L’IISPV supera amb èxit el procés de renovació del segell d’excel·lència en personal “HR Excellence in Research” de la Comissió Europea.

MÉS INFORMACIÓ

Jordi Masana

L’IISPV supera amb èxit el procés de renovació del segell d’excel·lència en personal “HR Excellence in Research” de la Comissió Europea.

L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili va rebre l’acreditació HRS4R l’any 2015 i ara, després d’una exhaustiva avaluació per part de la Comissió Europea, la renova sense cap condicionant.

L’Acreditació HRS4R demostra que l’IISPV compleix els principis generals de la Carta Europea d’Investigadors i el Codi de conducta per a la contractació de personal investigador.

L’any 2015 l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, institució que engloba la recerca biomèdica de la província de Tarragona, va obtenir per primera vegada l’acreditació de la Comissió Europea “HR Excellence in Research (HRS4R)”. Aquell reconeixement acreditava que l’IISPV complia els principis generals de la Carta Europea d’Investigadors i el Codi de conducta de la Comissió Europea.

L’estratègia europea de recursos humans per a investigadors HRS4R, es basa en l’aplicació de 40 principis englobats en 4 pilars: aspectes ètics i professionals, reclutament, condicions laborals, formació i desenvolupament professional.

Des del 2015 l’Institut ha estat implementant el Pla d’acció aprovat per la Comissió Europea i el passat mes de desembre l’IISPV es va sotmetre a l’avaluació d’aquest treball per part del personal avaluador de la Unió Europea. La nostra institució ha superat l’avaluació amb èxit.

Tot el procés dut a terme, tant en la implementació com en l’avaluació, ha estat un procés obert i participatiu de tota la institució: comunitat investigadora,  òrgans de govern, oficina tècnica, Comitè Ètic i les diferents plataformes científiques i de suport a la recerca.

L’acreditació HRS4R també ens ajuda a ampliar la nostra visibilitat internacional i a seguir treballant i garantint que la investigació biomèdica es tradueixi en una pràctica clínica de millor qualitat per al benefici dels pacients i una millor salut per a la nostra població.

Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

 • Hospital Universitari Sant Joan de Reus
  Avda, Josep Laporte, 2
  Planta 0 – E1 color taronja (Admissions)
  43204 Reus (Tarragona)
  Tel. (+34) 977 75 93 94
 • Parc Sanitari Joan XXIII
  C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4
  Edifici D (Tarragonès)
  43005 Tarragona
  Tel. (+34) 977 29 58 00

El nostre newsletter

Segueix-nos