Programa Transversal Estil de Vida i Prevenció de la Malatia

NUTRICIÓ I METABOLISME
OBJECTIUS

Els objectius del grup són formar un equip multidisciplinari que pugui donar respostes a les preguntes de recerca que es formulen a l’Atenció Primària i la seva àrea comunitària intentant d’aquesta manera fer una recerca de suport al procés assistencial. El grup té especial interès en les àrees de prevenció i promoció de la salut.

 

RESPONSABLES
 • Francisco Martín Luján

 • Línies
 • Membres del grup
 • Projectes
 • Publicacions
 • Transferència
 • Contacte

Diabetis. Grup de recerca “Diabetis-de-Reus-Tarragona”. IP Bernardo Costa.

 • Prevenció de la diabetis. Epidemiologia i estudi de la prediabetis tipus 2
 • Eficàcia de la prevenció de la malaltia cerebrovascular de diverses intervencions
 • Estudi clínic de la síndrome metabòlica i de les seves associacions i complicacions
 • Estudi clínic dels factors de risc i les complicacions associades a la diabetis tipus 2
 • Anàlisi econòmica de cost-efectivitat en prevenció de la diabetis tipus 2
 • Prevenció precoç de les complicacions de la diabetis tipus 2 en individus amb hiperglucèmia
 • Valor predictiu del registre continu de al glucosa sobre la incidència de la diabetis tipus 2
 • Marcadors i predictors de la incidència de diabetis tipus 2 en individus amb dieta mediterrània

CENIT. Grup de Recerca en Estils de vida, Nutrició i Tabaquisme IP: Francisco M Martin

 • Tabaquisme
 • Estat nutricional i salut física, psíquica i social

EPIVAC: Effectiveness of pneumococcal and influença vaccines. IP Angel Vila

 • Epidemiologia de la pneumònia adquirida a la comunitat (PAC) a la població general
 • Epidemiologia de les malalties pneumocòcciques en la població general i especialment infants i gent gran
 • Avaluació de l’efectivitat de la vacuna antipneumocòccica polisacàrida 23-valent en persones >50 anys i la vacuna heptavalent conjugada en els infants
 • Avaluació de l’efectivitat de la vacuna antigripal en la població general >60 anys i subgrups específics d’alt risc

Grup de recerca Tecnologies de la Informació i Comunicació en Atenció Primària IP. Cristina Rey

 • Eines 2.0 aplicades a l’atenció primària
 • Telemetria a l’atenció primària
 • Història clínica electrònica aplicada a la recerca epidemiològica

Salut-Mental-Tarragona. IP Enric Aragonés

 • Salut Mental en Atenció Primària
  Estudio económico de recursos consumidos en la traslación hacia atención primaria de un programa preventivo de la diabetes mediante intervención sobre estilo de vida (DP-TRANSFERS-Eco)

  Referència: 4R19/115
  IP: Cabré Vila, Juan José
  Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
  Període d’execució: 2020 – 2022

  Incidencia y caracterización de perfiles de bajo/alto riesgo de complicación en personas >60 años con COVID19 (>60 COVID19)

  Referència: COV20/00852
  IP: Vila Corcoles, Angel
  Entiat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
  Període d’execució: 2020 – 2021

  Mapa de riscos en Atenció Domiciliària (ATDOM_SP)

  Referència: PROJ-18/20
  IP: Hernandez Vidal, Nuria
  Entitat finançadora: ICS – Institut Català de la Salut
  Període d’execució: 2019 – 2020

  Aplicación en una población real y evaluación del sistema de ayuda al cribado de retinopatía diabética, incorporando un sistema de lectura automática de imágenes

  Referència: PI18/00169
  Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
  Període d’execució: 2019 – 2021

  Evolució a 10 anys de l'aparició d'esdeveniments cardiovascular en una cohort afecta de síndrome metabòlica i del risc addicional associat a la presència de depressió/ansietat Projecte StreX10: Deu anys de seguiment

  IP: Y. Ortega
  Referència: SIDIAP-18/6
  Entitat finançadora: Institut Català de la Salut
  Període d’execució: 2019-2021

  I Knowledge and attitudes about clinical trials by general and family medicine practitioners and their patients-cross-sectional research

  IP: N. Hernandez
  Referència: PROJ-18/20
  Entitat finançadora: Institut Català de la Salut
  Període d’execució: 2019-2020

  Mapa de riscos en Atenció Domiciliària

  IP: N. Hernandez
  Entitat finançadora: Institut Català de la Salut
  Període d’execució: 2019-2020

  Portadores intestinales comunitarios de Enterobacterias productoras de ?-lactamasas de espectro extendido y carbapenemasas plasmídicas en las Regiones Sanitarias Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona y Girona

  IP: P. Moral
  Entitat finançadora: Fundacio Doctor Ferran
  Període d’execució: 2019-2020

  SHARECONTRACEPT, Herramienta Digital de Ayuda a la Decisión, ¿mejora la adherencia al método contraceptivo elegido?

