MÉS INFORMACIÓ

IC26_23 TÈCNIC GRUP GEMMAIR (PRIMERA EXPERIÈNCIA)

12/02/2023

Descripció del treball

Convocatòria vinculada al “Programa de primera experiència professional en les administracions públiques” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU).

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

El Grup d’Estudi en Malalties Metabòliques Associades a la Insolinoresistència (GEMMAIR) és un grup de recerca clínica i bàsica format per un equip multidisciplinari. Aquest està format per personal investigador mèdic i experimental que pertany a l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII i a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus: metges internistes, cirurgians, patòlegs, biòlegs moleculars i tècnics de laboratori.

GEMMAIR té una trajectòria de més de 25 anys d’experiència a l’estudi de malalties hepàtiques cròniques i de més de 15 anys a l’estudi de l’obesitat i les malalties associades. Així mateix, GEMMAIR està acreditat com a grup consolidat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) des de l’any 2009 i és un grup de recerca reconegut per la Universitat Rovira i Virgili (URV). GEMMAIR ha realitzat diverses col·laboracions al àmbit nacional i internacional; a més de tenir una gran vinculació amb làmbit acadèmic, atès que la major part dels membres del grup són professors de la URV. També s’han dut a terme un gran nombre de tesis doctorals i treballs de final de grau i de màster, per la qual cosa GEMMAIR té experiència en la formació del personal investigador novell.

La persona seleccionada haurà de desenvolupar les següents tasques:

 • Garantir l’aplicació del coneixement tècnic necessari per dur a terme les activitats i tasques assignades.
 • Planificar i desenvolupar els projectes encomanats al seu àmbit d’actuació i garantir-ne la implantació correcta i el seguiment, segons el seu àmbit d’actuació.
 • Recopilar, actualitzar i complir les disposicions legals, normes i acords relacionats amb les matèries de la seva àrea.
 • Proposar normes internes o directrius de funcionament sobre matèries pròpies de la seva competència i col·laborar a redactar-les.
 • Participar en el disseny i implantació dels procediments tècnics propis del seu àmbit d’actuació, proposar-los i validar-los.
 • Participar en esdeveniments als quals ha d’assistir en funció de les seves competències.

 

PERFIL I REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Grau en bioquímica, biologia o biotecnologia.
 • Ser una persona desocupada inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el dia anterior a l’inici del contracte
 • Cumplir els requisits per a poder formalitzar un contracte en pràctiques (el contracte s’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 si es concerta amb una persona amb discapacitat, seguents a la terminació dels corresponents estudis)
 • Joves mes grans de 16 anys i menors de 30 anys.

 

ES VALORARÀ

 • Aptituds per treballar en equip, capacitat de treballar de forma autònoma, d’organització, amabilitat, dinamisme, polivalència, rigor, responsabilitat i confidencialitat
 • Màster universitari (acabat o cursant) en ciències de la salut
 • CFGS de Tècnic de laboratori
 • Coneixements d’anglès
 • Publicacions científiques.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs admesos i exclosos segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, on no hi constarà cap referència personal com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic.

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.

 

Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • Presidenta: Dra. Teresa Auguet (Líder de grup GEMMAIR)
 • Vocal 1: Laia Bertran (Investigador predoctoral)
 • Vocal 2: Carmen Aguilar (Tècnic de laboratori)

Suplents:

 • Presidenta: Dra. Fàtima Sabench (Professora URV)
 • Vocal 1: Dr. David Riesco (Internista)
 • Vocal 2: Dr. José Antonio Porras (Internista)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV (https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic26_23-tecnic-grup-gemmair-primera-experiencia/)

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 12/02/2023

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

 

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Mòduls de recerca i docència URV/IISPV/HUJ23
 • Contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la práctica profesional adequada al nivell d’estudis (12 mesos)
 • Retribució anual bruta: 24.343,35€
 • Incorporació: Març 2023