SUCCIPRO una nova spin-off de l’IISPV i de la URV treballarà en teràpies moduladores del succinat per malalties metabòliques i inflamatòries

D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut, les malalties no transmissibles maten a 41 milions de persones cada any. Entre elles, s’inclouen nombroses malalties metabòliques com l’obesitat i les seves malalties associades (diabetis tipus 2, fetge gras) i altres malalties amb un fort component inflamatori com la malaltia inflamatòria intestinal. Totes aquestes malalties impliquen tractaments farmacològics no exempts d’efectes secundaris i en molts casos de limitada eficàcia, cosa que fa que siguin necessàries noves eines terapèutiques.

Havent identificat el succinat com a nova diana terapèutica i dissenyat noves estratègies per a la seva modulació neix l’spin-off de base tecnològica SUCCIPRO, SL., amb l’objectiu de desenvolupar fàrmacs per ajudar els pacients amb trastorns inflamatoris i metabòlics amb teràpies innovadores capaços de reduir el nivell de succinat.

El desenvolupament d’aquest nou producte s’adreça a pacients amb trastorns crònics i incurables d’alta prevalença com ara la diabetis tipus 2, la malaltia inflamatòria intestinal  i el fetge gras no alcohòlic, tot i que podria tenir potencial en altres indicacions com el càncer.

L’spin-off està liderada per investigadors del Grup d’investigació en Diabetis i Malalties Metabòliques Associades – DIAMET de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV-CERCA), de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.

Els investigadors capdavanters de la nova empresa són la Dra. Isabel Huber Ruano,  la Dra. Sonia Fernández Veledo, experta en metabolisme, i el Dr. Joan Vendrell Ortega, endocrinòleg clínic.

Aquests iniciativa es crea després d’anys de treball dels integrants del Grup DIAMET i que ha rebut finançament per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el suport de les següents institucions: la Fundació d’Investigació La Caixa (projecte Caixa Impulse Validate LCF/TR/CI19/52460004 i el projecte Caixa Research LCF/PR/HR20-00051), de l’Instituto de Salud Carlos III amb el projectes d’innovació en salut (DTS19/00040), del Ministeri d’Economia i Competitivitat a través del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica d’Innovació (SAF2015-65019-R i RTI2018-093919-B-I00), de l’Agència Catalana de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) amb els ajuts Producte (IU68-017106) i Innovadors (IU68-018623), la “Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en España” (FIPSE) i la Universitat Rovira i Virgili amb els ajuts per a la innovació R2B (R2B2019/11 i R2B2020/11). El Grup DIAMET forma part del Centre Espanyol d’Investigació Biomèdica en Diabetis i Trastorns Metabòlics Associats (CIBERDEM) (CB07708/0012) iniciativa de l’Instituto de Salud Carlos III. El projecte també ha estat guardonat amb el segon premi de l’edició del 2021 del programa Barcelona Imagine If Acceleration.

L’acte de constitució ha tingut lloc el dia 30 de març de 2022 al Rectorat de la URV.

Durant la seva creació, SUCCIPRO, SL ha rebut l’assessorament de la Unitat d’Innovació de l’IISPV del Departament de transferència tecnològica del CIBER i de la Unitat de Valorització i Comercialització de la URV, que compta amb el suport Càtedra sobre el Foment de l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses de la URV.

A través de la convocatòria per Plataformas Instituto de Salud Carlos III de suport a la I+D+i en Biomedicina i Ciències de la Salut, l’IISPV forma part de l’AIISEM (Alianza para Innovación e Industrialización Sanitaria del Eje Mediterráneo).

Aquesta Unitat multicèntrica integrada és el resultat d’un acord entre els centres: IDIBELL, IISPV, IDIAPjGol, IIS La Fe, INCLIVA, FISABIO, ISABIAL, IMIB i IdISBa. La motivació és aprofitar les oportunitats que brinda una aliança de 9 centres de recerca amb la finalitat de construir una cartera d’oportunitats única i amb l’objectiu principal de fomentar la col·laboració amb la indústria. Des d’aquestes 9 entitats que conformen la plataforma, quatre han estat finançades en la convocatòria PT20 (IIS La FE, FISABIO, IDIAPJGol i l’IDIBELL).

