Un instrument de diagnòstic per a la psicosi, validat i adaptat per primer cop al castellà

MÉS INFORMACIÓ

Un instrument de diagnòstic per a la psicosi, validat i adaptat per primer cop al castellà

Investigadors: Luis Salvador Carulla i Anabel Folch-Mas.
 • Gràcies a aquesta nova eina el diagnòstic de la malaltia es podrà obtenir de forma més ràpida i precisa
 • Els autors aconsellen que, de moment, només s’utilitzi a l’àmbit de la recerca

La Unitat d’Investigació en Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament (UNIVIDD) de la Fundació Villablanca ha adaptat i validat per primer cop a l’espanyol l’OPCRIT 4.0, un instrument per diagnosticar la psicosi. Es tracta d’una eina que recull fins a 90 ítems de diferents classificacions diagnòstiques que ha demostrat la seva fiabilitat i que millora la rapidesa en el diagnòstic en comparació amb altres eines.

Concretament, l’OPCRIT 4.0 recull informació sobre els símptomes que presenta la persona i el funcionament que tenia abans de presentar la malaltia, dades de la història clínica familiar i personal del pacient, i dades d’una entrevista clínica. Amb tota aquesta informació s’elabora un diagnòstic que té en compte el Manual Diagnòstic i Estadístic de Trastorns Mentals (DSM), la Classificació Internacional de Malalties (CIE), i fins a un total de 14 classificacions diagnòstiques diferents, de manera que esdevé una potent eina, capaç de proporcionar diferents diagnòstics i segons diferents classificacions diagnòstiques, per a un mateix pacient en un mateix moment.

L’adaptació a l’espanyol s’ha validat posteriorment a partir d’una mostra de 106 històries clíniques d’usuaris adults d’un centre de salut mental comunitari, fet que ha permès validar la fiabilitat i la utilitat de la nova eina. Una altra dels avantatges d’aquest instrument és la seva ràpida aplicació, amb un temps mitjà d’entre 20 i 30 minuts front els 60-90 minuts d’algunes entrevistes estructurades. L’adaptació i validació de l’OPCRIT ha estat realitzada per Rafael Martínez, responsable de la UNIVIDD, i Annabel Folch, investigadora de la unitat. Ambdós són investigadors també del Ciber en Salut Mental (CIBERSAM), de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)-CERCA, i de la Universitat Rovira i Virgili (URV). També han participat investigadors de la Unitat de Salut Mental de l’Hospital Universitari San Agustín de Linares i del Centre for Mental Health Research School of Population Health de Canberra, d’Austràlia.

Cal tenir en compte que es desconeixen les causes dels trastorns psicòtics, en part perquè sembla que pot haver diverses causes etiològiques de la malaltia, i perquè poden incloure diferents malalties que comparteixen una mateixa manifestació clínica.

Actualment no existeixen tests de laboratori o marcadors biològics que permetin incrementar la fiabilitat dels diagnòstics sobre la psicosi, de manera que el diagnòstic es basa en l’observació i en entrevistes clíniques estructurades. A més, existeixen diverses classificacions diagnòstiques dels trastorns psicòtics, i no queda clar quina escollir com a millor criteri diagnòstic en la pràctica clínica o per a estudis científics. L’OPCRIT integra les principals classificacions existents i facilita el diagnòstic.

Fins ara l’OPCRIT 4.0 només es podia utilitzar en la versió original anglesa i en portuguès. Amb la seva traducció i validació en espanyol s’amplia la possibilitat d’aplicació d’aquesta eina diagnòstica. El treball desenvolupat en l’adaptació i validació d’aquest inventari s’ha publicat a la revista Salud Pública de Mèxic, que té un factor d’impacte 2.259.

Referència bibliogràfica: Validez y fiabilidad del inventario polidiagnóstico para trastornos psicóticos OPCRIT 4.0 adaptado al español. Rafael Martínez-Leal, Maria Soriano, Luis Salvador Carulla i Anabel Folch-Mas. Salud pública de méxico. https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/13470/12282

Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

 • Hospital Universitari Sant Joan de Reus
  Avda, Josep Laporte, 2
  Planta 0 – E1 color taronja (Admissions)
  43204 Reus (Tarragona)
  Tel. (+34) 977 75 93 94
 • Parc Sanitari Joan XXIII
  C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
  Edifici D (Tarragonès)
  43005 Tarragona
  Tel. (+34) 977 29 58 00

El nostre newsletter

Segueix-nos