  IP: MI. de Molina
  Referència: PI18/00915
  Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
  Període d’execució: 2019-2021

  SHARECONTRACEPT, Herramienta Digital de Ayuda a la Decisión, ¿mejora la adherencia al método contraceptivo elegido?

  IP: MI. de Molina
  Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
  Període d’execució: 2019-2021

  Efectividad de la implementación de distintas herramientas de Seguridad del Paciente para definir un nuevo mapa de riesgo en Atención Primaria

  IP: M. Gens
  Referència: PI17/02063
  Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
  Període d’execució: 2018-2020

  Programa comunitari de prevenció de fractures osteoporòtiques (APROP)

  IP: MJ. Pueyo
  Entitat finançadora: S Amgen, S.A.
  Període d’execució: 2018-2019

  Com els nivells de ferritina sèrica determinen la incidència de depressió puerperal

  IP: Aragonès E
  Referència: SIDAP 17/04
  Entitat finançadora: IDIAP Jordi Gol
  Període d’execució: 2018 – 2020

  Com els nivells de ferritina sèrica determinen la incidència de depressió puerperal. IP: Aragonès E

  Referència: SIDAP 17/04
  Entitat finançadora: IDIAP Jordi Gol
  Període d’execució: 2018 – 2020

  Diagnósticos en Patología Psiquiátrica Infantil (PEPSICAT-DX)

  IP: R. Morros
  Referència: SLT006/17/00309
  Entitat finançadora: Departament de Salut
  Període d’execució: 2018-2020

  Efectividad de la implementación de distintas herramientas de Seguridad del Paciente para definir un nuevo mapa de riesgo en Atención Primaria

  IP: M. Gens
  Referència: PI17/02063
  Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
  Període d’execució: 2018-2020

  Evaluación de un programa multicomponente para el manejo integrado de dolor crónico y depresión en atención primaria. Ensayo clínico aleatorizado por conglomerados

  IP: E. Aragonès
  Referència:
  Entitat finançadora: Fund. Investigación Biomédica Hospital Gregorio Marañón – FIBHGM
  Període d’execució: 2018-2020

  Programa comunitari de prevenció de fractures osteoporòtiques (APROP)

  IP: MJ. Pueyo
  Entitat finançadora: S Amgen, S.A.
  Període d’execució: 2018-2019

  Utilización correcta de los dispositivos de insulina en el control de la diabetes tipo II y factores asociados

  IP: S. Berlanga
  Entitat finançadora: Institut Català de la Salut
  Període d’execució: 2018-2019

  Efectividad del tratamiento antitusígeno, anticolinérgico y miel versus práctica habitual en adultos con bronquitis aguda no complicada

  IP: C. Llor
  Referència: PI17/01345
  Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
  Període d’execució: 2018-2020

  Programa comunitari de prevenció de fractures osteoporòtiques (APROP)

  IP: MJ. Pueyo
  Entitat finançadora: Amgen, S.A.
  Període d’execució: 2018-2019

  Programa comunitari de prevenció de fractures osteoporòtiques (APROP)

  IP: MJ. Pueyo
  Entitat finançadora: Amgen, S.A.
  Període d’execució: 2018-2019

  Síndrome metabólico y riesgo de cáncer: estudio caso-control con datos del Sistema de Información para el Desarrollo de la Investigación en Atención Primaria (SIDIAP) en Cataluña

  IP: D. Puente
  Referència: PI17/00914
  Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
  Període d’execució: 2018-2020

  Efecte HALO de l'estudi PREDIMED-PLUS

  IP: J. Basora
  Referència: SLT002/16/00132
  Entitat finançadora: Departament de Salut
  Període d’execució: 2017-2019

  Desenvolupament i avaluació d'una estratègia activa per la implementació del programa INDI per a la millora de la depressió en atenció primària

  Referència: SLT002/16/00106
  IP: Aragonès E
  Entitat finançadora: Departament de Salut
  Període d’execució: 2017-2019

  Efecte de la Dieta Mediterrània sobre la funció pulmonar en fumadors sense patologia respiratòria prèvia: l'assaig clínic MEDIS (Mediterranean Diet and Smoking)

  IP: F. Martín
  Referència: SLT002/16/00155
  Entitat finançadora: Departament de Salut
  Període d’execució: 2017-2019

