MÉS INFORMACIÓ

IC49_23 TÈCNIC/A DE CONTRACTES I ASSAIGS CLÍNICS

16/06/2023

Descripció del treball

El candidat/a escollit/da entrarà a formar part de l’oficina tècnica de l’Institut, concretament en l’àrea legal.

 

Les funcions del lloc de treball són les següents:

 • Revisió, control i seguiment dels contractes i documentació relacionada d’estudis observacionals i assaigs clínics, entre d’altres.
 • Comunicació i seguiment dels contractes i la documentació relacionada amb els Hospitals centres de realització.
 • Gestió de signatures.
 • Introducció de la informació d’estudis i contractes al sistema de gestió.
 • Recollida, introducció, anàlisi, i seguiment de dades i indicadors d’activitat.
 • Seguiment de convocatòries.
 • Altres funcions assignades per Direcció vinculades a l’àmbit d’actuació.

 

PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Formació mínima universitària de grau (diplomatura o llicenciatura) en dret.

 

REQUISITS

 • Experiencia en gestió de contractes en l’àmbit biomèdic.
 • Experiència i coneixements de gestió en la regulació de projectes i assaigs clínics
 • Nivell mig-alt d’expressió oral i escrita en anglès.
 • Coneixements d’ofimàtica (Microsoft Office)
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, habilitats de comunicació, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.

 

ES VALORARÀ

 • Experiència de gestió en centres de recerca sanitària.
 • Formació complementaria en l’ambit del lloc de treball
 • Tenir o estar cursant un màster o formació complementaria en l’àmbit de dret.
 • Coneixements de la regulació de tractament de dades i mostres biològiques.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

 • Selecció de CV’s: S’identificaran els CV’s aptes i no aptes segons requisits exigits. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en el punt perfil de la persona i requisits no passaran a la següent fase.
 • Valoració del CV: Valoració dels currículums fins a una puntuació màxima de 40 punts.
 • Carta escrita de Motivació: Adjuntar al currículum una carta de motivació amb una llargada màxima de 2500 caracters amb espais. Amb una puntuació màxima de 10 punts.

 

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 30 punts en la suma de puntuacions de la valoració del currículum i prova escrita

 

 • Entrevista personal (entrevista). Amb una puntuació màxima de 50 punts.

 

Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 10
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 30

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President/a:. Elisabet Galve. (Responsable oficina tècnica)
 • Vocal 1: Lluís Gallart. (Responsable plataformes)
 • Vocal 2: Neus Rodríguez (Àrea de projectes)

 

SUPLENTS:

 • President/a: Francesc López (Gerent)
 • Vocal 1: Meritxell Torres (Comitè Ètic)
 • Vocal 2: Conchi Aznarez (RRHH)

 

CANDIDATURES 

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 16/06/2023

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa
 • Lloc físic de treball: Qualsevol de les seus de l’IISPV (Principalment, HUSJ de Reus, HUJ23 de Tarragona)
 • Contracte: Indefinit.
 • Categoria: Grup II
 • Retribució: 29.072,26€.
 • Incorporació aproximada: juny de 2022