MÉS INFORMACIÓ

IC50_22 TÈCNIC/A DE RECERCA EN L’ÀMBIT DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT I DE LA VIDA (PROGRAMA INVESTIGO)

11/09/2022

Descripció del treball

Convocatòria vinculada al Programa Investigo (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finançat per la Unió Europea, Next Generation EU).

 

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

El grup NeuroÈpia té tres línies de recerca: neurologia, neurofisiologia clínica i neuroepidemiologia. Diferents membres del grup tenen experiència en l’estudi del dolor neuropàtic, percepció anormal als estímuls nociceptius i les tècniques neurofisiològiques i histològiques aplicades al seu diagnòstic, per exemple en les neuropaties doloroses. En la línia de recerca en neuroimmunologia clínica estudiem diferents malalties neurològiques immunomediades i l’ús de mesures telemàtiques per monitoritzar els pacients neurològics amb dificultat per caminar (accelerometria). En relació amb la línia de neurofisiologia clínica, s’estan estudiant i desenvolupament diferents tècniques d’electroencefalografia (EEG) per a la millora de la precisió en les mesures d’avaluació tant en pacients adults com nounats. Finalment, en neuroepidemiologia, s’estudia el neurodesenvolupament humà i com diferents factors d’estils de vida i ambientals l’afecten al llarg de la vida. Tenim desenes d’articles publicats.

La persona contractada haurà de ser de personal tècnic de recerca i haurà de donar suport en la coordinació d’un projecte epidemiològic que relaciona la nutrició en la salut mental. Haurà de formar part de l’equip investigador i donar suport en l’aplicació de protocols per al treball de camp, el tractament i anàlisis de dades, preparació d’articles científics i presentació de resultats a conferències i seminaris.

Seran important coneixements bàsics en ciències de la salut en l’àmbit dels estudis observacionals o epidemiològics. També, es valorarà motivació, capacitat d’aprenentatge, saber treballar en grup i un nivell d’anglès adequat.

 

REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Grau en l’àmbit de les Ciències de la Salut i de la vida
 • Tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys.
 • Estar desocupat/da i inscrit/a com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • No haver desenvolupat cap mena d’activitat de recerca a la mateixa entitat en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l’inici del contracte.

Aquests requisits mínims s’hauran de complir en el moment d’iniciar-se els contractes objecte de l’ajut.

 

ES VALORARÀ

 • Coneixements en salut mental.
 • Nivell d’anglès B2 acreditat.
 • Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva.
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del Programa Investigo és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs aptes i no aptes segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, eliminant qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, aspecte físic…

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.
Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President: Jordi Julvez (Líder de Grup)
 • Vocal 1: Marcos Elizalde (Bioinformàtic)
 • Vocal 2: Ariadna Pinar (Investigadora Predoctoral)

Suplents:

 • President: Vicenç Pasqual (Neurofisiòleg clínic)
 • Vocal 1: Nuria Solà (Neuròloga clínica)
 • Vocal 2: Jordi Casanova (Neuròleg clínic)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic50_22-tecnic-a-de-recerca-en-lambit-de-les-ciencies-de-la-salut-i-de-la-vida/

 

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

Per trobar més informació respecte a les mesures per a afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i la igualtat implementades a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili consultar el següent enllaç: https://www.iispv.cat/hrs4r-hr-excellence-research/

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 11/09/2022

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Oficina Tècnica de Reus IISPV, ubicada a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus
 • Contracte: temporal (2 anys)
 • Retribució anual bruta: 24.969,04€
 • Incorporació: Desembre 2022