• Ja està habilitat l’espai per presentar la teva candidatura als guardons de l’Institut Català de la Salut

IISPv
Investigadors als laboratoris de l’IISPV.

La recerca biomèdica, clínica o en serveis sanitaris és un pilar bàsic i per això l’Institut Català de la Salut, que pot actuar de catalitzador del sistema sanitari, convoca cada any premis a la Recerca per posar en valor l’activitat investigadora dels professionals de l’ICS.

En l’edició d’aquest any, s’han presentat els següents premis:

Premi a la Trajectòria Investigadora: enfocat per a professionals que hagin contribuït de forma significativa al desenvolupament de la recerca de la recerca de l’ICS. Aquest inclou quatre categories de premis:

  1. Premi a la Trajectòria Investigadora als Hospitals
  2. Premi a la Trajectòria Investigadora a l’Atenció Primària
  3. Premi a la Trajectòria Investigadora Infermera
  4. Premi a l’Investigador/a Jove

Premi a la Recerca amb Impacte en l’Àmbit de l’ICS: es convoca per a grups de recerca que hagin contribuït de forma significativa a l’impacte de la recerca en ciències de la salut en l’àmbit (hospitalari o d’atenció primària) de l’ICS amb una activitat de reconegut nivell científic.

En col·laboració amb AQuAS, s’organitzarà una sessió formativa de Recerca amb Impacte, “Narratives d’Impacte” el dia 29 de maig de 2024. Aquesta formació s’adreça al personal investigador que presenti una candidatura al Premi de Recerca amb Impacte de l’ICS.

Premi al Millor Article de Recerca en Ciències de la Salut de l’ICS: Dos premis al Millor Article de Recerca en Ciències de la Salut, un per a investigadors/ores predoctorals i un per a residents. Així, les dues categories de premis són:

Premis al Millor Pòster de Recerca de l’ICS: L’Institut Català de la Salut (ICS) convoca una exposició de pòsters de recerca duts a terme a l’ICS en el marc de la 15a Jornada de Recerca de l’ICS, que se celebrarà el 24 d’octubre de 2024 a l’Auditori Josep Irla de Girona. La convocatòria està oberta a pòsters que ja s’hagin presentat en altres jornades i congressos en el format ja entregat.

La temàtica del pòster és lliure i l’idioma preferent és l’anglès. Atès que l’espai és limitat, en el cas que sigui necessari es prioritzaran aquells pòsters que estiguin relacionats amb el focus de la Jornada d’enguany i que siguin presentats per diversos grups de recerca de diferents centres i instituts vinculats a l’ICS.

L’Institut Català de la Salut (ICS) convoca dos premis al Millor Pòster.

Si pots optar a algun d’aquests premis, no dubtis a presentar la teva candidatura!


Premis a la Trajectòria Investigadora de la 14a Jornada 2023

Un dels premis que es va entregar en l’edició anterior.

Un estudi liderat des d’Alimentació, Nutrició, Desenvolupament i Salut Mental (ANUT-DSM) de l’IISPV i la URV associa relaciona el consum d’aquests productes amb més risc de sobrepès, augment de sucre en sang i pitjors nivells de colesterol bo

El grup d’investigació d’Alimentació, Nutrició, Desenvolupament i Salut Mental (ANUT-DSM) de l’IISPV i la URV

Un alt consum d’aliments ultraprocessats durant la infantesa s’associa a una pitjor salut cardiometabòlica. Aquesta és la principal conclusió d’un estudi liderat per un equip investigador de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), la Universitat Rovira i Virgili i el Centro de Investigación en Red. Fisiopatologia y Nutrición (CIBEROBN). La recerca s’ha fet en nens i nenes de 3 a 6 anys i els resultats principals s’han publicat a la revista científica JAMA Network Open.

Els aliments ultraprocessats acostumen a ser rics en greixos saturats, sucres, sal, additius i contaminants, mentre que són pobres en nutrients. Bolleria, refrescos, batuts, snacks… estan en molts casos molt presents en l’alimentació infantil. Per estudiar el seu efecte sobre la salut en els primers anys de vida l’estudi va avaluar com afecta el consum d’aquests productes en una població de més de 1.500 nens i nenes de 3 a 6 anys de diferents ciutats (Reus, Còrdova, Santiago de Compostela, Navarra, València, Barcelona i Saragossa), que formen part de l’estudi multicèntric CORALS.

