MÉS INFORMACIÓ

IC77_22 PLAÇA ADMINISTRATIVA ESPECIALITZADA EN LA GESTIÓ ECONÒMICO-ADMINISTRATIVA DE PROJECTES DE RECERCA

15/01/2023

Descripció del treball

La Unitat de Nutrició Humana està formada per investigadors de diferents orígens professionals, amb la missió de desenvolupar activitats relacionades amb la investigació alimentària, la nutrició i el metabolisme, potenciar la docència en nutrició i dietètica, assessorar i col·laborar en la indústria farmacèutica relacionada amb la nutrició i assessorar a la indústria agroalimentària.

La persona escollida haurà de desenvolupar, principalment aquestes tasques:

 • Gestió económico-administrativa del Grup de Recerca IISPV-URV, ocupant-se de la gestió integral de les compres del Grup de Recerca, el seguiment pressupostari i el tancament (parcial o total) de la part econòmica relativa als projectes de recerca que duu a terme el Grup Investigador (Projectes finançats per estaments nacionals: Ministerio de Sanidad, ISCIII, Generalitat de Catalunya, i estaments internacionals (UE, NIH).

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Estudis de Formació Tècnica Professional en Administració o similars.

 

REQUISITS

 • Competència i experiència demostrada (de més 5 anys) en la Gestió económico-administrativa de Grups de Recerca.
 • Nivell C de llengua catalana (o equivalent)
 • Coneixements d’ofimàtica (Microsoft Office) especialment MS Excel i MS Accés nivell avançat.
 • Experiència mínima de 5 anys (demostrable) en l’àmbit de la gestió económico-administrativa de Grups de Recerca especializats en Ciències de la Salut, així com en la gestió de compres “amb acords marc” utilitzant eines telemàtiques destinades per la realització d’aquestes i emprades per Fundacions, Centres de Recerca Biomèdica, Universitats i Estructures Estables de Recerca.
 • Experiència demostrada en la gestió curricular d’un grup de recerca mitjançant eines telemàtiques (IRIS, CVN) per a l’extracció de dades relatives al personal o Grup Investigador.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.

 

ES VALORARÀ

 • Trajectòria laboral
 • Habilitat per a les relacions personals.
 • Domini del Paquet MS Office
 • Experiència demostrada en l’estracció de dades bibliomètriques (WOS, Pubmed, JCR)
 • Formació complementària en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Formació complementària en MS Excel.
 • Coneixements bàsics d’expressió oral i escrita en llengua anglesa.
 • Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva.
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Compromís amb la qualitat, amb l’optimització dels recursos i amb la consecució de resultats.
 • Coneixements d’estructura i singuralitats d’un Grup de Recerca consolidat (SGR) que li permeti dur a terme el control pressupostari, la redacció i confecció de les memòries anuals i el control del personal (altes i baixes).
 • Interès i cura per la llengua, i pulcritud en la correcció lingüística.
 • Experiència en la gestió de convocatòries públiques de contractació de personal (a nivell Universitari, Fundacions de Recerca en Ciències de la Salut, o estructures estables de Recerca).
 • Experiència prèvia en projectes similars.
 • Domini avançat d’internet i coneixement de les noves tendències a de tot tipus d’eines telemàtiques.
 • Capacitat d’identificació i de resolució de problemes i reptes.
 • Experiencia previa en el actualització de pàgines web (Houdini)

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

 • Selecció de CV’s: S’identificaran els CV’s aptes i no aptes segons requisits exigits. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en el punt perfil de la persona i requisits no passaran a la següent fase.
 • Valoració del CV Valoració dels currículums fins a una puntuació màxima de 20 punts.
 • Carta escrita de Motivació: Adjuntar al currículum una carta de motivació amb una llargada màxima de 2500 caracters amb espais. Amb una puntuació màxima de 10 punts.

 

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 15 punts en la suma de puntuacions de la valoració del currículum i carta de motivació

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 70 punts.

 

Ítems 70
Actitud 5
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 30
Treball en equip 20

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President/a: Prof. Jordi Salas-Salvadó, Catedràtic, URV
 • Vocal 1: Nancy Babio Sánchez, Professor Agregat, URV
 • Vocal 2: Dr. Jesús Francisco García Gavilán, Investigador Postdoctoral, CIBERonb
 • Vocal 3: Sr. Carles Munné i Cuevas, PSR, URV

SUPLENTS:

 • President/a: Dra. Michelle Murphy, Professor Agregat, URV
 • Vocal 1: María Ángeles Martínez Rodríguez, Postdoctoral Fellow – Sara Borrell
 • Vocal 2: Dra. Indira Paz Graniel, Investigador Postdoctoral, CIBERonb
 • Vocal 3: Dr. Santiago Ríos Azuara, Investigador Postodctoral Contractat – URV

 

CANDIDATURES 

 

 • El CV ha d’incorporar el número de DNI / NIE o document d’identitat personal
 • Enviar el CV i la Carta de Motivació a través de la web de l’IISPV (https://www.iispv.cat/oferta-detreball/ic77_22-placa-administrativa-especialitzada-en-la-gestio-economico-administativa-deprojectes-de-recerca/)

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 15/01/2022

 

COMUNICACIONS

Degut a que no s’ha presentat cap candidatura en el període ordinari, s’amplia el termini per presentar
candidatures fins el 15/01/2023.

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: parcial (26h/setmana).
 • Lloc físic de treball: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus – URV, IISPV.
 • Contracte: Indefinit d’activitats cientifico-técniques
 • Retribució: 14.546,38€ anuals bruts
 • Incorporació aproximada: febrer de 2023