CRIDA D’INNOVACIÓ CIMTI

Objecte

 

Quines propostes poden participar?

La Crida d’Innovació CIMTI està orientada a propostes amb equips multidisciplinaris que ofereixen solucions innovadores en l’àmbit sanitari i social com ara dispositius mèdic-tecnològics, diagnòstics in vitro, salut digital i teràpies digitalsAquestes propostes poden provenir de les entitats SISCAT, centres CERCA, empreses o altres entitats sorgides del sistema sanitari i social català.

 

Quins requisits s’han de complir?

  • Problema/necessitat: la proposta ha d’estar emmarcada en la promoció i prevenció de la salut, o bé contribuir en una millora de la qualitat de l’atenció assistencial, d’acord amb les prioritats per a la salut i les prioritats per al sistema establertes en el Pla de Salut de la Generalitat de Catalunya 2021-2025.
  • Tipus de solució: la solució proposada ha de ser una solució innovadora de base tecnològica emmarcada dins d’una d’aquestes categories: dispositius mèdics, in vitro diagnòstics o salut digital.
  • Estat de la solució: la proposta ha d’estar com a mínim en fase d’Idea (Fase del Cicle d’Innovació en Salut ≥ 2) i, com a màxim, en fase de Prova de Valor (Fase del Cicle d’Innovació en Salut = 5). Més informació aquí.
  • Territorialitat: la proposta ha de poder implementar-se parcial o totalment en el territori català i ser escalable.
  • Equip promotor: ha d’estar format per, com a mínim, dues persones amb una dedicació conjunta dels membres de l’equip igual o superior a una jornada complerta (FTE = Full time equivalent) (Ex: 2 persones al 50%, 3 persones al 30%, 30% i 40%).
  • Serveis CIMTI: el suport requerit per la proposta ha d’estar emmarcat dins dels serveis que ofereix el CIMTI a través dels seus programes Innova o Impacte (consultar catàleg de serveis aquí).

Només s’acceptaran les sol·licituds enviades a través de la plataforma Open Water.

Bases Reguladores (PDF)

Formulari d’inscripció (word)

APLICA AQUÍ CRIDA D’INNOVACIÓ CIMTI

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: