MÉS INFORMACIÓ

IC49_22 TECNÒLEG/A EN BIOMEDICINA, BIOQUÍMICA O EN L’ÀMBIT DE LA NUTRICIÓ I METABOLISME (PROGRAMA INVESTIGO)

11/09/2022

Descripció del treball

Convocatòria vinculada al Programa Investigo (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finançat per la Unió Europea, Next Generation EU).

 

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

La Unitat de Recerca en Pediatria, Nutrició i Desenvolupament Humà (URPNDH) és un grup de recerca multidisciplinari que té com a objectiu realitzar una investigació de qualitat, col·laborant estretament amb altres grups d’investigació d’àmbit internacional i també amb els professionals responsables de la pràctica clínica, per tal de donar respostes als problemes de salut més comuns que actualment afecten a la població pediàtrica.

La persona escollida haurà de desenvolupar principalment aquestes tasques:

 • Participació en Projectes de recerca sobre prevenció i tractament de la obesitat infantil, en què es treballa amb biomarcadors d’alteracions cardiometabòliques. El/la tecnòleg/a realitzarà tasques concretes com la recollida de dades, la depuració de la base de dades i l’anàlisi d’associacions entre els biomarcadors i les alteracions cardiometabòliques.

 

REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Grau en Biomedicina, Bioquímica o Nutrició Humana i Dietètica
 • Tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys.
 • Estar desocupat/da i inscrit/a com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • No haver desenvolupat cap tipus d’activitat de recerca a la mateixa entitat en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l’inici del contracte.

Aquests requisits mínims s’hauran de complir en el moment d’iniciar-se els contractes objecte de l’ajut.

 

ES VALORARÀ

 • Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva.
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.
 • Formació postgrau en nutrició infantil
 • Formació postgrau en bioestadística o salut pública
 • Experiència en codificació de registres dietètics i ús de bases de dades de conversió d’aliments a nutrients
 • Experiència en realització de mesures antropomètriques i tècniques de valoració de la composició corporal
 • Mèrits de recerca com ara obtenció de convocatòries competitives, publicacions, comunicacions a congressos i premis.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del Programa Investigo és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs aptes i no aptes segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, eliminant qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, aspecte físic…

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.
Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President: Joaquín Escribano Subías (Responsable de grup)
 • Vocal 1: Natàlia Ferré Pallàs (Investigadora Post-doctoral)
 • Vocal 2: Ester Parada Ricart (Investigadora Post-doctoral)

Suplents:

 • President: Albert Feliu Rovira (Investigador Post-doctoral)
 • Vocal 1: Marta Zaragoza Jordana (Investigadora Post-doctoral)
 • Vocal 2: Mariona Gispert Llauradó (Investigadora Post-doctoral)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV https://www.iispv.cat/oferta-detreball/ic49_22-tecnoleg-a-en-biomedicina-bioquimica-o-en-lambit-de-lanutricio-i-metabolisme/

 

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

Per trobar més informació respecte a les mesures per a afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i la igualtat implementades a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili consultar el següent enllaç: https://www.iispv.cat/hrs4r-hr-excellence-research/

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 11/09/2022

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
 • Contracte: temporal (2 anys)
 • Retribució anual bruta: 24.969,04€
 • Incorporació: Desembre, 2022