Els resultats van mostrar que els infants que més aliments ultraprocessats consumien tenien unes puntuacions més altes en paràmetres com l’índex de massa corporal, la circumferència de la cintura, l’índex de massa de greix i els nivells de sucre en sang. També tenien nivells més baixos de colesterol HDL -considerat com a colesterol bo- en sang.

“Les dades que hem obtingut són motiu de preocupació”, afirma Nancy Babio, investigadora principal de l’estudi. “Si bé la magnitud de les associacions que hem trobat es podria considerar de rellevància clínica limitada, en el nostre estudi han participat nens i nenes molt petits i, tot i això, s’ha posat de manifest una relació significativa del seu consum sobre aquests paràmetres”, afegeix. Per a l’equip investigador, aquests resultats s’han de prendre com un advertiment prematur del que pot passar en el futur. “És essencial reconèixer la importància dels hàbits alimentaris primerencs i les seves implicacions futures en la salut cardiometabòlica”, apunta Babio.

A l’estudi també es destaca que els fills de mares amb educació o nivell socioeconòmic més baix consumien en general una major quantitat d’aliments ultraprocessats, fet que els fa susceptibles a tenir problemes de salut en un futur. “Davant d’això s’haurien d’establir polítiques de salut pública especialment enfocades a poblacions vulnerables”, afirma Jordi Salas-Salvadó, director de l’equip investigador, que també recomana fomentar la substitució d’aquests aliments per opcions més saludables com productes no processats o que ho siguin mínimament.

Baix preu i alta accessibilitat

Els aliments ultraprocessats són cada vegada més freqüents a la dieta. La seva alta disponibilitat, assequibilitat i baix preu fa que siguin molt consumits especialment entre infants, adolescents i les seves famílies, sobretot aquelles més vulnerables des del punt de vista socioeconòmic i educatiu, en els que l’obesitat és més freqüent. En aquest sentit, l’estudi subratlla la urgència d’abordar el problema del consum excessiu d’aquests aliments entre la població infantil i destaca la importància d’instaurar polítiques públiques i adoptar mesures preventives per protegir la salut a llarg termini de les generacions futures.

L’estudi l’ha realitzat un equip format per l’estudiant de doctorat Nadine Khoury i la investigadora del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV Nancy Babio; el catedràtic de la URV Jordi Salas-Salvadó -tots dos investigadors principals de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat- així com la investigadora postdoctoral María Ángeles Martínez ( els tres directors de la tesi doctoral de Nadine). Tots ells també es troben adscrits a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere i Virgili i al Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa Obesitat i Nutrició (CIBERobn) de l’Institut de Salut Carlos III.

Khoury N, Martínez MÁ, Garcidueñas-Fimbres TE, Pastor-Villaescusa B, Leis R, de Las Heras-Delgado S, Miguel-Berges ML, Navas-Carretero S, Portoles O, Pérez-Vega KA, Jurado-Castro JM, Vázquez-Cobela R, Mimbrero G, Andía Horno R, Martínez JA, Flores-Rojas K, Picáns-Leis R, Luque V, Moreno LA, Castro-Collado C, Gil-Campos M, Salas-Salvadó J, Babio N. Ultraprocessed Food Consumption and Cardiometabolic Risk Factors in Children. JAMA Netw Open. 2024 May 1;7(5):e2411852. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.11852 PMID: 38758555.

Presentació del quadern de la bona praxi “incorporació de tecnologia mèdica innovadora”.

La investigadora de l’IISPV Raquel Cumeras (Grup d’Investigació Oncològica, Translacional, Epidemiològica i Clínica o GIOTEC, per les seves sigles) és una de les professionals vinculades al món salut que ha participat en la redacció d’un document que pretén impulsar la incorporació de tecnologia avançada i d’eines i solucions innovadores al sistema sanitari públic català, per així promoure una atenció mèdica als i a les pacients més eficient i personalitzada.

Aquest document és una iniciativa promoguda pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i, concretament, per un grup Interdisciplinari de professionals vinculats amb la salut que en formen part (aquest grup es coneix també per les sigles GIPS). El document porta per títol “Quadern de la Bona Praxi 38 sobre incorporació de tecnologia mèdica innovadora”.