L’objectiu principal és la comercialització, transferència i implementació en els Serveis Nacionals de Salut del coneixement desenvolupat en els diferents centres que composen l’AIISEM. Per això es vol:

–  Fomentar la col·laboració amb la indústria
–  Crear un portafoli comú de tecnologies i serveis innovadors
–  Millorar la traslació/implementació de tecnologies als SNS
–  Millorar la capacitació i recursos d’innovació sobretot dels socis amb menys recursos
–  Millorar la coordinació i complementarietat de les respectives unitats d’innovació

AISEEM s’integra com un dels nodes d’ITEMAS, la Plataforma de dinamització i innovació de les capacitats industrials del SNS i la seva transferència efectiva al sector productiu. ITEMAS és una plataforma ISCIII de suport a la R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut amb l’objectiu principal de dinamitzar de forma efectiva la capacitat industrial generada des del SNS i la transferència real dels resultats de la investigació realitzada dins del SNS al teixit productiu.

Vicenç Pascual, Albert Fabregat e Ismael Ávila, fundadores de aCUP-E, esperan sacar al mercado en algo más de un año una solución para la monitorización cerebral de recién nacidos.

Albert Fabregat (Tarragona, 41 años), Vicenç Pascual (Vic, 44 años) e Ismael Ávila (Mollet del Vallès, 26 años) son los tres socios fundadores de aCUP-E, el proyecto empresarial que acaba de ganar la última edición del Premi Emprèn de la Diputació de Tarragona en la categoría ‘Salut i esport’.

Fabregat lo describe así: «aCUP-E es una solución específica para neonatos, que permite la monitorización cerebral mediante técnica aEEG (electroencefalografía), con la finalidad de ver cuál es su estado y, en caso de ser necesario, aplicar la terapia correspondiente».

La idea surgió en el año 2019 cuando Vicenç Pascual, neurofisiólogo clínico del Hospital Universitari Sant Joan de Reus e investigador del Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), detectó que los electrodos que se utilizaban para los adultos eran inadecuados cuando se aplicaban a neonatos. Ni las dimensiones, ni las características específicas que deberían tener estos electrodos para adaptarse a la forma de la cabeza y el tipo de piel de un neonato se encontraban disponibles en el mercado.

Así que, con las ideas muy claras, Vicenç Pascual decidió acudir a la unidad de transferencia tecnológica de la Universitat Rovira i Virgili (URV) en busca de alguien que pudiese dar una solución técnica a esta necesidad. Acudió a su llamada Albert Fabregat, investigador del departamento de Ingeniería Mecánica de la URV. 

En 2020, tras un diseño validado como prueba de concepto, protegieron su solución con una patente europea y, más tarde, internacional. El electrodo diseñado por aCUP-E permite, entre otras cosas, un manejo cómodo del bebé durante el registro, una mejor calidad de la señal para los registros prolongados y un diseño elástico con una gran adaptación a la cabeza del neonato. Desde aCUP-E defienden que, al ser translúcido, permite revisar en todo momento la piel del neonato, además de disponer de un sistema de recarga del gel electroconductor, a través de un conducto cónico, que evita dañar accidentalmente la frágil piel del recién nacido.

Ningún electrodo  actualmente en el mercado está pensado para su uso en neonatos

Con estos primeros logros como argumentos, fueron admitidos en el programa The Collider, la incubadora empresarial de Mobile World Capital Barcelona, desde la que después, previa financiación a través del programa R2B (Research to Business) de la URV para la fase de proyecto y prototipado, ingresaron en el programa CaixaImpulse Validate de la Fundació ‘la Caixa’, donde permanecerán un año y medio.

