L’IISPV forma part d’AIISEM

A través de la convocatòria per Plataformas Instituto de Salud Carlos III de suport a la I+D+i en Biomedicina i Ciències de la Salut, l’IISPV forma part de l’AIISEM (Alianza para Innovación e Industrialización Sanitaria del Eje Mediterráneo).

 

Aquesta Unitat multicèntrica integrada és el resultat d’un acord entre els centres: IDIBELL, IISPV, IDIAPjGol, IIS La Fe, INCLIVA, FISABIO, ISABIAL, IMIB i IdISBa. La motivació és aprofitar les oportunitats que brinda una aliança de 9 centres de recerca, dels quals 6 acreditats per l’ISCIII, que cobreixen tota la zona de Llevant i Balears. Des d’aquestes 9 entitats que conformen la plataforma, quatre han estat finançades en la convocatòria PT20 (IIS La FE, FISABIO, IDIAPJGol i l’IDIBELL).

 

L’objectiu principal és la comercialització, transferència i implementació en els Serveis Nacionals de Salut del coneixement desenvolupat en els diferents centres que composen l’AIISEM. Per això es vol:

– Fomentar la col·laboració amb la indústria
– Crear un portafoli comú de tecnologies i serveis innovadors
– Millorar la traslació/implementació de tecnologies als SNS
– Millorar la capacitació i recursos d’innovació sobretot dels socis amb menys recursos
– Millorar la coordinació i complementarietat de les respectives unitats d’innovació

 

AISEEM s’integra com un dels nodes d’ITEMAS, la Plataforma de dinamització i innovació de les capacitats industrials del SNS i la seva transferència efectiva al sector productiu. ITEMAS és una plataforma ISCIII de suport a la R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut amb l’objectiu principal de dinamitzar de forma efectiva la capacitat industrial generada des del SNS i la transferència real dels resultats de la investigació realitzada dins del SNS al teixit productiu.

 

La integració de l’IISPV a AIISEM i la seva participació en la Comissió Estratègica i Comissió Tècnica, permetrà a la nostra institució col·laborar més estretament tant amb la indústria a nivell nacional com internacional, i crear vincles amb altres institucions de recerca en salut.