MÉS INFORMACIÓ

IC24_23 TÈCNIC PEL GRUP DE RECERCA SEPSIS, INFLAMACIÓ I SEGURETAT DEL MALALT CRÍTIC (SIS) – (PRIMERA EXPERIÈNCIA) – PRÒRROGA

09/02/2023

Descripció del treball

Convocatoria vinculada al “Programa de primera experiència professional en les administracions publiques” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU).

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

El grup SIS està constituït per un nucli de 10 investigadors doctors y 20 investigadors clínics multidisciplinari que coincideixen en interessos i línies de recerca i que estan desenvolupant conjuntament nous projectes en l’àmbit de la sèpsia, la inflamació, la seguretat en el malalt crític i anàlisis de dades en salut (BIG-DATA i Machine Learning).

Títol del lloc de treball a desenvolupar:

 • GENERAR VALOR EN LA ATENCIÓ AL PACIENT CRÍTIC MITJANÇANT l’ÚS SEGUR DE LES DADES I LA TECNOLOGIA

Tasques i funcions a realitzar:

 • Informació i alfabetització digital. Avaluar informació i continguts digitals:
  • Participar en la definició sistemàtica d’indicadors de qualitat automatitzats a partir de les dades dels sistemes d’informació clínica de les Unitats de Cures Intensives.
  • Traslladar les definicions d’indicadors a mètriques consensuades amb les societats cièntifiques i comités d’experts amb les que col·labora el nostre grup de treball.
 • Gestionar informació i continguts digitals:
  • Configuració de plataforma àgil per als clínics per al seguiment sistemàtic d’indicadors de qualitat
 • Creació de continguts digitals.
  • Participar en el procés de protecció intel·lectual.

 

PERFIL I REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Grau en l’ambit de l’Enginyeria Biomèdica, la Biotecnologia, o l’Enginyeria Informàtica
 • Ser una persona desocupada inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el dia anterior a l’inici del contracte
 • Cumplir els requisits per a poder formalitzar un contracte en pràctiques (el contracte s’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 si es concerta amb una persona amb discapacitat, seguents a la terminació dels corresponents estudis)
 • Joves mes grans de 16 anys i menors de 30 anys.

 

ES VALORARÀ

 • Experiència en desenvolupament web basat en Python-Django, preferiblement com a “full-stack”. Es valorarà coneixement en gestió de projectes amb Git, optimització de base de dades (Postgres, MySQL), coneixements de ‘Machine Learning’ i implementació de funcionalitats ‘user-friendly’ de “front-end” (JavaScript).
 • Capacitat d’aprenentatge continuat, polivalència, flexibilitat i adaptabilitat.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

 

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs admesos i exclosos segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

 

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, on no hi constarà cap referència personal com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic.

 

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.

 

Ítems 50
Actitud 15
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 10

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • Presidenta: María A. Bodí Saera (Líder de Grup, SIS)
 • Vocal 1: Josep Gómez Álvarez (Tecnòleg, SIS)
 • Vocal 2: Alejandro Rodríguez Oviedo (Líder de Grup, SIS)

Suplents:

 • President: Mónica Magret Iglesias (Metge, SIS)
 • Vocal 1: Manuel Ruiz Botella (Bioinformàtic, SIS)
 • Vocal 2: Fede Esteban (Metge, SIS)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

AMPLIACIÓ DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 19/03/2023

 

COMUNICACIONS

Atès que totes les persones candidates van renunciar a a la convocatòria s’obre un termini extraordinari de presentació de sol·licituds per presentar candidatures fins el 19 de març de 2023.

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

 

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Servei de Medicina Intensiva (Inclou espais de l’Hospital i de l’edifici I+D)
 • Contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la práctica profesional adequada al nivell d’estudis (12 mesos)
 • Retribució anual bruta: 24.343,35€
 • Incorporació: Març 2023