MÉS INFORMACIÓ

IC47_22 INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL EN L’ÀMBIT DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT (PROGRAMA INVESTIGO)

20/11/2022

Descripció del treball

Convocatòria vinculada al Programa Investigo (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finançat per la Unió Europea, Next Generation EU).

 

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

Durant els últims anys, el nostre grup de recerca ha aplicat amb èxit la metabolòmica a la investigació epidemiològica. El nostre treball en epidemiologia nutricional ha inclòs la metabolòmica com un enfocament important per desxifrar les interaccions entre la dieta i la salut. Aplicant estudis d’associació àmplia de metabolomes hem identificat perfils de metabòlits associats al consum d’aliments, patrons dietètics, sacietat, condicions metabòliques (resistència a la insulina, augment de l’adipositat) i malalties cardiometabòliques (diabetis tipus 2, insuficiència cardíaca, fibril·lació auricular) que contribueixen a una millor comprensió de les malalties i podria proporcionar objectius futurs per als tractaments nutricionals i/o farmacològics. També hem iniciat un estudi clínic en col·laboració amb oncòlegs de l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus i pretenem desenvolupar un model predictiu format per metabòlits de sang i orina que pugui predir la resposta a la immunoteràpia en pacients amb càncer de pulmó. També es recullen dades sobre la ingesta nutricional d’aquests pacients.

L’IISPV busca un investigador postdoctoral que sigui membre d’un grup de recerca (Papandreou [ORCID 0000-0002-6803-507X], Bulló [ORCID 0000-0002-0218-7046]) amb la responsabilitat de realitzar anàlisis estadístiques utilitzant una cohort de l’UK Biobank (https://www.ukbiobank.ac.uk/enable-your-research/approved-research/circulating-plasma-metabolites-lifestyle-adiposity-and-biochemical-exposures-and-risk-of-major-chronic-diseases-and-their-co-occurence) per identificar metabòlits relacionats amb malalties cròniques. També analitzarà dades d’un assaig clínic en curs (PI20/01094) per desenvolupar un model de predicció format per metabòlits que pugui predir la resposta a la immunoteràpia en pacients amb NSCLC.

També s’espera que redacti articles científics. Aquesta és una oportunitat perquè un investigador junior millori la seva experiència en l’anàlisi de grans dades i de dades clíniques de metabolòmica. El candidat seleccionat ha de tenir un doctorat en epidemiologia o bioestadística i habilitats amb R.

 

REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Doctorat relacionat amb biomedicina i ciències de la Salut
 • Tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys.
 • Estar desocupada i inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • No haver desenvolupat cap mena d’activitat de recerca a la mateixa entitat en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l’inici del contracte.

Aquests requisits mínims s’hauran de complir en el moment d’iniciar-se els contractes objecte de l’ajut.

 

ES VALORARÀ

 • Grau en Biologia, Nutrició, Genètica, Medicina o altres matèries científiques relacionades.
 • Màster en Epidemiologia, Bioestadística, Nutrició o altres assignatures científiques afins.
 • Experiència en recerca rellevant en anàlisi epidemiològica dades.
 • Coneixement d’una llengua estrangera: Anglès-nivell B2.
 • Publicacions en revistes científiques internacionals.
 • Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva.
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del Programa Investigo és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs aptes i no aptes segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, eliminant qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, aspecte físic…

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.
Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • Presidenta: Christopher Papandreou (Investigador Principal)
 • Vocal 1: Mònica Bulló (Investigadora Sènior)
 • Vocal 2: Jaume Folch (Investigador Sènior)

Suplents:

 • President: Joan Vendrell (Líder de grup)
 • Vocal 1: Alex Folch (Investigador Predoctoral)
 • Vocal 2: Laia Gutiérrez (Investigadora Predoctoral)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV https://www.iispv.cat/oferta-detreball/ic47_22-investigador-a-postdoctoral-en-lambit-de-lepidemiologia/

 

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

Per trobar més informació respecte a les mesures per a afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i la igualtat implementades a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili consultar el següent enllaç: https://www.iispv.cat/hrs4r-hr-excellence-research/

 

AMPLIACIÓ DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 20/11/2022

 

COMUNICACIONS

Atès que no s’ha rebut cap candidatura en el període extraordinari que compleixi els requisits establerts pel Programa Investigo, es torna a ampliar el període de recepció de CV fins el 20/11/2022

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball:Hospital Universitari Sant Joan de Reus (IISPV)
 • Contracte: temporal (2 anys)
 • Retribució anual bruta: 24.969,04 €
 • Incorporació: Desembre 2022