Alguns exemples d’aquestes eines tecnològiques i innovadores són: dispositius mèdics o medical devices amb fins diagnòstics i terapèutics (des de monitors de signes vitals i aparells d’electrocardiografia fins a pròtesis i implants biomèdics); sistemes d’informació i registres electrònics de pacients, per fer més eficient la gestió de la informació dels pacients; tecnologies d’imatge, com ara la tomografia computeritzada (TC), la ressonància magnètica (RM), els ultrasons i la radiografia digital; i dispositius de diagnòstic in vitro, destinats a donar informació a partir de l’anàlisi de mostres biològiques (sang, saliva, orina, etc.) i per fer el seguiment de malalties

Consulteu el document 👉 https://n9.cl/9b2zo

El projecte de l’IISPV-URV vol determinar el rol d’aquesta exposició en el desenvolupament de la diabetis gestacional, i implementar un programa pilot de prevenció durant l’embaràs  

Dona embarrasada stock.

La investigadora del Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica (TecnATox) de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i la Universitat Rovira i Virgili, Montse Marquès, ha iniciat una recerca a la Columbia University Mailman School of Public Health de Columbia, als Estats Units, que té per objectiu estudiar detalladament els efectes de l’exposició de les dones embarassades a substàncies químiques nocives, parant especial atenció en els disruptors endocrins, els elements que poden bloquejar l’acció de les hormones naturals.  El projecte, anomenat “The Chemical Exposome of Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus” (MANGO) i finançat per les accions Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, compta amb la supervisió de dos investigadors de la universitat nord-americana, a més de Josep Lluís Domingo, de l’IISPV i de la URV.

L’estudi té com a objectiu determinar l’exposoma químic (és a dir, el conjunt d’exposicions químiques a què se sotmet un individu durant tota la vida) en les dones embarassades del grup d’estudi -o cohort- del projecte INSULIN. Una primera fase d’aquest gran estudi poblacional, dut a terme entre pacients de l’Hospital Universitari Joan XXIII i en col·laboració amb l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, va servir per detectar l’ampli espectre de substàncies químiques a les quals estan exposades les dones embarassades amb la finalitat de proporcionar recomanacions per a la seva reducció, que es van concretar en l’aplicació pionera Safe+Pregnancy, disponible a Google Play. “Amb MANGO, s’escala l’estudi a un nivell epidemiològic per poder descobrir quines d’aquestes substàncies poden estar relacionats amb el desenvolupament de la diabetis gestacional”, apunta Marquès.

L’estudi pretén, en general, avaluar l’associació entre l’exposoma, les dades clíniques, parant especial atenció en els factors sociodemogràfics, els dietètics i els de l’estil de vida associats a la seva exposició. “Hi ha una falta de coneixement sobre la multitud de substàncies químiques a les quals estem exposats, i encara menys se sap sobre l’exposició durant l’embaràs, la finestra més crítica per als efectes adversos per a la salut tant en la mare com en la descendència”, assegura Montse Marquès, que, més en concret, vol esbrinar el paper d’aquestes substàncies en la diabetis gestacional, que ha augmentat de manera considerable les últimes dècades. Actualment, es diagnostica al voltant del 10% dels embarassos a Catalunya.

“Parlem majoritàriament de plastificants, com ara els bisfenols i els ftalats; els additius dels productes de cura personal, com són els parabens que s’afegeixen als sabons i cremes, per exemple, i els pesticides i els retardants de flama, entre d’altres. En la vida diària podem estar exposats a totes aquestes substàncies, tot i que amb petits canvis en la conducta en podem reduir l’exposició”, explica Montse Marquès.

Els objectius del projecte s’abordaran integrant els últims avenços en espectrometria de masses d’alta resolució, models matemàtics i estratègies d’avaluació i prevenció de riscos. En el marc de MANGO s’analitzaran mostres biològiques de diabetis del cohort d’INSULIN de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i l’Hospital Universitari Joan XXIII. 

L’última fase del projecte consistirà en la implementació d’un programa pilot de prevenció al Joan XXIII per així “augmentar la consciència de l’exposició a substàncies químiques entre les dones embarassades”, tal i com apunta Montse Marquès.

