) i és un dels centres on es va dur a terme l’estudi PREDIMED. Cal destacar que el grup de recerca és el centre coordinador actual de l’assaig PREDIMED-Plus (Prevenció amb Dieta Mediterrània, https:// www.predimedplus.com/). Paral·lelament, estudiem la relació l’alimentació i altres determinants d’estil de vida associats a la qualitat de l’esperma, així com també els efectes beneficiosos de certs aliments i patrons dietètics en els processos d’envelliment i les alteracions que ens centren en l’anàlisi de l’expressió gènica, metabolòmica, metagenòmica, metilació de l’ADN i la longitud telomèrica en diferents patologies. Així mateix, dins del grup també s’està duent a terme l’estudi CORALS (https://corals.es/) un estudi prospectiu multicèntric, que inclou nens de 3 a 6 anys amb recollida d’informació anual en què es pretén fer un seguiment durant una mitjana de 10 anys. Recentment, s’ha instaurat l’estudi transversal i multicèntric LED-Fertyl. L’objectiu principal d’aquest projecte és identificar i quantificar els determinants dietètics i altres factors de l’estil de vida que estan associats amb la qualitat del semen mitjançant l’anàlisi de la seva implicació en el pes corporal, la resistència a la insulina, l’oxidació/inflamació, així com les conseqüències a nivell de l’ADN que contribueixen al risc de patir infertilitat masculina.

Més informació sobre el grup a: http://www.nutricio.urv.cat/ca/

La persona escollida realitzarà les seves tasques en els laboratoris de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili, el Centre MQ de Reus, l’Hospital Sant Joan de Reus, i puntualment, en els centres i CAPs en els que es realitzen les recollides de mostres dels estudis. Aquesta persona haurà de desenvolupar, principalment aquestes tasques:

 • Recepció, processament i emmagatzematge de mostres biològiques humanes.
 • Manipulació de mostres i gestió de residus.
 • Processament i preparació de mostres (sang, orina, femta i semen) per a anàlisi de ciències òmiques
 • Inventari de mostres biològiques.
 • Gestió i registre de dades.
 • Participació en tècniques de laboratori bàsiques (extracció DNA, PCR…) per al correcte desenvolupament dels projectes anteriorment esmentats.
 • Ajuda en la realització de seminogrames.

 

PERFIL I REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Tècnic de laboratori o graduat/ada en biologia, biotecnologia o bioquímica
 • Ser una persona desocupada inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
 • Complir els requisits per a poder formalitzar un contracte en pràctiques (el contracte s’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 si es concerta amb una persona amb discapacitat, següents a la terminació dels corresponents estudis)
 • Joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys.

 

ES VALORARÀ

 • Formació prèvia en aspectes relacionats amb el laboratori segons les tasques a desenvolupar.
 • Pràctiques realitzades o experiència demostrable al laboratori.
 • Coneixements de parla anglesa.
 • Coneixemtents de software per gestionar bases de dades.
 • Nivell d’estudis aconseguit i cursos d’actualització.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del “Programa Primera Experiència Professional a les administracions públiques” és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs admesos i exclosos segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, on no hi constarà cap referència personal com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic.

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.

 

Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 10
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 10
Cartes de recomanacions en relació a la capacitat d’integrar-se en un equip de treball. 10

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President: Prof. Jordi Salas-Salvadó (Catedràtic, URV)
 • Vocal 1: Nancy Babio Sánchez (Professor Agregat, URV)
 • Vocal 2: Dr. Jesús Francisco García Gavilán (Investigador postdoctoral, CIBERobn)

Suplents:

 • Presidenta: Dra. Michelle Murphy (Professor Agregat, URV)
 • Vocal 1: María Ángeles Martínez Rodríguez (Postdoctoral Fellow – Sara Borrell)
 • Vocal 2: Dra. Indira Paz Graniel (Investigador Postdoctoral, CIBERonb)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic14_23-tecnic-de-la-unitat-de-nutricio-humana-prevencio-i-epigenetica-primera-experiencia/

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 06/02/2023

 

COMUNICACIONS

 

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40/h setmana)
 • Lloc físic de treball: Unitat de Nutrició Humana, FMCS
 • Contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la práctica profesional adequada al nivell d’estudis (12 mesos)
 • Retribució anual bruta: 24.343,35 €
 • Incorporació: Març 2023