Jornada d’actualització en melanoma

Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili

Aquesta jornada d’actualització en MELANOMA pretén fer una revisió de l’estat de l’art del diagnòstic i tractament del melanoma. La incidència del melanoma ha anat augmentant en els darrers 30 anys. El 95% dels melanomes es desenvoluparan en la pell i suposen el 1.5-7% dels tumors cutanis malignes, essent responsables de la majoria de morts per aquesta causa.

En els darrers anys, els avenços en el diagnòstic precoç i la prevenció han augmentat la supervivència global dels nostres pacients. El coneixement de la immunoteràpia i de les vies moleculars implicades en la melanogènesis han canviat radicalment els tractaments dels quals disposem en tots i cadascun dels escenaris de la malaltia, des de la neoadjuvància i l’adjuvància a la malaltia metastàtica.

L’aparició de noves estratègies s’acompanyen de nous reptes i molts dubtes. En el context metastàtic ens preguntem quina és la millor seqüència de tractaments i quins biomarcadors necessitem. En el context adjuvant ens preguntem com millorar la selecció de pacients candidats a tractament i quina seria la durada òptima dels mateixos. En el context neoadjuvant, a més de la durada òptima del tractament, podem preguntar-nos si caldria o no fer gangli sentinella o cirurgia en els pacients bons responedors, quins serien els millors criteris per definir la resposta completa patològica o si és millor que l’adjuvància.

Potser podrem contestar alguna d’aquestes preguntes i de ben segur que en sorgiran moltes altres. T’hi apuntes?

INFORMACIO IMPORTANT

  • 14 de juny de 2022 de 15h a 18h
  • Videoconferència en directe
Afegir a la teva agenda

Altres esdeveniments