La Unitat d’Innovació i Transferència

  • La Innovació
  • Què fa la Unitat?
  • Contacta

Els hospitals són el lloc ideal per a identificar necessitats no satisfetes i generar idees per la millora de la salut i la pràctica mèdica.

Per això, la Unitat d’Innovació i Transferència es va crear amb la finalitat de promoure una cultura basada en la cooperació i la innovació oberta en R+D+I, establint un clar enfocament de mercat i facilitant la projecció internacional.

 

El juliol de 2012 va tenir lloc la constitució de la Comissió d’Innovació IISPV on un dels seu objectius és l’assessorament en els aspectes de la innovació a l’entorn, especialment pel que fa als aspectes de desenvolupament, propietat industrial i intel·lectual, transferència i col·laboració publicoprivada

Tens una idea?

Escriu-nos a: innovacio@iispv.cat

La Unitat d’Innovació de l’Institut proporciona els serveis següents:

–  Facilitar la innovació generada pels professionals de l’IISPV.

–  Gestió de la innovació tecnològica desenvolupada per l’Institut, des de la creació d’idees fins a la transferència al mercat.

–  Facilitar la col·laboració tecnològica entre grups de recerca i la indústria.

–  Suport en el finançament de projectes de desenvolupament tecnològic.

–  Assessorament en la protecció de la tecnologia. Gestió de la propietat intel·lectual i industrial.

–  Negociacions i redacció de contractes.

–  Acompanyament a la creació de spin-offs i start-ups.

Maria J. Guilera, PhD

A/e: mariajose.guilera@iispv.cat 

A/e: innovacio@iispv.cat

Tel. +34 977 758 927 – 34 977 297 998
Mòbil +34 689 581 013 – ext: 29395