MÉS INFORMACIÓ

IC67_23 – TÈCNIC DE LA PLATAFORMA DE CITOMETRIA & CELL SORTING

03/11/2023

Descripció del treball

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la recerca en l’àmbit de la biomedicina al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre. L’IISPV és l’instrument amb què s’han dotat els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la recerca i la innovació biomèdica al territori.

La persona escollida haurà de realitzar les següents funcions i activitats:

 • Gestió de la Plataforma de Citometría & Cell Sorting.
 • Implantació i manteniment de la Normativa ISO 9001:2015 a la Plataforma.
 • Tasques de manteniment dels equips.
 • Disseny de panels.
 • Disseny d’experiments.
 • Separació celular.
 • Estudis de viabilitat.
 • Estudis de nanopartícules.
 • Formació d’usuaris.

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Titulació Universitària en Ciencies de la salut, biología, bioquímica o similar.
 • Formació complementària relacionada amb el lloc de treball.

 

REQUISITS

 • Experiència en citometría i en separació cel·lular (sorter) mínima de 5 anys.
 • Experiència demostrable en recerca biomèdica.
 • Experiència demostrable en gestió de plataformes científiques mínima de 2 anys.
 • Coneixements en separació cel·lular (sorter) i citometria espectral.
 • Coneixements en Normativa ISO 9001:2015.
 • Nivell alt d’anglès.

 

ES VALORARÀ

 • Coneixements de català
 • Dinamisme, proactivitat i creativitat
 • Compromís i motivació
 • Orientació a resultats

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

 • Selecció de CV’s: S’identificaran els CV’s aptes i no aptes segons perfil i requisits.
 • Valoració del CV: Valoració dels currículums fins a una puntuació màxima de 30 punts.
 • Carta escrita de Motivació: Adjuntar al currículum carta de motivació amb una llargada màxima de 2500 caracters amb espais. Amb una puntuació màxima de 5 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 25 punts en la suma de puntuacions de la valoració del currículum i carta de motivació.

 

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 40 punts.
 • Prova escrita coneixements del àmbit del lloc de treball.: Amb una puntuació màxima de 25 punts.

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President/a: Joan Vendrell
 • Vocal 1: Francesc López
 • Vocal 2: Lluís Gallart

SUPLENTS:

 • President/a: Elisabet Vilella
 • Vocal 1: Sonia Fernández-Veledo
 • Vocal 2: Elisabet Galve

 

CANDIDATURES 

 • El CV ha d’incorporar el número de DNI / NIE o document d’identitat personal
 • El CV i la Carta de Motivació només s’acceptarà a través del formulari de la web de l’IISPVhttps://www.iispv.cat/treballa-amb-nosaltres/

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 03/11/2023

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats/es si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista i a la prova.

 

L’IISPV garantirà el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte, així com l’exercici real i efectiu de drets per part de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions respecte a la resta de ciutadans i ciutadanes, a través de la promoció de l’autonomia personal, de l’accessibilitat universal, de l’accés a l’ocupació, de la inclusió a la comunitat i la vida independent i de l’erradicació de qualsevol forma de discriminació, de conformitat amb els articles 9.2, 10, 14 i 49 de la Constitució espanyola i a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i els tractats i els acords internacionals ratificats per Espanya.

En cas d’empat, es prioritzarà la contractació de la persona amb discapacitat.

En cas d’empat entre persones de diferent gènere, es contractarà a la persona del gènere menys representat en el grup de treball/departament/servei en el que s’incorpori.

L’IISPV comta amb l’acreditacicó europea The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), compleix els principis generals de la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa
 • Lloc físic de treball: IISPV (principalement Reus/Tarragona)
 • Contracte: Indefinit
 • Retribució: 20.500-25.529 € anuals bruts fixes
 • Incorporació immediata