MÉS INFORMACIÓ

IC46_22 INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL EN BIOMEDICINA O BIOQUÍMICA (PROGRAMA INVESTIGO)

11/09/2022

Descripció del treball

Convocatòria vinculada al Programa Investigo (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finançat per la Unió Europea, Next Generation EU).

 

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

El grup INIM fou creat al 1993 pel professor Francesc Vidal (investigador principal). Conta amb la presència d’investigadors clínics i bàsics que han centrat la seva recerca en estudiar les vies fisiopatològiques potencialment implicades en la infecció pel VIH i en la resposta del organisme al tractament antiretroviral. De fet, en els darrers anys, el grup ha fet un gran esforç per convertir-se en un referent tan nacional com internacional en la cerca de biomarcadors predictius i potencials dianes terapèutiques mitjançant l’aproximació a través de ciències òmiques (genòmica, proteòmica, transcriptòmica i metabolòmica).

Tots els esforços en el camp de la investigació de VIH/SIDA han estat reconeguts per la Red de Investigación en SIDA (RETICS-RIS) del Instituto de Investigación Sanitaria Carlos III (ISCIII), que ha finançat al grup ininterrompudament des del 2003 i per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.

El personal investigador postdoctoral s’incorporaria a les activitats de recerca en la línia d’investigació en COVID-19. Concretament, el personal investigador participaria en un projecte finançat per Biocat que es basa en la cerca de biomarcadors de progressió en pacients infectat per SARS-CoV2 mitjançant tècniques òmiques. La persona que s’incorpori al grup de recerca haurà d’explotar les dades demogràfiques i experimentals que ja estan recollides en el projecte en curs: anàlisi de bases de dades, generació de resultats i suport en la redacció d’articles científics. I per altra banda, la persona que s’incorpori també haurà de participar en tasques que promoguin la continuïtat d’aquesta línia dins el grup INIM: redacció de nous projectes de recerca i desenvolupament experimental.

 

REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Doctorat en Biomedicina o Bioquímica
 • Tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys.
 • Estar desocupada i inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • No haver desenvolupat cap tipus d’activitat de recerca a la mateixa entitat en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l’inici del contracte.

Aquests requisits mínims s’hauran de complir en el moment d’iniciar-se els contractes objecte de l’ajut.

 

ES VALORARÀ

 • Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva.
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del Programa Investigo és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs aptes i no aptes segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, eliminant qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, aspecte físic…

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.
Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • Presidenta: Francesc Vidal Marsal (Responsable de grup)
 • Vocal 1: Joaquim Peraire Forner (Investigador Principal)
 • Vocal 2: Anna Rull Aixa (Investigadora Principal)

Suplents:

 • President: Consuelo Viladés Laborda (Investigadora Sènior)
 • Vocal 1: Montserrat Vargas Laguna (Infermera Assistencial)
 • Vocal 2: Verónica Alba Elvira (Tècnica)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV https://www.iispv.cat/oferta-detreball/ic46_22-investigador-a-postdoctoral-en-biomedicina-obioquimica/

 

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

Per trobar més informació respecte a les mesures per a afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i la igualtat implementades a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili consultar el següent enllaç: https://www.iispv.cat/hrs4r-hr-excellence-research/

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 11/09/2022

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Hospital Joan XXIII, Tarragona
 • Contracte: temporal (2 anys)
 • Retribució anual bruta: 24.969,04 €
 • Incorporació: Desembre 2022