L’investigador de l’IISPV i catedràtic de la URV, Jordi Salas-Salvadó, ha estat entrevistat per la revista Nature Medicine, on ha parlat sobre l’estudi PREDIMED i PREDIMED-Plus, en un article que aborda la qüestió de com es relaciona l’alimentació i la dieta mediterrània amb la salut

Jordi Salas Salvadó, responsable del grup Alimentació, Nutrició, Desenvolupament i Salut Mental (ANUT-DSM) de l’IISPV

A la literatura científica existeixen molts estudis que intenten avaluar l’efecte d’aliments o nutrients sobre factors de risc com el colesterol, la pressió arterial o altres variables que s’han relacionat amb un risc més alt de patir de malalties cròniques. Però pocs estudis fins ara han avaluat l’efecte que pot tenir un patró dietètic sobre la incidència de malalties. La revista científica Nature Medicine ha entrevistat per aquest motiu diferents investigadors i investigadores que han liderat assajos clínics d’aquest tipus arreu del món. Son assajos clínics portats a terme sobre grans poblacions i amb un seguiment de anys, que intenten avaluar els efectes beneficiosos sobre la salut de intervencions dietètiques.

Entre aquests assajos que es poden contar amb els dits de les mans, es troben PREDIMED i PREDIMED-Plus, dos estudis de prevenció primària de la malaltia cardiovascular realitzats al nostre país on el catedràtic i professor ICREA Acadèmia de la URV i investigador de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) Jordi Salas-Salvadó ha tingut una gran implicació com a membre del equip director del projecte PREDIMED i coordinador de l’estudi PREDIMED-Plus.

L’estudi PREDIMED, realitzat sobre més de 7.000 participants seguits durant anys, va demostrar a la comunitat científica que una dieta mediterrània enriquida amb oli d’oliva verge o fruita seca va ser capaç de reduir en un 30% el risc de patir malaltia cardiovascular o mortalitat per aquesta causa en comparació a la realització d’una dieta pobre amb greix d’origen animal i vegetal. Els resultats d’aquest estudi van servir per canviar les recomanacions dietètiques que donen les Societats i Institucions Científiques d’arreu del món per a la prevenció cardiovascular, i es va reconèixer la dieta Mediterrània com un patró dietètic exemplar per la prevenció de la diabetis, l’infart de miocardi, l’ictus o alguns tipus de càncer.

Salas-Salvadó, que també forma part del Centre en Xarxa CIBERobn del Instituto de Salut Carlos III és actualment coordinador del Comitè de Direcció de l’estudi PREDIMED-Plus, un estudi en marxa realitzat amb la participació de més de 6.500 voluntaris per avaluar si la pèrdua de pes amb dieta mediterrània i la promoció d’exercici físic pot tenir beneficis superiors en la prevenció de malaltia cardiovascular i mortalitat en persones reclutades sense aquest tipus de malalties a l’inici de l’estudi. Es preveu publicar els resultats principals de PREDIMED-Plus el 2025-2026. L’estudi PREDIMED-Plus va se catalogat recentment per Nature Medicine com un dels 11 estudis que marcaran properament un punt d’inflexió en els camps de la medicina i la salut Pública.

El fet que dos d’aquests estudis s’hagin realitzat a l’Estat espanyol és excepcional i posa el focus d’atenció dels científics d’arreu del mon en aquest país.

En aquest article de Nature Medicine, es parla d’aquests estudis, que han demostrat amb alt nivell d’evidència que adherir-se a dietes o estils de vida saludables disminueix el risc de patir diferents malalties cròniques com la diabetis, les malalties cardiovasculars o la demència. En l’article s’evidencia la importància que han tingut aquests estudis en la prevenció de la malaltia, així com les dificultats per dur a terme les intervencions dietètiques i l’interès de que es promoguin nous estudis d’aquestes característiques arreu del món amb el finançament públic/privat.

La evidència científica aportada segons els investigadors i investigadores entrevistats fa que s’hagin de dissenyar i establir diferents estratègies de salut pública valentes per disminuir la càrrega que comporten aquestes malalties per al sistema sanitari, tant de països desenvolupats com aquells que es troben vies de desenvolupament.

De fet, segons la primera persona entrevistada – Jordi Salas-Salvadó – “l’accés a equitatiu i universal a aliments saludables és un aspecte essencial en la prevenció i maneig de les malalties”. Múltiples estratègies que tinguin en compte aquesta premissa son necessàries per disminuir la càrrega que comporten les malalties cròniques i al mateix temps tenir cura per la sostenibilitat del planeta per futures generacions.

