Sessió informativa sobre el mapa de finançament internacional per projectes en salut

Aquesta sessió online pretén fer un repàs dels principals fons de finançament internacional pels projectes de recerca en el sector salut.

Per una banda, l’USPIR de la URV presentarà les oportunitats que ofereix el programa marc de finançament Europeu per a la recerca i la innovació, l’Horizon Europe, analitzant les convocatòries obertes durant el 2022 i les previsions del següent programa de treball 2023-2024.

Per altra banda, l’UPI del IISPV donarà a conèixer altres fons de finançament europeu complementaris a Horizon Europe. Es presentaran les diferents fundacions privades i les seves convocatòries i oportunitats de finançament no regulades pel programa marc europeu.

Conèixer totes aquestes oportunitats de finançament és fonamental per tenir una visió àmplia de les vostres oportunitats i poder traçar millors estratègies de recerca.

INFORMACIO IMPORTANT

Jornades

  • 25/01/2022 a les 15:00h
  • ONLINE
Afegir a la teva agenda

Altres esdeveniments