En este camino, concretamente en el programa The Collider, fue donde conocieron al tercero de los socios en este proyecto: Ismael Ávila, biotecnólogo en el Parc Taulí de Sabadell. Con una inversión acumulada de unos 120.000 euros (la mayoría todavía en fase de  despliegue, fruto del programa CaixaImpulse Validate), aCUP-E se encuentra hoy en fase de fabricación de prototipos, tras obtener en diciembre de 2021 la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para empezar con los ensayos clínicos, que arrancarán en semanas en el Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

En medio año confían constituirse como empresa, con su sede social previsiblemente en Tarragona, para, en el plazo de un año (un horizonte que reconocen muy optimista), salir al mercado con un producto comercial, primero en Europa y, medio año después, en EEUU

Font: https://www.diaridetarragona.com/economia/Electrodos-para-neonatos-20220207-0001.html

El projecte, presentat pels investigadors Albert Fabregat de la URV i Vicenç Pascual de l’IISPV, ha estat el vencedor en la categoria Salut i Esport. Rebrà 4.000 euros que servirà per fer avançar el projecte, així com un servei d’assessorament personalitzat.

Un dels projectes finançats per la convocatòria dels Premis Emprèn de la Diputació que s’han lliurat aquest dijous, és de l’investigador del departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili, Albert Fabregat i Vicenç Pascual, cap de la secció de Neurofisiologia clínica de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i investigador de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili per millorar els dispositius per registrar la funció cerebral dels infants.

La incidència de dany cerebral és especialment alta en el període neonatal i es pot presentar com una falta de to muscular o en forma de convulsions, moltes vegades subtils o difícils de detectar en el nounat. Un diagnòstic precoç de la funció cerebral és fonamental per assegurar un tractament adequat.

És per aquest motiu que l’electroencefalografia d’amplitud, un procediment utilitzat per identificar epilèpsies i danys cerebrals, és indispensable a les unitats de cures intensives neonatals. No obstant això, els elèctrodes utilitzats per a monitorar la funció cerebral no sempre compleixen els requisits necessaris dels nounats. Per exemple, els neonats, en especial els nascuts prematurs, tenen una pell molt fina i fràgil, propensa a sofrir danys a causa de pressions externes dels elèctrodes convencionals.

Els investigadors Albert Fabregat (URV) i Vicenç Pascual (IISPV) han dissenyat un nou elèctrode específic que permet un millor registre de l’activitat neuronal del cervell, alhora que és senzill de col·locar i extreure amb una major seguretat pel nounat. L’elèctrode dissenyat té en compte factors necessaris com la flexibilitat per permetre un maneig còmode del bebè, una millor qualitat del senyal per als registres prolongats i un disseny translúcid per a poder veure la pell i evitar en la mesura que sigui possible els danys.

Aquest tecnologia ha estat protegida mitjançant una sol·licitud de patent gràcies a la col·laboració de la Unitat de Valorització de la Fundació URV i de la Unitat d’Innovació i Transferència de l’IISPV i ara ha rebut 4.000 euros de la Diputació per poder avançar en el seu desenvolupament. També rebrà un servei d’assessorament personalitzat per part de l’equip tècnic de la Diputació i de les entitats col·laboradores.

Aquest projecte ja ha rebut altres reconeixements com els Premis R2B de la Universitat Rovira i Virgili, un ajut del programa Caixa Impulse i un altre del Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI).

20 projectes empresarials

La 9a edició dels Premis Emprèn de la Diputació ha impulsat un total de 20 projectes empresarials del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, amb una dotació econòmica total de 35.000€. L’objectiu del certamen és fomentar l’esperit emprenedor i la innovació, alhora que es vol contribuir a impulsar l’ocupació i l’economia del territori amb la creació de noves empreses. En aquest sentit, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha posat de manifest durant l’acte que “aquests guardons són una baula indispensable en la voluntat de la Diputació d’incentivar l’activitat econòmica basada en el coneixement, la tecnologia i la innovació”. A més, ha destacat que “el paper de les persones emprenedores és vital en aquest procés de generació de riquesa per al nostre territori, en base a nous models de negoci amb valor afegit, més competitius i adaptats als nous temps i a les noves necessitats de la ciutadania”. Els Premis Emprèn són un dels eixos centrals de tot un conjunt d’actuacions la Diputació de Tarragona impulsa per donar suport a les iniciatives emprenedores i al creixement econòmic, social i sostenible del territori. La diputada d’Ocupació i Emprenedoria, Carme Ferrer, ha destacat el nivell de les 63 propostes rebudes i ha afirmat que “apostant pel talent no només guanyem competitivitat, sinó que també contribuïm a generar creixement que impacta de forma positiva a la societat”. Des de l’any 2013, el certamen ha impulsat més de 200 projectes nascuts arreu de la demarcació de Tarragona.

