Seguim amb les jornades “update” sobre el càncer: aquest juny sobre el melanoma

MÉS INFORMACIÓ

Seguim amb les jornades “update” sobre el càncer: aquest juny sobre el melanoma

Experts i expertes en el tractament i la recerca que s’està duent entorn a aquest càncer han participat aquesta setmana en la darrera jornada “update” que organitzen el Servei d’Oncologia de l’Hospital Sant Joan de Reus i l’IISPV.

Aquesta jornada d’actualització en melanoma ha tingut com a objectiu fer una revisió de l’estat de l’art del diagnòstic i tractament d’aquesta malaltia. La incidència del melanoma ha anat augmentant en els darrers 30 anys. El 95% dels melanomes es desenvoluparan en la pell i suposen el 1.5-7% dels tumors cutanis malignes, essent responsables de la majoria de morts per aquesta causa.

En els darrers anys, els avenços en el diagnòstic precoç i la prevenció han augmentat la supervivència global dels pacients. El coneixement de la immunoteràpia i de les vies moleculars implicades en la melanogènesis han canviat radicalment els tractaments dels quals disposem en tots i cadascun dels escenaris de la malaltia, des de la neoadjuvància i l’adjuvància a la malaltia metastàtica.

L’aparició de noves estratègies s’acompanyen de nous reptes i molts dubtes. En el context metastàtic ens preguntem quina és la millor seqüència de tractaments i quins biomarcadors necessitem. En el context adjuvant ens preguntem com millorar la selecció de pacients candidats a tractament i quina seria la durada òptima dels mateixos. En el context neoadjuvant, a més de la durada òptima del tractament, podem preguntar-nos si caldria o no fer gangli sentinella o cirurgia en els pacients bons responedors, quins serien els millors criteris per definir la resposta completa patològica o si és millor que l’adjuvància.

Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

 • Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
  Avda, Josep Laporte, 2
  Planta 0 – E1 color taronja (Admissions)
  43204 Reus (Tarragona)
  Tel. (+34) 977 75 93 94
 • Parc Sanitari Joan XXIII
  C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
  Edifici D (Tarragonès)
  43005 Tarragona
  Tel. (+34) 977 29 58 00

El nostre newsletter

 •  
 • Center of:
 •  
 • Center of:

Segueix-nos