MÉS INFORMACIÓ

IC43_22 INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL EN L’ÀMBIT DE LA NUTRICIÓ I EL METABOLISME (PROGRAMA INVESTIGO)

11/09/2022

Descripció del treball

Convocatòria vinculada al Programa Investigo (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finançat per la Unió Europea, Next Generation EU).

 

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

El grup DIAMET pertany a l’Institut d’Investigació Pere Virgili (IISPV) i a l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (HJ23) i està integrat en una xarxa nacional d’estudi de la diabetis CIBERdem, iniciada el 2008 per l’Institut de Salut Carlos III. Així mateix, el grup és reconegut des del 2009 com a grup consolidat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya – Universitat Rovira i Virgili.

La persona escollida haurà de desenvolupar principalment aquestes tasques:

 • Activitat de recerca dins de les línies prioritàries del grup (activitat experimental, anàlisi de dades, redacció d’articles científics, activitats de difusió).

 

REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Doctorat en l’àmbit de la nutrició i el metabolisme
 • Tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys.
 • Estar desocupada i inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • No haver desenvolupat cap mena d’activitat de recerca a la mateixa entitat en el termini dels 6 mesos immediatament anteriors a l’inici del contracte.

Aquests requisits mínims s’hauran de complir en el moment d’iniciar-se els contractes objecte de l’ajut.

 

ES VALORARÀ

 • Experiència prèvia en el camp del metabolisme (preferentment), l’oncologia i/o la inflamació
 • Estar en possessió del títol d’experimentació en animals
 • Tenir coneixement de cultiu cel·lular, tècniques de bioquímica i biologia molecular
 • Coneixements en microbiologia i cultiu bacterià.
 • Nivell d’anglès certificat (mínim B2)
 • Experiència demostrada en activitats de transferència i innovació.
 • Participació en activitats de difusió.
 • Motivació, creativitat, iniciativa i actitud proactiva.
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat i adaptabilitat.
 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del Programa Investigo és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs aptes i no aptes segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, eliminant qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, aspecte físic…

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.
Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 5
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 30
Treball en equip 5

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • Presidenta: Sonia Fernández Veledo (Líder de grup, DIAMET)
 • Vocal 1: Isabel Huber Ruano (Investigadora Post-doctoral)
 • Vocal 2: Victòria Ceperuelo-Mallafré (Investigadora Sènior)

Suplents:

 • President: Ana Megia (Investigadora Senior)
 • Vocal 1: Ana Madeira (Investigadora Post-doctoral)
 • Vocal 2: Mar Rodríguez-Peña (Tècnica)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar el CV a través de web IISPV https://www.iispv.cat/ofertade-treball/ic43_22-investigador-a-postdoctoral-en-lambit-de-lanutricio-i-el-metabolisme/

 

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

Per trobar més informació respecte a les mesures per a afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i la igualtat implementades a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili consultar el següent enllaç: https://www.iispv.cat/hrs4r-hr-excellence-research/

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 11/09/2022

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

 

 

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Hospital Joan XXIII, Tarragona
 • Contracte: Temporal (2 anys)
 • Retribució anual bruta: 24.969,04 €
 • Incorporació: Desembre 2022