El prototipo de electrodo diseñado por los investigadores Albert Fabregat-Sanjuan y Vicenç Pascual es uno de los proyectos seleccionados por el programa CaixaResearch Validate de Fundación ‘la Caixa’

El daño cerebral en neonatos puede presentarse como una falta de tono muscular o en forma de convulsiones, muchas veces sutiles o difíciles de detectar. Un diagnóstico precoz de la función cerebral es clave para dar con el tratamiento adecuado. La electroencefalografía de amplitud integrada (aEEG, por sus siglas en inglés) es un procedimiento que se utiliza para identificar epilepsias y daños cerebrales. Su presencia es indispensable en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Sin embargo, los electrodos usados hasta la fecha para monitorizar la función cerebral no siempre cumplen los requisitos propios de los neonatos.

Como explica el neurofisiólogo clínico Vicenç Pascual, investigador del Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili y médico de la Unidad de Neurofisiología Clínica del Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp los neonatos, y en especial los nacidos prematuros, tienen una piel muy fina y frágil, propensa a sufrir daños a causa de las presiones externas de los electrodos convencionales. Pascual forma parte del equipo de Albert Fabregat-Sanjuan, investigador del departamento de Ingeniería Mecánica en la Fundació Universitat Rovira i Virgili. Su propuesta de diseño de un nuevo electrodo específico que permita un mejor registro de la actividad neuronal del cerebro, y que a la vez sea más sencillo de colocar y extraer, proporcionando total seguridad al neonato, es uno de los proyectos apoyados por el programa CaixaResearch Validate de Fundación ‘la Caixa’.

Mejoras evidentes

“Nuestro dispositivo no daña la piel de los recién nacidos y posibilita registros de larga duración (días, e incluso semanas), manteniendo una señal de alta calidad. Así podemos ser más precisos y rápidos en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cerebrales en recién nacidos”, detalla Vicenç Pascual a este periódico. Los investigadores hicieron un listado de todos los dispositivos que se utilizan en la actualidad y analizaron los inconvenientes que presentaban cada uno de ellos. “El prototipo que hemos diseñado solventa estos problemas y mejorar los productos que hoy están el mercado”, añade Pacual.

A corto plazo, los investigadores pretenden hacer la validación clínica del dispositivo. “Lo primero es comprobar que funciona de manera eficaz”, señala Vicenç Pascual. Más adelante, el objetivo es que el dispositivo entre en el mercado y esté disponible para todas las UCI’s neonatales. “En el futuro esperamos ver un incremento en el empleo del monitor de función cerebral, actualmente infrautilizado debido a la falta de un dispositivo de registro eficaz. El MFC es una prueba inocua que, como el electro cardiograma, registra la función de una parte imprescindible del cuerpo humano, como es el cerebro”.

Un apoyo necesario

La convocatoria Validate de Fundación ‘la Caixa’ busca trasladar los resultados de la investigación a la sociedad y al mercado. Presta apoyo a proyectos de investigación biomédica en estado inicial. La entidad ofrece hasta 100.000 euros para ayudar a implementar un plan de valorización y comercialización de activos protegidos o susceptibles de protección derivados de la investigación. Las propuestas seleccionadas reciben la supervisión de mentores y expertos además de formación en ámbitos claves como la gestión de proyectos, la transferencia de tecnología o las herramientas de financiación.

“Valoro muy positivamente este tipo de iniciativas. Nos ayudan a solventar problemas a los que nos enfrentamos en la práctica clínica diaria. Mi especialidad en concreto depende mucho de la tecnología; con este proyecto me siento partícipe del avance tecnológico necesario para mejorar la calidad de vida de mis pacientes”, concluye Vicenç Pascual.