Nature Medicine, del grup Nature, és una de les revistes més influents i d’impacte a nivell internacional.

https://www.nature.com/articles/s41591-024-02891-1

Carles Perpiñan rep el premi Josep Maria Pujol per la tesi “Biomarcadors predictius de la gravetat de la COVID-19 en pacients infectats per SARS-CoV-2 amb obesitat i/o síndrome metabòlica” en l’acte que s’ha fet aquest 23 d’abril.

Carles Perpiñan Auguet ha estat el guanyador en la modalitat de les ciències experimentals i de la salut, de la tercera edició dels premis Josep Maria Pujol a les millors tesis doctorals escrites en català, que atorga la URV a través de la Comissió de Política Lingüística de la Universitat. El guardó pretén prestigiar el català com a llengua de ciència i de recerca i estimular-ne l’ús.

Ho ha fet amb la seva tesi, Biomarcadors predictius de la gravetat de la COVID-19 en pacients infectats per SARS-CoV-2 amb obesitat i/o síndrome metabòlica, de Carles Perpiñan Auguet, dirigida per Maria Teresa Auguet Quintilla, responsable del grup d’Estudi en Malalties Metabòliques Associades a la Insulin-Resistència (GEMMAIR) de l’IISPV, i Francisco M. Martín Luján, responsable del Programa Transversal Estil de Vida i Prevenció de la Malaltia de l’IISPV, tots dos doctors del Departament de Medicina i Cirurgia.

La tesi té per objectius avaluar nous models predictius de gravetat de la COVID-19 en població general i en població amb obesitat o amb síndrome metabòlica, perquè l’obesitat és un factor de risc per patir una malaltia per SARS-CoV-2 més greu, però no és clara la relació amb la síndrome metabòlica i es desconeix si els biomarcadors de gravetat en població general són també útils en pacients obesos o amb síndrome metabòlica.

Perpiñan fa un estudi observacional prospectiu longitudinal de cohorts que inclou pacients ingressats amb pneumònia COVID-19 que s’avaluen en el moment de l’ingrés i al cap d’un mes. Acaba determinant quins són els paràmetres que s’haurien d’incloure en l’algoritme de decisió de tractament personalitzat dels pacients amb COVID-19. Més concretament, indica que el millor predictor de gravetat de la COVID-19 en població general i persones obeses és la IL-6, essent-ho la troponina i la lactat deshidrogenasa en síndrome metabòlica, mentre que la resistina i la IL-15 són predictors precoços de la ventilació mecànica.

La tesi es pot consultar al repositori Tesis Doctorals en Xarxa.

Premis Josep Maria Pujol a les millors tesis doctorals en català

D’altra banda, en la modalitat de l’àmbit de les ciències socials i humanitats, la tesi guanyadora ha estat Rutes literàries i patrimonialització. Estudi de la ruta pictoricoliterària Mir/Manent, de Fina Anglès Soronellas, dirigida per Carme Oriol Carazo i Magí Sunyer Molné, del Departament de Filologia Catalana. Si bé les rutes literàries tenen una presència notòria a la societat i la literatura teòrica tracta de manera abundant alguns dels seus elements fonamentals, no s’havia explorat fins al punt que ho fa aquesta tesi el procés de patrimonialització literària. La tesi es pot consultar al repositori Tesis Doctorals en Xarxa.

El jurat ha valorat d’ambdues obres la claredat expositiva, l’estructura adequada, la correcció gramatical i el llenguatge inclusiu i no sexista, a més de l’interès de la recerca, la creativitat, l’originalitat i l’impacte social.

Durant l’acte de lliurament dels premis Josep Maria Pujol a les millors tesis doctorals escrites en català també s’hi ha presentat la publicació d’una de les tesis premiades en la darrera edició: Epidemiologia i factors de risc de l’hemorràgia intracerebral en pacients amb malalties d’evolució crònica i maneig complex, de Blanca Lorman. L’ha presentat Victòria Linares, professora de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV i representant d’aquest centre a la Comissió de Política Lingüística.

Foto del primer grup de la jornada de portes obertes de l’Hospital Pere Mata (de la iniciativa “Visita la investigació” de la Marató de TV3)
Foto del segon grup de la jornada de portes obertes de l’Hospital Pere Mata

Prop d’un centenar de persones han assistit avui a la jornada de portes obertes organitzada per l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, l’Hospital Universitari Pere Mata i la Marató de TV3. La iniciativa ha servit perquè la població conegui de prop la recerca biomèdica i sanitària que s’està liderant des del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre en el camp de la salut mental, posant l’èmfasi en els avenços assolits en malalties com l’esquizofrènia o el trastorn bipolar. L’Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus (HUIPM), un dels centres vinculats a l’IISPV, és referent en aquest àmbit al nostre territori.

