MÉS INFORMACIÓ

IC34_23 TÈCNIC/A DE LA UNITAT DE RECERCA EN LÍPIDS I ARTERIOSCLEROSI (URLA), I UNITAT DE MEDICINA VASCULAR I METABOLISME (UVASMET) – (PRIMERA EXPERIÈNCIA)

21/02/2023

Descripció del treball

Convocatòria vinculada al “Programa de primera experiència professional en les administracions públiques” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU).

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

La persona seleccionada s’incorporarà a la “Unitat de Recerca a Lipids i Arteriosclerosi (URLA)” per donar suport a les tasques de digitalització vincluades a la Unitat. La URLA es troba integrada al Departament de Medicina i Cirurgia de la Facultat de Medicina (Universitat Rovira i Virgili, URV), ia l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV). A més, forma part del “CIBER a Diabetis i Malalties Metabòliques associades” (CIBERDEM).

La persona seleccionada haurà de desenvolupar les següents tasques:

 • Actualització dels continguts propis de la unitat als webs de la URV, IISPV i CIBERDEM i altres.
 • Difusió de l’activitat del grup a les xarxes socials.
 • Gestió dels aplicatius de CV personals (CVN i IRIS) i activitats relacionades.

 

PERFIL I REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Disposar d’un cicle formatiu de grau mitja o qualsevol titulació superior (títol universitari, títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació profesional) en l’ambit de l’alimentació, la nutrició o similar.
 • Ser una persona desocupada inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el dia anterior a l’inici del contracte
 • Cumplir els requisits per a poder formalitzar un contracte en pràctiques (el contracte s’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 si es concerta amb una persona amb discapacitat, seguents a la terminació dels corresponents estudis)
 • Joves mes grans de 16 anys i menors de 30 anys.

 

ES VALORARÀ

Donat que les tasques a realitzar estan relacionades amb la feina que desevolupen investigadors en l’àmbit de la nutrició i la salut vardiovascular, es valorarà:

 • Grau en l’àmbit de l’alimentació, la nutrició o similar.
 • Máster en programes de Biomedicina, Bioquímica i Biologia Molecular, Biotecnologia o similar.
 • Experiència en recerca sobre malalties cardiometabòliques.
 • Experiència en anàlisis de dades i programació en Rstudio.
 • Interpretació i anàlisis de dades metabolòmiques.
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, flexibilitat, polivalència i adaptabilitat.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs admesos i exclosos segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, on no hi constarà cap referència personal com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic.

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.

 

Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President/a: Josep Ribalta (Professor Agregat URV, Investigador Principal URLA-UVASMET)
 • Vocal 1: Ricardo Rodríguez (Professor Associat URV)
 • Vocal 2: Montse Guardiola (Professora Agregada URV)

Suplents:

 • President: Lluís Masana (Catedratic URV, Líder de Grup URLA-UVASMET)
 • Vocal 1: Josefa Girona (Professor Associat URV)
 • Vocal 2: Joan Carles Vallvé (Professor Associat URV)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV (https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic34_23-tecnic-a-de-la-unitat-de-recerca-en-lipids-i-arteriosclerosi-urla-i-unitat-de-medicina-vascular-i-metabolisme-uvasmet/)

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 21/02/2023

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

 

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: URLA, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, URV
 • Contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la práctica profesional adequada al nivell d’estudis (12 mesos)
 • Retribució anual bruta: 24.343,35€
 • Incorporació: Març 2023