Avenços en el tractament sistèmic del càncer de cèl·lules renals

L’evolució en el tractament mèdic del càncer renal i el ritme de la recerca en aquesta malaltia neoplàstica ens ha impulsat a plantejar aquesta nova jornada d’actualització. El tractament del càncer renal en estadis precoços està basat en la cirurgia i, en general, aconsegueix bons resultats. Quan es tracta de malaltia metastàtica, l’escenari ha estat mot diferent durant molts anys: es tracta d’un tumor resistent a la quimioteràpia, i els intents terapèutics amb la immunoteràpia clàssica (interleukina, etc…) aconseguien resultats molt modestos. Amb l’aparició dels fàrmacs inhibidors de la via de l’m-TOR, els antiangiogènics, i la immunoteràpia moderna basada en els inhibidors del punt de control immunitari, s’ha obert un ventall de possibilitats molt important per aquest grup de pacients. La combinació i la seqüència d’administració d’aquests medicaments, en base al coneixement més profund de la biologia tumoral, converteix el càncer renal en paradigma dels tractaments dirigits en el si de l’oncologia de precisió.”

Dr. Josep Gumà.

La jornada d’actualització oncològica sobre els avenços en el tractament sistèmic del càncer de cèl·lules renals va tenir lloc el passat 5 d’octubre. Va poder seguir-se de manera virtual a través de la plataforma preparada a tal efecte.

Gairebé 100 persones van gaudir de l’erudició dels ponents que van fer un repàs des de l’anatomia patològica del càncer renal fins als tractaments adjuvants, els de primera línia i els de segona línia, passant per la caracterització molecular d’aquest càncer.

Aquesta jornada va poder dur-se a terme gràcies a l’organització de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, als professionals de l’Institut Oncològic Catalunya Sud i als patrocinadors.

La següent jornada versarà sobre assajos clínics i es durà a terme ben aviat.

Expert Patient and Researcher Summer School edición en español

Summer School Spanish Edition
Barcelona, España
3 de Junio al 15 de Julio, 2021

5ª Edició del curs Summer School Spanish Edition adreçat a patients advocates i recercadors que tinguin interès en aprofundir en informació sobre l’avaluació tecnològica sanitària i l’accés a medicaments orfes, pediàtrics i teràpies avançades. Aquest any en modalitat ONLINE i en sessions webinar amb els ponents, de les sessions de pre-training, que a través d’activitats podran consolidar els coneixements i posar-los en pràctica en els tallers que simulen els diferents Comitès (s’adjunta email informatiu del curs).

Què opinen l’equip docent, els investigadors i els pacients?

Objectius, metodologia i contingut del curs:

Equip docent

Mòduls de formació 

Històric de les edicions del Summer School Spanish Edition