En aquest esdeveniment, les persones assistents han pogut participar en diversos tallers teoricopràctics impartits pels mateixos investigadors i investigadores de l’IISPV i de l’Hospital Pere Mata que duen a terme els estudis en salut mental i que formen part del Grup de Recerca en Genètica i Ambient en Psiquiatria (GAP).

Aquesta iniciativa s’ha dut a terme en dues sessions: la primera ha estat organitzada en el marc de la iniciativa “Visita la recerca”, promoguda per la Marató de TV3 amb l’objectiu de mostrar a la ciutadania els estudis i projectes finançats amb els fons que es recullen anualment a través d’aquest programa de la televisió pública catalana; la segona l’han organitzat l’IISPV i l’Hospital Pere, i hi han participat, entre altres, alumnes de la classe de Psicologia del Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona. Prop de 100 persones, de totes les edats, han participat en aquestes sessions.

Les jornades s’han dut a terme a l’edifici modernista del pavelló dels Distingits, referent del modernisme i obra de l’arquitecte català Lluís Domènech i Montaner.

Visualitza aquest vídeo per conèixer els projectes presentats avui a la jornada

Els resultats d’aquest estudi de l’IISPV-URV, suposen un avenç que explica la relació entre l’obesitat, la diabetis tipus 2 i aquesta malaltia

El Grup de Recerca en Nutrició i Salut Metabòlica (NuMeH) de l’IISPV – URV.

Un equip investigador de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha descobert el mecanisme que relaciona el fet de consumir una alimentació rica en greixos saturats amb l’Alzheimer. La recerca s’ha centrat a veure com aquesta dieta afecta unes molècules que es troben a la sang i altres teixits com el cervell, i que actuen com a marcadors i reguladors de la malaltia. L’estudi l’ha liderat la catedràtica del Departament de Bioquímica i Biotecnologia Mònica Bulló, del grup de recerca Nutrició i Salut Metabòlica (NuMeH) i del Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica (TecnATox) de l’IISPV – URV, en col·laboració amb el CIBERobn i la Universitat de Barcelona. Els resultats s’han publicat a la revista Nutrients.

La investigació es va fer en un model de ratolins que desenvolupa la malaltia d’Alzheimer en edat adulta. Estudis previs en aquests animals ja havien demostrat que després de seguir una dieta rica en greixos acabaven desenvolupant la malaltia molt temps abans que els que tenien una alimentació convencional. El que no es coneixia eren els mecanismes que desencadenaven l’avenç de la malaltia, i ara s’han resolt.

Per fer-ho, l’equip investigador va analitzar l’expressió de 15 microARNs (miRNAs), petites molècules d’ARN que tenen un paper crucial en la regulació genètica, tant en el plasma com en teixits cerebrals. Es van examinar els canvis en els microARNs relacionats amb la insulina en models de ratolins amb predisposició a l’Alzheimer i sense que seguien una dieta alta en greixos, sobretot de tipus saturat.

Els resultats van demostrar que empitjorava el seu metabolisme després de seguir aquesta dieta durant sis mesos amb un increment significatiu del pes corporal i una pitjor resposta a la glucosa i a la insulina, que són característiques similars a l’obesitat i la diabetis tipus 2 en persones. A més, es va observar una alteració de diversos microARNs tant a la sang com al cervell. Aquests canvis estaven relacionats amb processos que poden danyar el cervell, com l’acumulació de plaques de β-amiloide (unes aglomeracions de proteïna que es formen al cervell i que serveixen de marcadors de l’Alzheimer); la producció excessiva de la proteïna tau (que, quan es descontrola, pot danyar les cèl·lules cerebrals) i la inflamació dins del cervell, que també està vinculada amb aquesta malaltia.

“Els resultats obtinguts en aquest estudi suposen un avenç en el coneixement del mecanisme que explicaria la relació entre obesitat, la diabetis tipus 2 i el desenvolupament de l’Alzheimer. A més, ofereixen noves dianes per a la possible prevenció i tractament de la malaltia”, apunta la investigadora Mònica Bulló.

