Jornada d’actualització en càncer de pròstata

Nota: Aquest esdeveniment es realitzarà per videoconferència en directe i presencial, subjecte a restriccions COVID

El càncer de pròstata és el tumor més freqüent en els homes en el món occidental. L’increment en l’esperança de vida de la població, junt amb la generalització de la determinació analítica de l’antigen prostàtic específic (PSA), ha fet que aquesta localització tumoral ocupi aquesta posició, per davant del càncer de pulmó i el càncer colorectal.

En estadis localitzats, el càncer de pròstata és altament curable amb cirurgia o amb radioteràpia. Quan aquest tumor es troba en estadis avançats, fins fa pocs anys, únicament es disposava d’una maniobra hormonal, el bloqueig androgènic complet, que aconseguia remissions d’una durada mediana de 2 anys. Quan el tractament hormonal fallava, els citostàtics clàssics oferien uns resultats bastant limitats. Aquest escenari ha canviat força en els darrers deu anys: davant de la refractarietat a la primera maniobra hormonal han aparegut noves hormonoteràpies de gran efectivitat, així com citostàtics més actius en el càncer de pròstata metastàtic. Aquests fàrmacs, que inicialment eren utilitzats quan la primera maniobra terapèutica deixava de  funcionar, han anat progressivament desplaçant-se cap a les primeres línies de tractament, tant en monoteràpia com en combinació.

Els radiofàrmacs com el Ràdium-223 i el Luteci-177 són una altra família terapèutica amb efectivitat sobre les metàstasis del càncer de pròstata que poden ser utilitzats en diferents moments al llarg de l’evolució de la malaltia.

El coneixement en profunditat de la biologia de la neoplàsia ha possibilitat el tractament d’alguns subtipus de càncer de pròstata metastàtic amb els nous fàrmacs immunoteràpics o amb els inhibidors de la PARP. Per tal d’assegurar l’efectivitat d’aquests tractaments cal determinar si el tumor presenta mutacions que provoquin alteracions en algun dels dos grans mecanismes de reparació de l’ADN. En aquest sentit, el càncer de pròstata ha entrat de ple en el capítol de l’oncologia de precisió.

Aquesta jornada d’actualització en càncer de pròstata pretén fer una revisió de l’estat de l’art del tractament del càncer de pròstata metastàtic, i dels biomarcadors necessaris per a la correcta utilització de l’important arsenal terapèutic disponible actualment.

Entitats col·laboradores:

 

Secretaria de l’oficina tècnica IISPV.

INFORMACIO IMPORTANT

Jornades

  • 5 d'abril de 15:00 a 18:00h
  • Virtual
Afegir a la teva agenda

Altres esdeveniments