  Efecte HALO de l'estudi PREDIMED-PLUS

  IP: J. Basora
  Referència: SLT002/16/00132
  Entitat finançadora: Departament de Salut
  Període d’execució: 2017-2019

  Efectivitat d'una xarxa de voluntaris activats de forma automàtica en la disminució del temps d'inici de les maniobres de reanimació cardiopulmonar

  IP: C. Rey
  Referència: SLT002/16/00162
  Entitat finançadora: Departament de Salut
  Període d’execució: 2017-2019

  Factibilitat i efectivitat del mesurament de la conductància electroquímica dèrmica pel cribratge de neuropatia diabètica en Atenció Primària

  IP: JJ. Cabré
  Referència: SLT002/16/00093
  Entitat finançadora: Departament de Salut
  Període d’execució: 2017-2019

  Predicción de mal pronóstico en adultos con infección del tracto respiratorio inferior en España. Estudio PREDICTOR

  IP: E. Taverna
  Entitat finançadora: SEMFYC
  Període d’execució: 2017-2019

  Translació a l'atenció primària d'una intervenció eficient per a prevenir la diabetis tipus 2. Efecte de l'associació paral·lela d'una eina facilitadora virtual de la intervenció

  IP: B. Costa
  Referència: SLT002/16/00045
  Entitat finançadora: Departament de Salut
  Període d’execució: 2017-2019

  Ús de dulaglutide als països europeus - Drug Utilization Study (DUS). Estudi transversal, multi-països amb múltiples fonts de dades sobre la utilització de medicaments utilitzant bases de dades electròniques. [Utilisation of dulaglutide in European countries: A cross-sectional, multi-country and multi-source drug utilisation study using electronic health record databases

  IP: JM. Hernàndez
  Entitat finançadora: IQVIA Information, S. A.
  Període d’execució: 2017-2019

  Validació i translació a l'atenció primària de Catalunya de la nova escala nacional de risc CATDRISC per predir a 10 anys la diabetis tipus 2

  IP: F. Barrio
  Referència: SLT002/16/00154
  Entitat finançadora: Departament de Salut
  Període d’execució: 2017-2019

  Efectividad clínica de la vacunación antineumocócica conjugada versus polisacárida en adultos con distintas condiciones de riesgo: estudio de cohortes de base poblacional

  IP: A. Vila
  Referència: SLT002/16/00063
  Entitat finançadora: Departament de Salut
  Període d’execució: 2017-2019

  Implementació del programa INDI per a la millora de la depressió en atenció primària al Camp de Tarragona i el Vallès Occidental

  IP: E. Aragonès
  Entitat finançadora: Fundació Academia Ciencies Mediques de Catalunya I de Balears (L’Acadèmia)
  Període d’execució: 2017-2019

  Ús de dulaglutide als països europeus - Drug Utilization Study (DUS). Estudi transversal, multi-països amb múltiples fonts de dades sobre la utilització de medicaments utilitzant bases de dades electròniques. [Utilisation of dulaglutide in European countries: A cross-sectional, multi-country and multi-source drug utilisation study using electronic health record databases.

  IP: Hernàndez JM.
  Referència: PI17/00914
  Entitat finançadora: IQVIA Information, S. A.
  Període d’execució: 2017-2019

  Diabetes Prevention - Translating a feasible and cost-effective lifestyle intervention into primary care to reduce the social burden of type 2 diabetes

  IP: B. Costa
  Referència:
  Entitat finançadora: Fundacio La Marato de TV3
  Període d’execució: 2016-2020

  Efectividad clínica de la vacuna antineumocócica conjugada 13-valente versus vacuna polisacárida 23-valente en los adultos mayores de 50 años: estudio de cohortes de base poblacional

  IP: A. Vila
  Referència: PI15/01230
  Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
  Període d’execució: 2016-20120

  Eficacia clínica y metabólica del abordaje multicomponente coordinado entre atención primaria y especializada para el tratamiento de la obesidad infantil: Ensayo clínico controlado aleatorizado

  IP: E. Granado
  Referència: PI15/01411
  Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
  Període d’execució: 2016-2020

  Evaluación de una intervención multifactorial para la reducción del consumo de benzodiacepinas en atención primaria. Ensayo clínico aleatorizado por clusters

  IP: F. Bejarano
  Referència: PI15/02205
  Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
  Període d’execució: 2016-2019

  Evaluación de un programa multicomponente para el manejo integrado de dolor crónico y depresión en atención primaria. Ensayo clínico aleatorizado por conglomerados