Fuente: InnovaSpain – Innovación al día. Juan F. Calero. 27/09/2021

L’òrgan directiu completa així la seva composició incloent la veu de les persones amb experiència pròpia en salut mental

Xavier Trabado com a titular i Ángel Urbina com a suplent, tots dos membres de la Federació Salut Mental Catalunya (FSMC), seran els representants de les persones amb experiència pròpia en salut mental i els seus familiars dins de l’òrgan directiu de la Xarxa TECSAM, el Comitè de Direcció.

L’adhesió de representants de les persones a l’òrgan directiu de la Xarxa TECSAM suposa l’acompliment d’una fita de l’entitat, ja que assegura la representació i veu en la presa de decisions de l’ens de les persones amb problemes de salut mental.

Xavier Trabado és també membre de la Junta de la Federació SMC i ha estat president de la Federació Salut Mental de Catalunya entre el 2006 i el 2016 i de la Fundació Salut Mental Catalunya entre el 2007 i el 2016. Ángel Urbina és actualment vicepresident de la Federació SMC, president de l’Associació La Muralla de Tarragona i activista contra l’estigma d’Obertament.

Sobre el Comitè de Direcció de la Xarxa TECSAM

El Comitè de Direcció és l’Òrgan directiu de la Xarxa TECSAM i s’encarrega, entre altres assumptes, de revisar i aprovar l’estratègia de la Xarxa (que s’està ultimant) i fer seguiment de l’execució del Programa d’actuacions, objectius assolits i indicadors d’activitat. (Més informació)

L’IISPV forma part de la Xarxa TECSAM (Xarxa d’Innovació i recerca en Salut mental i tecnologies) a través del Grup de recerca GAP. Genètica i ambient en Psiquiatria, liderat per la Dra. Elisabet Vilella.

Un equip investigador de la Universitat Rovira i Virgili-IISPV, la Universitat de Toronto i la Universitat de Zagreb demostra que aquest tipus de dietes milloren els nivells de glucosa en sang i altres factors de risc cardiometabòlic

La diabetis és una malaltia que es caracteritza per augmentar els nivells de glucosa (sucre) en sang. Aquest augment s’associa a un major risc de morbimortalitat i a una disminució de la qualitat de vida. Per prevenir i controlar aquesta malaltia es recomana perdre pes en cas de sobrepès, seguir una dieta saludable, augmentar l’activitat física i deixar de fumar, entre altres canvis necessaris en l’estil de vida.

L’índex glucèmic (IG) és un nombre que classifica a un aliment que conté hidrats de carboni en funció de la quantitat en què eleva els nivells de sucre en sang després del seu consum. Únicament els aliments que contenen carbohidrats tenen un índex glucèmic. Per conèixer-lo es comparen els nivells de sucre en sang que s’obtenen després del seu consum amb els nivells que s’obtenen després d’ingerir glucosa pura o pa blanc (aliments de referència amb un IG de 100). Per tant, si es compara l’efecte que té un aliment ric en carbohidrats amb la glucosa pura o el pa blanc sobre els nivells de sucre en sang, es pot establir un IG per a cada aliment. Es considera un IG baix quan és ≤55; mig quan està entre 56 i 69, i alt quan és ≥70. Per exemple, els aliments amb un alt contingut en hidrats de carboni simples o sucre tindran un IG alt, com ara la pastanaga i patata cuita, la mel, el pa blanc, entre altres.

Estudis previs han demostrat que els patrons dietètics que tenen un baix índex glucèmic o càrrega glucèmica (CG) milloren el control glucèmic i els factors de risc cardiometabòlic en persones que tenen risc de patir diabetis o que ja la pateixen, i s’associen a una menor incidència de diabetis i malalties cardiovasculars.

Ara, un estudi col·laboratiu dut a terme per un equip investigador de la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Toronto i la Universitat de Zagreb ha demostrat que les dietes o patrons dietètics amb un baix IG/CG reduïen l’hemoglobina glicosilada, que mesura el nivell mitjà de glucosa a la sang durant els últims tres mesos, en comparació amb les dietes amb un IG/CG alt. A més, es van observar millores clínicament significatives en altres factors de risc cardiometabòlic (colesterol i triglicèrids en sang, pes corporal i inflamació) en el cas de pacients diabètics amb nivells de glucosa en sang moderadament controlats.

