MÉS INFORMACIÓ

IC78_23 – TÈCNIC DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

30/11/2023

Descripció del treball

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la recerca en l’àmbit de la biomedicina al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre. L’IISPV és l’instrument amb què s’han dotat els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la recerca i la innovació biomèdica al territori.

La persona escollida haurà de realitzar les següents funcions i activitats:

 • Preparació de les licitacions objecte de contractació de obres, béns i serveis.
 • Gestió dels contractes menors.
 • Gestió de compres.
 • Preparació de la documentació davant de licitacions que l’entitat pugui presentar-se.
 • Gestor de l’òrgan de contractació i de les eines i plataformes digitals de contractació de l’IISPV.

 

REQUISITS

 • Grau en ADE o similar.
 • Màster en contractació pública, economia i/o empresa i similar.
 • Coneixements d’informàtica a nivell avançat.
 • Idiomes:  nivell alt de català, castellà. Mínim: B2 d’anglès
 • Aptituds per treball en equip, discreció, amabilitat i responsabilitat.
 • Experiència demostrable en contractació pública mínima de 5 anys
 • Experiència demostrable en gestió i justificació d’ajuts competitius.
 • Vehicle propi.

 

ES VALORARÀ

 • Experiència, haver treballat en fundacions del sector públic vinculades a la transferència de tecnologia i recerca biomèdica un mínim de tres anys.
 • Formació específica en contractació pública.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

 • Selecció de CV’s: S’identificaran els CV’s aptes i no aptes segons perfil i requisits.
 • Valoració del CV: Valoració dels currículums fins a una puntuació màxima de 40 punts.
 • Carta escrita de Motivació: Adjuntar al currículum carta de motivació amb una llargada màxima de 2500 caracters amb espais. Amb una puntuació màxima de 10 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts en la suma de puntuacions de la valoració del currículum i carta de motivació.

 

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President/a: Joan Vendrell Ortega
 • Vocal 1: Francesc López
 • Vocal 2: Elisabet Galve

SUPLENTS:

 • President/a: David Martin Frigols
 • Vocal 1: Lluís Gallart
 • Vocal 2: Conchi Aznárez

 

CANDIDATURES 

 • El CV ha d’incorporar el número de DNI / NIE o document d’identitat personal.
 • El CV i la Carta de Motivació només s’acceptarà a través del formulari de la web de l’IISPVhttps://www.iispv.cat/treballa-amb-nosaltres/

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 30/11/2023

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats/es si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista i a la prova.

 

L’IISPV garantirà el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte, així com l’exercici real i efectiu de drets per part de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions respecte a la resta de ciutadans i ciutadanes, a través de la promoció de l’autonomia personal, de l’accessibilitat universal, de l’accés a l’ocupació, de la inclusió a la comunitat i la vida independent i de l’erradicació de qualsevol forma de discriminació, de conformitat amb els articles 9.2, 10, 14 i 49 de la Constitució espanyola i a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i els tractats i els acords internacionals ratificats per Espanya.

En cas d’empat, es prioritzarà la contractació de la persona amb discapacitat.

En cas d’empat entre persones de diferent gènere, es contractarà a la persona del gènere menys representat en el grup de treball/departament/servei en el que s’incorpori.

L’IISPV comta amb l’acreditacicó europea The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), compleix els principis generals de la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: Completa
 • Lloc de treball: Oficina tècnica IISPV
 • Contracte: Indefinit
 • Retribució: 36.228,64 bruts anuals
 • Incorporació a partir del 1 de gener 2024

Descarregables