  IP: E. Aragonès
  Referència: PI14/00573
  Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
  Període d’execució: 2015-2019

 • Diet quality and nutrient density in subjects with metabolic syndrome: Influence of socioeconomic status and lifestyle factors Across-sectional assessment in the PREDIMED-Plus study

  Cano-Ibáñez N, Gea A, Ruiz-Canela M, Corella D, Salas-Salvadó J, Schröder H,Navarrete-Muñoz EM, Romaguera D, Martínez JA, Barón-López FJ, López-Miranda J,Estruch R, Riquelme-Gallego B, Alonso-Gómez Á, Tur JA, Tinahones FJ, Serra-Majem L, Martín V, Lapetra J, Vázquez C, Pintó X, Vidal J, Daimiel L, Gaforio JJ, MatíaP, Ros E, Fernández-Carrión R, Díaz-López A, Zomeño MD, Candela I, Konieczna J,Abete I, Buil-Cosiales P, Basora J, Fitó M, Martínez-González MA,Bueno-Cavanillas A

  Clin Nutr. 2020 Apr;39(4):1161-1173. DOI: 10.1016/j.clnu.2019.04.032

 • Feasibility and Effectiveness ofElectrochemical Dermal Conductance Measurement for the Screening of DiabeticNeuropathy in Primary Care Decoding Study (Dermal Electrochemical Conductance inDiabetic Neuropathy)

  Cabré JJ, Mur T, Costa B, Barrio F, López-Moya C, Sagarra R, García-Barco M,Vizcaíno J, Bonaventura I, Ortiz N, Flores-Mateo G, Solà-Morales O; CatalanDiabetes Prevention Research Group

  J Clin Med. 2019 May 1;8(5):598. DOI: 10.3390/jcm8050598

 • Impact of Life’sSimple 7 on the incidence of major cardiovascular events in high-risk Spanishadults in the PREDIMED study cohort

  Díez-Espino J, Buil-Cosiales P, Babio N, Toledo E, Corella D, Ros E, Fitó M, Gómez-Gracia E, Estruch R, Fiol M, Lapetra J, Alonso-Gómez A, Serra-Majem L,Pintó X, Sorlí JV, Muñoz MA, Basora J, Martínez-González MÁ

  Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020 Mar;73(3):205-211. DOI: 10.1016/j.rec.2019.05.010

 • TheObemat2 0 Study: A Clinical Trial of a Motivational Intervention for ChildhoodObesity Treatment

  Luque V, Feliu A, Escribano J, Ferré N, Flores G, Monné R, Gutiérrez-MarínD, Guillen N, Muñoz-Hernando J, Zaragoza-Jordana M, Gispert-Llauradó M,Rubio-Torrents C, Núñez-Roig M, Alcázar M, Ferré R, Basora JM, Hsu P,Alegret-Basora C, Arasa F, Venables M, Singh P, Closa-Monasterolo R

  Nutrients. 2019 Feb 16;11(2). DOI: 10.3390/nu11020419

 • Lay People Training in CPR and in the Use of an Automated External Defibrillator, and Its Social Impact: A Community Health Study

  Villalobos F, Del Pozo A, Rey-Reñones C, Granado-Font E, Sabaté-Lissner D, Poblet-Calaf C, Basora J, Castro A, Flores-Mateo G.

  Int J Environ Res Public Health. 2019 Aug 11;16(16):2870. DOI: 10.3390/ijerph16162870

 • Lay People Training in CPR and in the Use of an Automated External Defibrillator, and Its Social Impact: A Community Health Study

  Villalobos F, Del Pozo A, Rey-Reñones C, Granado-Font E, Sabaté-Lissner D, Poblet-Calaf C, Basora J, Castro A, Flores-Mateo G.

  Int J Environ Res Public Health. 2019 Aug 11;16(16):2870. DOI: 10.3390/ijerph16162870

 • Effect of intensive nutritional intervention in patients refractory to weight loss

  Álvarez-Álvarez L, Rubín-García M, Vitelli Storelli F, Fernández-Vázquez JP, Basora J, Fitó M.

  Semergen. 2020 Apr;46(3):167-174. 10.1016/j.semerg.2019.09.006

  • Eina proSP, Montserrat Gens.
  • App ESPIRO és una app gratuïta adreçada a tots els professionals sanitaris que utilitzen l’espirometria com a prova diagnòstica durant la seva pràctica assistencial. Està disponible en 4 idiomes (anglès, català, castellà i francès) i pot trobar-se a Apple Store (Iphone) i a Play Store (dispositius Android). Dr. F Martin
  • App TOBBSTOP per ajudar en el procés de la deshabituació del tabac.