Atès que aquests beneficis s’observen més enllà del tractament concurrent amb fàrmacs orals per controlar la hiperglucèmia o amb insulina, “els patrons dietètics de baix IG/CG podrien ser especialment útils com a tractament complementari per ajudar les persones amb diabetis tipus 1 i 2 a assolir els seus objectius de control glucèmic i factors de risc cardiometabòlic “, afirma el catedràtic Jordi Salas-Salvadó, de la Universitat Rovira i Virgili, l’Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili (IISPV-CERCA) i el Centre d’Investigacions en Xarxa sobre Obesitat i Nutrició.

Els resultats d’aquest estudi s’ha publicat a la revista científica British Medical Journal amb l’objectiu de utilitzar-se per l’actualització de les guies de pràctica clínica per a la teràpia nutricional en la diabetis de l’Associació Europea per a l’Estudi de la Diabetis (EASD).

Referència bibliogràfica: Chavrioli L et al. Effect of low glycaemic index or load dietary patterns on glycaemic control and cardiometabolic risk factors in diabetis: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.n1651

La hipercolesterolèmia familiar és un trastorn que ve determinat genèticament i les persones que la pateixen tenen el colesterol ‘dolent’ (LDL) molt alt des del seu naixement, així com malalties arterials i cardíaques amb més freqüència (ictus, infart i angina de pit). Per determinar l’origen de les lesions arterials que pot provocar la hipercolesterolèmia familiar, investigadors de l’CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM) a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV-CERCA) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), dirigits per Lluis Masana, han estudiat si aquestes alteracions tenien relació amb algun grau d’inflamació subclínica, com passa en el cas de la diabetis o l’obesitat.

Algunes malalties metabòliques cròniques ocasionen una resposta inflamatòria global en l’organisme, que és rellevant en les lesions que provoquen aquestes patologies en òrgans com el ronyó, fetge o cor, que no dona símptomes, és tènue però crònica i es diu inflamació subclínica.

La hipercolesterolèmia familiar és una d’aquestes malalties metabòliques cròniques, determinada genèticament, i la infiltració del colesterol a les artèries pot detectar-se mitjançant ecografia fins i tot abans que es produeixi una complicació clínica.

Per valorar millor les respostes inflamatòries subclíniques hem fet servir un mètode molt nou, una determinació de les substàncies que es produeixen al nostre cos, fabricades en el fetge, en situacions d’inflamació“, explica Lluis Masana. Aquesta tècnica es basa en fer una ressonància magnètica del sèrum sanguini per calcular petits augments d’aquestes substàncies que anomenem glicoproteïnes A i B i que assenyalen nivells molt incipients d’inflamació.

Un estudi amb 295 pacients-cinc anys de seguiment

Per fer aquest treball, publicat a la revista científica Atherosclerosis, el grup investigador va reclutar 295 pacients amb hipercolesterolèmia familiar, als quals se’ls va realitzar un perfil de glicoproteïna complet, amb les concentracions de glicoproteïna A i B.  Es va fer també un mateix un estudi ecogràfic de l’artèria caròtida a l’inici de l’estudi i de forma prospectiva als cinc anys de seguiment en 144 pacients amb HF.

Els resultats han demostrat que les persones amb hipercolesterolèmia familiar tenen més glicoproteïnes en sang (estan més inflamades), especialment en aquelles que ja tenen lesions arterials subclíniques. Així mateix, els que tenien concentracions de glicoproteïnes més altes,  però no presentaven lesions vasculars, les van desenvolupar més ràpidament, abans de cinc anys de seguiment.

Hem validat uns nous paràmetres molt sensibles per avaluar la inflamació subclínica de les glucoproteïnes mitjançant ressonància magnètica, i hem vist la seva utilitat en persones amb alteracions metabòliques cròniques com la hipercolesterolèmia familiar”, explica la investigadora de l’IISPV-URV, Ana Irene Malo, qui afegeix que aquesta anàlisi “és efectiva per predir quines persones estan en risc de presentar alteracions vasculars i cardíaques, el que serà de molta utilitat en la pràctica clínica“.

