Research report

This document reflects the organization of the institution, the strategic areas in which it works and the work done by our researchers and research groups.

* Els projectes en què apareix la institució ISCIII són projectes finançats pel “Pla nacional d’investigació científica,
Desenvolupament i Innovació Tecnològica (R + D + I) i l’Institut de Salut Carlos III i cofinançat amb fons FEDER “.