MÉS INFORMACIÓ

IC07_23 TÈCNIC/A UNITAT D’ESTUDIS HISTOLÒGICS, CITOLÒGICS I DE DIGITALITZCACIÓ (PRIMERA EXPERIÈNCIA) – PRÒRROGA

02/02/2023

Descripció del treball

Convocatoria vinculada al “Programa de primera experiència professional en les administracions publiques” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU).

Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) és una institució que integra la investigació en el camp de la biomedicina al “Camp de Tarragona” i a les “Terres de l’Ebre”. L’IISPV és l’instrument que han estat dotats els hospitals universitaris d’ambdues regions sanitàries (Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Hospital Universitari Institut Pere Mata de Reus) i la Universitat Rovira i Virgili, per tal d’aglutinar i gestionar la investigació i la innovació biomèdica al territori.

La Unitat d’Estudis Histològics, Citològics i de Digitalització és una plataforma que dona suport a la recerca mitjançant estudis histològics i citològics de mostres biològiques per als investigadors tant interns com externs a l’IISPV. La plataforma disposa de les instal·lacions adequades per realitzar tècniques d’immunohistoquímica, immunofluorescència, hibridació in situ i estudis moleculars.

La gestió centralitzada de mostres per a investigació biomèdica té un impacte ecològic important ja que redueix  considerablement els residus de tipus sanitari derivats del processament de mostres biològiques i origen humà, ja que centralitza en un únic punt la generació de residus i redueix els processaments en utilitzar-se les mostres obtingudes en múltiples projectes de diferents investigadors, que altrament haurien de generar els residus als seus centres per obtenir les mostres. A més, la gestió dels residus es realitza a través dels centres sanitaris, cosa que contribueix a reduir el volum originat i optimitza la seva gestió. La gestió interna específica dels productes biològics i químics dels protocols que s’utilitzen al servei d’anatomia patològica estan establerts al Pla de gestió de residus de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta que és on es troba ubicada la plataforma.

 

Les tasques a desenvolupar en la plataforma són:

 • Registre i recepció de les mostres per a investigació.
 • Extracció d’ADN i ARN de biòpsies parafinades per a estudis genètics i moleculars, i avaluació de la quantitat i integritat del material genètic extret.
 • Realització de tincions histològiques habituals (HE, Papanicolaou, tinció ràpida).
 • Realització de tincions histològiques especials: realització de tècniques de tinció histoquímiques, immunohistoquímiques, immunofluorescència, hibridació in situ i estudis moleculars.
 • Gestió de residus de la plataforma.

 

PERFIL I REQUISITS DE LA PERSONA CANDIDATA

 • Grau en l’ambit de les ciències de la vida
 • Ser una persona desocupada inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el dia anterior a l’inici del contracte
 • Cumplir els requisits per a poder formalitzar un contracte en pràctiques (el contracte s’ha de concertar dins dels 3 anys, o dels 5 si es concerta amb una persona amb discapacitat, seguents a la terminació dels corresponents estudis)
 • Joves mes grans de 16 anys i menors de 30 anys.

 

ES VALORARÀ

 • Competència i experiència amb extracció de material genètic i tècniques de biologia molecular.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La valoració curricular de les persones candidates es realitzarà mitjançant l’ús de currículum vitae cec, garantint el principi de no discriminació per cap raó. Per tant, les persones candidates han d’enviar el seu curriculum vitae en format cec, que es caracteritza per:

 1. No incloure el nom ni el cognom. Indicar únicament les sigles del nom i cognoms.
 2. No afegir cap de les següents dades: nacionalitat, adreça, gènere i DNI.
 3. No incorporar la fotografia.
 4. En el text del currículum s’ha d’utilitzar un llenguatge neutre (evitar adjectius que delatin el gènere de la persona, exemple: es pot indicar el grau superat amb un graduat/ada o persona graduada en)

No obstant això, un dels requisits del “Programa de primera experiència professional en las administracions publiques” és tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys. Conseqüentment, les persones candidates han d’indicar la data de naixement en el seu currículum vitae cec.

El Departament de Recruitment rebrà els currículums cecs enviats pels candidats i els codificarà segons les inicials del nom i cognoms. Posteriorment, identificarà els CVs cecs admesos i exclosos segons els requisits exigits en la convocatòria. Els aspirants que no compleixin els requisits indicats en la convocatòria no passaran a la següent fase. En cap cas el tribunal de selecció tindrà accés a les dades personals de les persones candidates.

 • Valoració del CV: Valoració dels currículums cecs per part del comitè de selecció fins a una puntuació màxima de 50 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista és necessari haver obtingut una puntuació mínima de 35 punts. Aquesta valoració la durà a terme el comitè de selecció, que rebrà els CVs en format cec, on no hi constarà cap referència personal com ara el nom i el cognom, el DNI, la nacionalitat, l’edat, el gènere, la fotografia i l’adreça. D’aquesta manera, s’elimina qualsevol possibilitat de prejudici per qüestió de gènere, origen, edat o aspecte físic.

 • Entrevista personal. Amb una puntuació màxima de 50 punts.

 

Ítems 50
Actitud 10
Encaix en el lloc de treball 15
Experiència, funcions desenvolupades/habilitats 10
Treball en equip 15

 

 

COMITÈ DE SELECCIÓ

 • President/a: Carlos López (Líder de Grup, PO&B)
 • Vocal 1: Marylène Lejeune. (Líder de Grup, PO&B)
 • Vocal 2: Esther Sauras (Investigadora predoctoral)

Suplents:

 • President: Laia Reverté (Investigadora postdoctoral)
 • Vocal 1: Ramon Bosch (Investigador postdoctoral)
 • Vocal 2: Noèlia Gallardo (Investigadora predoctoral)

 

CANDIDATURES 

 • Enviar els CVs través de la web de l’IISPV https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic07_23-tecnic-a-unitat-destudis-histologics-citologics-i-de-digitalitzcacio-primera-experiencia/

Per qualsevol dubte o qüestió: recruitment@iispv.cat

 

AMPLIACIÓ DATA LÍMIT DE RECEPCIÓ DE CV 19/03/2023

 

COMUNICACIONS

Atès que totes les persones candidates van renunciar a la convocatòria s’obre un termini extraordinari de presentació de sol·licituds per presentar candidatures fins el 19 de març de 2023.

L’IISPV informarà als candidats si han estat admesos o exclosos per accedir a l’entrevista.

Condicions laborals

 • Tipus de jornada: completa (40h/setmana)
 • Lloc físic de treball: Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
 • Contracte: Contracte formatiu per a l’obtenció de la práctica profesional adequada al nivell d’estudis (12 mesos)
 • Retribució anual bruta: 24.343,35€
 • Incorporació: Març 2023