MÉS INFORMACIÓ

IC77_23 – TÈCNIC INFORMÀTICA (PRIMERA EXPERIÈNCIA) – PRÒRROGA

05/12/2023

Descripció del treball

Tècnic informàtica

Convocatoria vinculada al “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU).

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

La persona seleccionada haurà de desenvolupar les següents tasques:

 • Suport en eines ofimàtiques a la resta del personal.
 • Creació i edició de recursos multimèdia.
 • Suport en aules i esdeveniments amb dispositius informàtics i multimedia.
 • Manteniment i desenvolupament a nivell usuari/administrador del CMS del web coorporatiu.
 • Desenvolupament de plantilles per eines ofimàtiques online.
 • Supervisió/administració de les diferents xarxes socials, identitat digital i presencia online de l’entitat a nivell técnic.
 • Documentació i gestió del repositori de les diferents eines informàtiques a l’entitat.
 • Gestió d’incidencies i resolució de les que estiguin al seu abast.
 • Manteniment i modificacions en la web corporativa a més de supervisar l’empremta digital de la corporació i gestionar la presència i expansió d’aquesta en les xarxes enfocant-se en una imatge/reputació bona i de qualitat.

 

PERFIL I REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Grau universitari en Multimedia, Informàtica, Telecomunicacions o similars
 • Ser una persona desocupada inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el dia anterior a l’inici del contracte
 • Cumplir els requisits per a poder formalitzar un contracte en pràctiques (el contracte s’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 si es concerta amb una persona amb discapacitat, següents a la terminació dels corresponents estudis)
 • Joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys.

 

ES VALORARÀ

 • Experiència a les tasques de la descripció del lloc de treball .
 • Domini del pack Office (word, excel…) i d’Acrobat.
 • Domini de WordPress.
 • Domini de creació/edició de contingut multimedia.
 • Coneixements en eines les següents eines online:

Analytics, Mailchimp, Canvas,

 • Coneixements de gestió de les principals xarxes socials majoritaries
 • Coneixements de gestió de Linkledin per empreses
 • Bon nivell d’anglès.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques”  és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs admesos i exclosos segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, on no hi constarà cap referència personal com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic.

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.
Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 15
Treball en equip 10

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President/a: Francesc Lopez Saperas (Gerent)
 • Vocal 1: Fco Javier Ortega Lorenzo. (Tècnic)
 • Vocal 2: Fran Grau Nieto (Tècnic)

Suplents:

 • President/a: Elisabet Galve Aixa (Directora d’Operacions)
 • Vocal 1: Manuel Dominguez Porras (Tècnic)
 • Vocal 2: ⁠Abdelkarim Laaziz El Yaghmouri (Tècnic)

 

CANDIDATURES 

Enviar els CVs CECS través de la web de l’IISPV.  Atès  que aquesta convocatòria va lligada a la ocupació pública s’acceptaràn els CVs cecs rebuts directament del Servei d’Ocupació (SOC). 

https://www.iispv.cat/treballa-amb-nosaltres/

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 04/12/2023

 

COMUNICACIONS

Atès que totes les persones candidates van renunciar a la convocatòria s’obre un termini extraordinari de presentació de sol·licituds per presentar candidatures fins el 4 de desembre de 2023 .

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

 

L’IISPV garantirà el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte, així com l’exercici real i efectiu de drets per part de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions respecte a la resta de ciutadans i ciutadanes, a través de la promoció de l’autonomia personal, de l’accessibilitat universal, de l’accés a l’ocupació, de la inclusió a la comunitat i la vida independent i de l’erradicació de qualsevol forma de discriminació, de conformitat amb els articles 9.2, 10, 14 i 49 de la Constitució espanyola i a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i els tractats i els acords internacionals ratificats per Espanya.

En cas d’empat, es prioritzarà la contractació de la persona amb discapacitat.

En cas d’empat entre persones de diferent gènere, es contractarà a la persona del gènere menys representat en el grup de treball/departament/servei en el que s’incorpori.

L’IISPV comta amb l’acreditacicó europea The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), compleix els principis generals de la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (37,5h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Oficina IISPV (Hospital Universitari Sant Joan de Reus/Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona) i Campus Sescelades (URV)
 • Contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la práctica profesional adequada al nivell d’estudis (12 mesos)
 • Retribució anual bruta: 24.343,34 €
 • Incorporació: Desembre 2023

Descarregables

 

Inscriu-te a la oferta