MÉS INFORMACIÓ

IC19_23 TÈCNIC DEL GRUP DE RECERCA EN MALALTIES INFLAMATÒRIES INTESTINALS (PRIMERA EXPERIÈNCIA)

08/02/2023

Descripció del treball

Convocatoria vinculada al “Programa de primera experiència professional en les administracions publiques” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU).

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

El grup de recerca en malalties inflamatòries intestinals (IBODI) està especialment interessat en la relació entre la microbiota intestinal, la immunologia i les cèl·lules mare adiposes en la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa. Els treballs en curs apunten que el greix perilesional contribueix en la malaltia de Crohn, i la translocació de bactèries de l’intestí afectat al greix perilesional provoca canvis metabòlics i funcionals en aquest teixit que poden contribuir en la progressió de la malaltia. Una comprensió biològica més profunda del paper de la microbiota intestinal, la contribució del greix perilesional i la interacció de les cèl·lules mare adiposes i cèl·lules del sistema immunològic en aquests malalts, ens permetrà identificar biomarcadors útils pel diagnòstic, pronòstic o progressió de la malaltia. L’equip està compost d’investigadors bàsics, biòlegs i biotecnòlegs i investigadors clínics, digestòlegs, cirurgians i infermeres.

L’objectiu general del nostre grup és comprendre la fisiopatologia de les malalties inflamatòries intestinals com la Colitis Ulcerosa o la malaltia de Crohn així com les complicacions que se’n deriven com per exemple les fístules perianals, amb la finalitat de trobar noves estratègies terapèutiques.

La persona seleccionada haurà de treballar amb cultius cel·lulars primaris, tècniques de biologia molecular, histologia, immunologia i microbiota intestinal.

 

PERFIL I REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Grau en biotecnologia, biologia, bioinformática o similar
 • Ser una persona desocupada inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el dia anterior a l’inici del contracte
 • Cumplir els requisits per a poder formalitzar un contracte en pràctiques (el contracte s’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 si es concerta amb una persona amb discapacitat, seguents a la terminació dels corresponents estudis)
 • Joves mes grans de 16 anys i menors de 30 anys.

 

ES VALORARÀ

 • Coneixements en cultius cel·lulars, tècniques bioquímiques i tècniques de biologia molecular.
 • Es valorarà persona organitzativa amb experiència en gestió del laboratori.
 • Nocions de bioinformàtica com ara del paquet estadístic R, ‘’Statistical Package for the Social Sciences’’ (SPSS) o d’altres, per a l’anàlisi de dades òmiques (epigenoma, proteòmica, transcriptòmica).

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs admesos i exclosos segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, on no hi constarà cap referència personal com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic.

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.

 

Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President/a: Carolina Serena Perelló (Responsable de grup)
 • Vocal 1: Diandra Monfort Ferré (Investigadora predoctoral)
 • Vocal 2: Albert Boronat Toscano (Investigador predoctoral)

Suplents:

 • President: Aleidis Caro (Investigadora Clínica)
 • Vocal 1: Irene Vañó (Tècnica de Recerca)
 • Vocal 2: Margarita Menacho (Investigadora Clínica)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV (https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic19_23-tecnic-del-grup-de-recerca-en-malalties-inflamatories-intestinals-primera-experiencia/)

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 08/02/2023

 

COMUNICACIONS

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona
 • Contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la práctica profesional adequada al nivell d’estudis (12 mesos)
 • Retribució anual bruta: 24.343,35€
 • Incorporació: Març 2023