MÉS INFORMACIÓ

IC51_22 TÈCNIC/A DE LABORATORI (PROGRAMA INVESTIGO)

11/09/2022

Descripció del treball

Convocatòria vinculada al Programa Investigo (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finançat per la Unió Europea, Next Generation EU).

 

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

El grup de recerca en malalties inflamatòries intestinals (IBODI) està especialment interessat en la relació entre la microbiota intestinal, la immunologia i les cèl·lules mare adiposes en la malatia de Crohn i la colitis ulcerosa. Els treballs en curs apunten que el greix perilesional contribueix en la malaltia de Crohn, i la translocació de bactèries de l’intestí afectat al greix perilesional provoca canvis metabòlics i funcionals en aquest teixit que poden contribuir en la progressió de la malaltia. Una comprensió biològica més profunda del paper de la microbiota intestinal, la contribució del greix perilesional i la interacció de les cèl·lules mare adiposes i cèl·lules del sistema immunològic en aquests malalts, ens permetrà identificar biomarcadors útils pel diagnòstic, pronòstic o progressió de la malaltia. L’equip està compost d’investigadors bàsics, biòlegs i biotecnòlegs i investigadors clínics, digestòlegs, cirurgians i infermeres.

Tècnic de laboratori per assumir funcions de Lab manager per un grup emergent Pere Virgili 2022. Les seves funcions principals seran la recepció de mostres pels estudis GETECCU i FIS, organització i gestió del laboratori i de col·leccions, neteja i calibració d’equips, controls de qualitat, tincions histològiques, preparació i manteniment de base de dades, aïllament de PBMCs de sang perifèrica, aïllament de les cèl·lules mare de teixit adipós de biòpsies, cultius cel·lulars, extracció d’RNA i DNA per estudis de transcriptòmica i microbiota, i activitats de divulgació de la recerca incloent xarxes socials.

 

REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Cicle formatiu de grau superior/Grau universitari en Biologia, Biotecnologia, Bioquímica o similar.
 • Tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys.
 • Estar desocupat/da i inscrit/a com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • No haver desenvolupat cap mena d’activitat de recerca a la mateixa entitat en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l’inici del contracte.

Aquests requisits mínims s’hauran de complir en el moment d’iniciar-se els contractes objecte de l’ajut.

 

ES VALORARÀ

 • Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva.
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del Programa Investigo és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs aptes i no aptes segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, eliminant qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, aspecte físic…

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.
Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • Presidenta: Carolina Serena Perelló (Líder de grup)
 • Vocal 1: Diandra Monfort Ferré (Investigadora Predoctoral)
 • Vocal 2: Albert Boronat Toscano (Investigador Predoctoral)

Suplents:

 • Presidenta: Victoria Ceperuelo Mallafré (Investigadora principal)
 • Vocal 1: Brenno Domínguez Porfirio (Investigador Post-doctoral)
 • Vocal 2: Sergiy Klid (Investigador Predoctoral)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV https://www.iispv.cat/oferta-detreball/ic51_22-tecnic-a-de-laboratori/

 

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

Per trobar més informació respecte a les mesures per a afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i la igualtat implementades a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili consultar el següent enllaç: https://www.iispv.cat/hrs4r-hr-excellence-research/

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 11/09/2022

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
 • Contracte: temporal (2 anys)
 • Retribució anual bruta: 24.969,04€
 • Incorporació: Desembre 2022