Article de referència:

Serum glycoproteins A and B assessed by 1 H-NMR in familial hypercholesterolemia
Ana-Irene Malo, Josefa Girona, Daiana Ibarretxe, Cèlia Rodríguez-Borjabad, Núria Amigó, Núria Plana, Lluís MasanaÇAtherosclerosis. 2021 Jun 25; 330:1-7. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2021.06.905. Online ahead of print. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34218212/

Es tracta dels resultats d’un assaig clínic en què un equip investigador de la URV-IISPV ha analitzat l’efecte de la dieta mediterrània sobre la microbiota i la relació amb la salut. Han observat canvis entre les persones que consumien dieta mediterrània i les que no en consumien, tot i que incorporaven fruita seca a la seva alimentació. Els resultats poden explicar el benefici d’aquesta dieta en la reducció dels nivells de glucosa i insulina.

Reus, 21 de Juliol de 2021. – L’equip investigador ha examinat si el seguiment d’una dieta mediterrània té beneficis sobre la composició i la funció dels bacteris intestinals, i de quina manera això pot contribuir a explicar la relació entre la dieta mediterrània i la millora dels factors de risc metabòlic. En aquest estudi s’ha fet  el seguiment de 50 persones adultes amb síndrome metabòlica i una alimentació poc saludable, que van seguir amb la seva dieta habitual suplementada amb 50 grams de fruita seca al dia durant dos mesos i una dieta mediterrània durant dos mesos més.

Comparant les dues intervencions, es va demostrar que la glucosa, la insulina i la resistència a la insulina millorava després de seguir la dieta mediterrània. En concret, incrementava la quantitat de  Lachnospiraceae NK4A136, un gènere bacterià que es relaciona amb la millora metabòlica observada sobretot mitjançant la regulació del metabolisme dels àcids biliars. Així doncs, s’ha comprovat, per primera vegada, que la dieta mediterrània provoca canvis en determinats bacteris intestinals i això comporta la millora del metabolisme de la glucosa i la insulina.

En aquest assaig clínic han participat persones amb sobrepès, obesitat i síndrome metabòlica. A més, l’estudi d’intervenció, finançat per l’Institut de Salut Carlos III, ha permès trobar també diferències importants amb altres molècules que es relacionen amb una millora del metabolisme de la glucosa i la insulina. Els canvis en aquestes molècules també es van relacionar amb modificacions en la composició de la microbiota intestinal. Aquest fet suggereix que pot tenir un paper mediador molt important entre la dieta i els factors de risc cardiometabòlic, és a dir, la modulació de la microbiota intestinal pot explicar el benefici de la dieta mediterrània sobre determinats aspectes de salut.

L’estudi l’ha portat a terme un equip investigador del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV i l’ha liderat la investigadora Mònica Bulló – que forma part també del l’IISPV i del Ciberobn. Hi ha participat personal investigador  de l’Institut Català de la Salut (ICS), de SAGESSA i d’altres de centres de recerca dels Països Baixos, concretament del Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour.

El passat 14 de Juliol es va dur a terme l’entrega dels premis Gaudí Gresol per part de la Fundació Gresol. Entre els premiats hi va destacar un dels investigadors de l’IISPV, el Dr. Jordi Salas va ser reconegut com a “Català il·lustre” de l’any.

La Fundació Gresol lliura aquests premis amb l’objectiu de distingir persones que han destacat per la seva trajectòria professional i personal, pels seus mèrits i per la seva dedicació. La gran participació i l’èxit assolit en totes les edicions anteriors encoratja de nou la Fundació Gresol a organitzar aquesta gala, que concentra personalitats de renom de totes les àrees, tant de Catalunya com de la resta de l’Estat. Entre els premiats en edicions passades figuren personalitats tan rellevants com Pau Gasol, Valentí Fuster, Luis del Olmo, Ferran Adrià, Juan A. Samaranch, Isidre Fainé, Carles Sentís, Eduard Punset, Antoni Brufau, Mercè Sampietro, Joan Roca, Carme Ruscalleda, Anna Ferrer, Maribel Verdú, Elena Arzak, Josep M. Pou, Marc Márquez, Jordi Cruz, Joan Pera, Manel Fuentes, Josep M. Mainat, Ildefonso Falcones, María Blasco o Rafael Matesanz, entre d’altres.