L’estudi no només aporta noves dades sobre com una dieta rica en greixos pot afectar la salut cerebral sinó que també obre la porta a futures recerques sobre estratègies alimentàries com a possible via per tractar l’Alzheimer. Els resultats subratllen la importància d’una dieta equilibrada per a la prevenció de malalties neurodegeneratives i destaquen el potencial dels microARNs com a objectius per a intervencions terapèutiques.

Referència bibliogràfica: Rojas-Criollo, M.; Novau-Ferré, N.; Gutierrez-Tordera, L.; Ettcheto, M.; Folch, J.; Papandreou, C.; Panisello, L.; Cano, A.; Mostafa, H.; Mateu-Fabregat, J.; et al. Effects of a High-Fat Diet on Insulin-Related miRNAs in Plasma and Brain Tissue in APPSwe/PS1dE9 and Wild-Type C57BL/6J Mice. Nutrients 2024, 16, 955. https://doi.org/10.3390/nu16070955

Fotografia del Phd Day de l’anterior edició.

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i la Universitat Rovira Virgili organitzen la segona edició del PhD Day, una jornada per compartir i debatre les propostes dels estudiants de doctorat en ciències de la salut. A més, és una oportunitat per als i les investigadores per millorar la presentació d’investigacions i les habilitats de comunicació tot rebent comentaris constructius sobre el seu treball per part d’altres estudiants i investigadors establerts. També permetrà els i les investigadores construir xarxes professionals vitals. Aquesta jornada se celebrarà el 6 de juny a la facultat de Medicina de Reus, de les 9 a les 16 h.

L’esdeveniment estarà compost per diversos treballs de doctorat a l’àmbit de la salut, en forma d’exposicions orals. Algunes d’aquestes seran “flash presentation”, petites explicacions d’uns 3 minuts, i altres, presentacions més extenses. També hi haurà desenes de pòsters que mostraran altres feines.

Addicionalment a aquestes presentacions, es faran altres dinàmiques com una taula rodona entre diversos investigadors sènior, que explicaran la seva experiència i compartiran la seva feina amb els investigadors en formació, i una xerrada formativa per explicar els investigadors predoctorals com i quan planificar la seva etapa postdoctoral.

La jornada té una gran importància, ja que el fet de tenir l’IISPV els grups de recerca molt dispersos pel territori fa que una ocasió com aquesta sigui ideal per poder-se conèixer i trobar els i les investigadores predoctorals i els professionals de la salut. A més, no només hi haurà espai per a la ciència, també, un petit esmorzar, amb una pausa per al cafè, i un dinar en forma de piscolabis.

L’acte tancarà amb el lliurament de premis i inclourà un epíleg que anirà a càrrec dels coordinadors dels diferents doctorats. Per inscriure’s com a assistent, heu d’emplenar el següent formulari, en aquest enllaç, i per poder presentar el vostre treball heu d’enviar un correu a formacio@iispv.cat abans del 29 d’abril, incloent-hi les següents informacions: si pertanyeu a l’àrea clínica o bàsica, si es tracta d’un pòster o d’una presentació oral i finalment, en quin any de doctorat us trobeu.

Un estudi de l’IISPV-URV observa com aquests compostos, anomenats PFOS, s’ingereixen, sobretot, a través de peix i marisc, i ou

Investigadors de l’àrea de recerca d’Alimentació, Nutrició, Desenvolupament i Salut Mental (ANUT-DSM) de l’IISPV-URV

El sulfonat de perfluorooctà (PFOS) és un disruptor endocrí -substància que altera el sistema hormonal de l’organisme- que es pot ingerir a través dels aliments que mengem. Les persones més exposades a aquest compost, que és aportat majoritàriament pels peixos, mariscs i els ous, tenen més risc de desenvolupar alteracions en el metabolisme de la glucosa i per tant de desenvolupar una diabetis tipus 2. Aquesta és la principal conclusió d’una recerca liderada per l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili (URV), que formen part del consorci CIBERObn de l’Institut de Salut Carlos III.

La investigació, realitzada dins del projecte PREDIMED-plus, un estudi multicèntric fet a l’Estat espanyol i coordinat des de la URV, va estudiar com el consum de PFOS afecta els nivells de sucre en sang i la quantitat de greix corporal en 4.600 adults de 55 a 77 anys que no tenien diabetis. Els resultats van posar de manifest que les persones que presentaven un consum més alt de PFOS a través de la dieta a l’inici de l’estudi tenien nivells més alts i, per tant, pitjors, de glucosa en comparació amb aquells participants que en consumien menys. També es va observar una associació positiva entre el consum a través de la dieta de PFOS i l’índex de massa corporal o la resistència a la insulina -comú en persones que tenen més risc de desenvolupar una diabetis de l’adult- després d’un any de seguiment.

