La Unitat d’Innovació i Transferència

  • La Innovació
  • Què fa la Unitat?
  • Contacta

Els hospitals són el lloc ideal per a identificar necessitats no satisfetes i generar idees per la millora de la salut i la pràctica mèdica.

Per això, la Unitat d’Innovació i Transferència es va crear amb la finalitat de promoure una cultura basada en la cooperació i la innovació oberta en R+D+I, establint un clar enfocament de mercat i facilitant la projecció internacional.


Tens una idea?

Escriu-nos a: valortizacio@iispv.cat

La Unitat d’Innovació de l’Institut proporciona els serveis següents:

–  Facilitar la innovació generada pels professionals de l’IISPV.

–  Gestió de la innovació tecnològica desenvolupada per l’Institut, des de la creació d’idees fins a la transferència al mercat.

–  Facilitar la col·laboració tecnològica entre grups de recerca i la indústria.

–  Suport en el finançament de projectes de desenvolupament tecnològic.

–  Assessorament en la protecció de la tecnologia. Gestió de la propietat intel·lectual i industrial.

–  Negociacions i redacció de contractes.

–  Acompanyament a la creació de spin-offs i start-ups.

Maria J. Guilera, PhD

A/e: mariajose.guilera@iispv.cat 

A/e: valortizacio@iispv.cat

Tel. +34 977 758 927 – 34 977 297 998
Mòbil +34 689 581 013 – ext: 29395