MÉS INFORMACIÓ

IC04_23 TÈCNIC/A PEL GRUP DE RECERCA EN BIOMARCADORS DE MALALTIES I MECANISMES MOLECULARS (PRIMERA EXPERIÈNCIA)

01/02/2023

Descripció del treball

Convocatòria vinculada al “Programa de primera experiència professional en les administracions públiques” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU).

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

 

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

El grup Disease Biomarker and Molecular Mechanism (DIBIOMEC) està interessat en la recerca de biomarcadors per al diagnòstic i/o pronòstic de malalties relacionades amb la inflamació. La recerca de biomarcadors està basa principalment en microRNAs associats a vesícules extracel·lulars i aprofundim en els seus gens-diana relacionats per trobar possibles dianes terapèutiques. El nostre grup també té una sòlida formació en l’estudi de l’eix inflamatori format per la citocina TWEAK i el seu receptor Fn14 en entorns inflamatoris de baix grau com l’obesitat o microambients inflamatoris com el càncer o l’artritis reumatoide. La nostra recerca es propera als pacients, i el nostre objectiu és traslladar els nostres descobriments a la clínica. Per això, comptem amb un grup multidisciplinari, que associa uròlegs, patòlegs i científics bàsics que fan preguntes clíniques rellevants que necessiten respostes biològiques. El nostre flux de treball contempla la informació obtinguda dels pacients que es tradueix a experiments in vitro per respondre aquestes preguntes. Aquest disseny s’utilitza per trobar possibles biomarcadors per al diagnòstic i/o pronòstic clínic i per desxifrar el seu mecanisme d’acció molecular.

La persona seleccionada haurà de desenvolupar les següents tasques:

 • Manteniment i actualització de bases de dades amb paràmetres clínics i bioquímics de pacients
 • Tractament estadístic de les dades
 • Manteniment de xarxes digitals

 

PERFIL I REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA  

 • Grau en l’àmbit de la biomedicina i biologia
 • Ser una persona desocupada inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el dia anterior a l’inici del contracte
 • Complir els requisits per a poder formalitzar un contracte en pràctiques (el contracte s’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 si es concerta amb una persona amb discapacitat, següents a la terminació dels corresponents estudis)
 • Joves mes grans de 16 anys i menors de 30 anys.

 

ES VALORARÀ

 • Competència i experiència amb paquets informàtics SPSS Statistics 24.0, el programa R, GraphPad Prism i ús de PowerPoint i Biorender.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu currículum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del ‘’Programa Primera Experiència Professional a les administracions públiques’’ és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs admesos i exclosos segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, on no hi constarà cap referència personal com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic.

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.

 

Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • Presidenta: Matilde Rodriguez Chacón (Líder del Grup DIBIOMEC)
 • Vocal 1: Antonio Altuna Coy (Investigador Postdoctoral)
 • Vocal 2: Xavier Ruiz Plazas (Investigador Clínic)

SUPLENTS:

 • President: José Segarra Tomás (Investigador clínic)
 • Vocal 1: Sílvia Sánchez Martin (Investigadora predoctoral)
 • Vocal 2: Verónica Arreaza Gil (Investigadora Postdoctoral)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 01/02/2023

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

 

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
 • Contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis (12 mesos)
 • Retribució anual bruta: 24.343,35 €
 • Incorporació: Març 2023