La recerca també va determinar quins van ser els principals grups d’aliments que contribuïen al consum total de PFOS a través de la dieta: peixos i mariscs (62%), ous (25%) i fruites i verdures (8%). L’elevada presència d’aquests disruptors endocrins en aliments d’origen animal es podria explicar, segons l’equip investigador, degut a la afinitat pels lípids que tenen aquestes substàncies químiques, un fet que pot portar la seva acumulació i persistència en la cadena alimentària. La seva presència en algunes fruites i verdures es deu a la contaminació generalitzada del sòl i l’aigua superficial, que fa que es puguin acumular els disruptors endocrins en aquests aliments.

“Aquest és el primer estudi que explora l’associació entre el consum a través de la dieta de PFOS i els paràmetres de l’homeòstasi de la glucosa. Els resultats suggereixen que aquests disruptors poden tenir un paper important en l’augment de pes i en el desenvolupament de diabetis tipus 2”, apunten Nadine Khoury i María Ángeles Martínez, primeres autores de l’estudi.

En vista dels resultats obtinguts, l’equip investigador ressalta la importància d’examinar més estretament els possibles efectes que poden tenir els disruptors endocrins en la salut pública, i subratllen la necessitat d’establir regulacions més estrictes per reduir l’exposició a aquestes substàncies a través de l’alimentació.

Aquest estudi ha estat coordinat per María Ángeles Martínez així com Nancy Babio, professora agregada de la URV i el catedràtic de la URV Jordi Salas-Salvadó, tots tres investigadors de la Unitat de Nutrició Humana del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat i adscrits també a l’IISPV i al CIBERobn, de L’Institut de Salut Carlos III. Els resultats de la recerca s’han publicat a la revista Environment International.

Diabetis tipus 2

La diabetis mellitus tipus 2 és un trastorn metabòlic crònic que representa un important repte per a la salut global, ja que s’associa a diferents malalties cròniques i a una pitjor qualitat i esperança de vida. L’any 2021, la Federació Internacional de Diabetis va estimar que 1 de cada 10 adults vivia amb aquesta malaltia i es preveu que aquesta xifra augmenti a 1 de cada 9 adults l’any 2030. Se sap que factors com la predisposició genètica, l’edat, la presència d’obesitat, tabaquisme, inactivitat física i una dieta poc saludable n’estarien implicats. Tot i això, en els darrers anys, els contaminants ambientals i antropogènics han sorgit com a possibles contribuents i progressió de la malaltia, amb especial atenció al paper que poden tenir els disruptors endocrins.

Referència bibliogràfica: Nadine Khoury, María Ángeles Martínez, Stephanie K. Nishi, Miguel Ángel Martínez-González, Dolores Corella, Olga Castañer, J. Alfredo Martínez, Ángel M. Alonso-Gómez, Julia Wärnberg, Jesús Vioque, Dora Romaguera, José López-Miranda, Ramon Estruch, Francisco J Tinahones, José Manuel Santos-Lozano, Lluís Serra-Majem, Aurora Bueno-Caunivanillas, Josep A. Tur, Sergio Cinza Sanjurjo, Xavier Pintó, José Juan Gaforio, Pilar Matía-Martín, Josep Vidal, Clotilde Vázquez, Lidia Daimiel, Emilio Ros, Carmen Sayon-Orea, Jose V Sorli, Karla-Alejandra Pérez-Vega, Antonio Garcia-Rios, Francisco Ortiz-Díaz, Enrique Gómez-Gracia, MA Zulet, Alice Chaplin, Rosa Casas, Inmaculada Salcedo-Bellido, Lucas Tojal-Sierra, Maria-Rosa Bernal-Lopez, Zenaida Vazquez, Eva M. Asensio, Albert Goday, Patricia J. Peña-Orihuela, Antonio J. Signes-Pastor, Ana Garcia-Arellano, Montse Fitó, Nancy Babio, Jordi Salas-Salvadó. Dietary intake of Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) and glucose homeostasis parameters in a non-diabetic senior population. Environment International. 2024. https://doi.org/10.1016/j.envint.2024.108565.