   

  Guies de pràctica clínica

  • Col·laboració en les “Guías alimentaias para la población española: La nueva piràmide de la alimentación saludable”.
  • Col·laboració en la propera edició del llibre “Guía divulgativa de la Alimentación Saludable”,  avalat por SENC, SEMERGEN, semFYC, SEMG. SepeAP.
  • Redacció del capitol “Nutrició” del VII Curs autoformatiu en l’atenció primària de la salut (CAAPS) de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
  • Col·laboració en la redacció de les noves “Pautes d’Harmonització del tractament de l’MPOC” del Servei Català de la Salut. Dr Martin
  • Col·laboració en la redacció de les noves “Pautes d’Harmonització de la malaltia renal” del Servei Català de la Salut. Dr. JJ Cabre
  • Col·laboració en la redacció de la Guia 2018 “Petits canvis per menjar millor” del Servei Català de la Salut. Dr. Martin i Dr. Basora
  • E Aragonès, i altres autors. El programa INDI. Un model assistencial per millorar el maneig de la depressió en atenció primària. | INNOBICS-1280 .  Etapa actual: Fase 5: projectes en implementació.
  • E Aragonès, N Cardoner, F Colom, G López-Cortacans, I Gilaberte. Guía de Buena Práctica Clínica: Psicoeducación en pacientes con depresión. Madrid: Organización Médica Colegial, 2013.
  • E Aragonès i altres autors. Pautes d’harmonització farmacoterapèutica. PHF-APC. Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la depressió major. Barcelona: Departament de Salut. AIAQS. 2014
  • Enric Aragonès i altres autors. Programa Pacient Expert Catalunya® en Depressió. Departament de Salut, 2014.
  • Germán López-Cortacans i altres autors. Enfermería y Salud Mental, Estrategia de Salud Mental, Ministerio de Sanidad y política social. Madrid, 2014
  • DJ Palao, V Pérez, E Aragonès y otros autores. Informatización e Integración en la H. Clín. Electrónica de Aten Primaria de la Guía Clínica de la Depresión. Dep. de Salut. Generalitat de Catalunya, 2012-13.
  • DJ Palao, V Pérez, E Aragonès, I Jódar (2010)  Adaptación al modelo sanitario catalán de la guía de práctica clínica sobre el manejo de la depresión mayor en el adulto. Editado por: C Molina, E Calvo, MJ Pueyo. Barcelona: Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut. ISBN:B.47370-2010
  • El Grup de Recerca en Salut Mental, ha participat com a revisors en:
  • Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión Mayor en Niños y Adolescentes. SNS, 2009.
  • Guía de Práctica Clínica para la prevención del suicidio (1). Avalia-t. SNS, 2011.
  • Guia sobre el maneig del trastorn bipolar a Catalunya. Barcelona: AIAQS. Servei Català de la Salut, 2010
  • Guia sobre el maneig del trastorn bipolar a Catalunya. Barcelona: AIAQS. Servei Català de la Salut, 2010
  • Guía de Práctica Clínica Tratamiento de la Depresión en Atención Primaria. Serv. Andaluz de Salud, 2011
  • Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión Mayor en el Adulto. SNS, 2014.

Membres De L’equip

 • Responsable

  • Francisco Martín Luján
 • Investigador predoctoral

  • Albert del Pozo Niubo
  • Ángel Vila Corcolés
  • Antoni Santigosa Ayala
  • Antonia Caballero Arias
  • Bernardo Costa Pinel
  • Carmina Poblet Calaf
  • Cinta de Diego Cabanes
  • Concepción Rambla Vidal
  • Cristina Rey Reñones
  • Enric Aragonés Benaiges
  • Ester Granado Font
  • Eva Satue Gracia
  • Felipe Villalobos Martínez
  • Francisco José Barrio Torrell
  • German Lopez Cortacans
  • Jordi Blade Creixenti
  • Josep Basora Gallisà
  • Juan José Cabré Vila
  • Mª José Forcadell Peris
  • Olga Ochoa Gondar
  • Pablo Hsu Chung
  • Yolanda Caules Ticoulat
  • Montse Gens
  • Ramon Sagarra Àlamo
 • Metge investigador

  • Ferran Bejarano Romero
  • Immaculada Hospital Guardiola
  • Jesús Vizcaíno Marín
  • Mª Teresa Basora Gallisà
  • Roxana Elena Catalin
  • Sílvia Folch Pujol
 • Infermera investigadora

  • Maria Luisa Barrera Uriarte
  • Maria Roser Pedret Llaberia
  • Núria Martín Vergara