Des de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) sempre hem treballat perquè la investigació biomèdica es tradueixi en una pràctica clínica de millor qualitat per al benefici dels pacients i una millor salut per a tota la ciutadania sense importar raça, identitat sexual, religió o pàtria.

Per això diem: SI A LA PAU.

La direcció de l’IISPV i tots els seus treballadors condemnem qualsevol agressió bel·licista i donem suport a totes les accions de pau.

NO a la guerra, enlloc, però sobretot, SI A LA PAU.

Photo by Sunguk Kim on Unsplash

The Pere Virgili Health Research Institute (IISPV) has always worked to translate biomedical research into better quality clinical practice for the benefit of patients and better health for all citizens, regardless of the race, sexual identity, religion or nationality.

For this reason, we say: YES TO PEACE.

The management team and all workers condemn any warlike aggression and support all actions for international peace.

NO to war, anywhere, but above all, YES TO PEACE.