La salut mental és el resultat de la complexa interacció entre genètica, psicologia, exposició ambiental i altres factors i experiències. El concepte d’exposoma, referint-se a la totalitat de les exposicions des de la concepció, està emergint com un enfocament molt prometedor per estudiar el paper del medi ambient en les malalties humanes.

Tot i que els problemes de salut mental s’han deixat de banda en la investigació ambiental, representen un problema creixent de salut pública a Europa. Així, l’exposició diferencial a entorns físics i/o socials durant la infància pot tenir un impacte profund en l’estat de salut d’una persona com a adult.

Imatge de Ben Wicks extreta d’Unsplash

El projecte Equal-Life, finançat per la UE: Early Environmental Quality and life-course mental health effects (Conveni de subvenció 874724) forma part de la Xarxa Europea d’Exposomes Humans formada per nou projectes seleccionats de la mateixa convocatòria H2020, l’objectiu comú dels quals és entendre els impactes en la salut, durant tota la vida, per l’exposició ambiental.

El projecte Equal-Life, que inclou 20 socis d’11 països europeus, desenvoluparà i utilitzarà el concepte d’exposoma en un estudi integrat de l’exposoma extern i els seus aspectes socials i de factors fisiològics interns mesurables, i els relacionarà amb el desenvolupament mental i l’esdevenir de la salut mental en la vida del nen.  Això es farà mitjançant un enfocament nou que combina dades d’exposició per caracteritzar, mesurar, modelar i entendre influències en diferents etapes de desenvolupament. L’objectiu és proposar els millors ambients de suport per a tots els nens.

Entre el 2020 i el 2025, el consorci examinarà les cohorts de naixement de més de 250.000 nens de set països diferents, així com conjunts de dades escolars longitudinals i estudis transversals d’altres quatre països. L’objectiu final d’Equal-Life és desenvolupar un conjunt d’eines que ajudin a avaluar els efectes de l’exposició ambiental física i social a diferents nivells. Els resultats proporcionaran una base per a noves polítiques per prevenir i/o reduir l’impacte negatiu en la salut mental dels nens des de la pre-concepció fins a l’adolescència.

El doctor Jordi Julvez, líder del Grup de Recerca en Epidemiologia Ambiental, Nutrició i Desenvolupament Neuropsicològic (NeuroÈpia) de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i investigador associat de l‘Institut de Salut Global de Barcelona (ISGLOBAL), s’ha incorporat recentment al projecte Equal-Life per desenvolupar eines d’harmonització dels resultats de salut cognitiva i mental, i estudiar les associacions europees de l’exposició física i social amb aquests resultats entre nens i adolescents. El Dr. Julvez pensa que aquest projecte és únic a Europa perquè explora l’impacte de l’exposoma sobre la salut mental al llarg de tota la vida, des de la infància fins a l’edat adulta.

“Aquest projecte ha rebut fons del programa de recerca i innovació European Union’s Horizon 2020 en el conveni de subvenció 874724”