MÉS INFORMACIÓ

IC44_22 INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL EN L’AMBIT DE LA BIOLOGIA O LA PSICOLOGIA (PROGRAMA INVESTIGO)

11/09/2022

Descripció del treball

Convocatòria vinculada al Programa Investigo (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finançat per la Unió Europea, Next Generation EU).

 

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

El grup de recerca de la Unitat de Medicina Preventiva 1 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, de la Universitat Rovira i Virgili, està coordinant el “Reus-Tarragona Birth Cohort Study” des del 2005. És un estudi de tríades mare-pare-infant que té com a objectiu investigar com l’ exposició nutricional-genètica-ambiental durant el desenvolupament en úter, s’associa amb el desenvolupament i la salut en la descendència. Si es demostra que aquestes exposicions, durant el desenvolupament fetal, repercuteixen sobre la salut al llarg de la vida, es podria aportar evidències per a dissenyar estratègies de prevenció primordial i de prevenció primària de les malalties cròniques més importants que afecten la nostra població. El grup de recerca està liderat per la Dra. Michelle Murphy i actualment el grup participa en projectes nacionals i internacionals sobre aquesta línia d’investigació. El grup té un interès especial en el paper de la xarxa metabòlica del metabolisme monocarbonat en el desenvolupament de malalties cròniques que afecten la salut cardiovascular, cognitiva i metabòlica i si el vincle està a través del seu paper en la regulació dels processos epigenètics.

La persona escollida haurà de desenvolupar principalment aquestes tasques:

 • Incorporació en un equip multidisciplinari per investigar sobre la relació entre exposicions Ambientals-epigenètiques prenatals i el desenvolupament cognitiu durant la infància.
 • Coordinació del treball de camp i realització de les proves de desenvolupament de les nenes /nens del Reus Tarragona Birth Cohort.
 • Recollida i anàlisi de les dades.
 • Generació de hipòtesi
 • Publicació d’articles i realització d’informes.
 • Nivells alts d’anglès, català*, castellà i anàlisi estadística, necessàries.

*Per tal de fer les proves de desenvolupament neurologic en les nenes / els nens, s’ha d’oferir en la seva llengua habitual

 

REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Doctorat en l’àmbit de la Biologia o la Psicologia
 • Tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys.
 • Estar desocupada i inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • No haver desenvolupat cap tipus d’activitat de recerca a la mateixa entitat en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l’inici del contracte.

Aquests requisits mínims s’hauran de complir en el moment d’iniciar-se els contractes objecte de l’ajut.

 

ES VALORARÀ

 • Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva.
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.
 • Experiència en l’anàlisi de dades amb SPSS i R.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del Programa Investigo és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs aptes i no aptes segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, eliminant qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, aspecte físic…

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.
Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • Presidenta: Dra. Michelle Murphy (Investigadora Sènior)
 • Vocal 1: Dra. Natàlia Ferré (Investigadora Post-doctoral)
 • Vocal 2: Dra. Josepa Canals (Responsable de grup)

Suplents:

 • President: Dra. Nancy Babio (Responsable de grup)
 • Vocal 1: Dr. Jordi Salas-Salvadó (Responsable de grup)
 • Vocal 2: Dra. Veronica Luque (Investigadora Sènior)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV https://www.iispv.cat/oferta-detreball/ic44_22-investigador-a-postdoctoral-en-lambit-de-la-biologia-ola-psicologia/

 

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

Per trobar més informació respecte a les mesures per a afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i la igualtat implementades a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili consultar el següent enllaç: https://www.iispv.cat/hrs4r-hr-excellence-research/

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 11/09/2022

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Unitat de Medicina Preventiva 1, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, URV
 • Contracte: temporal (2 anys)
 • Retribució anual bruta: 24.969,04 €
 • Incorporació: Desembre, 2022