Jornada d’actualització càncer de pulmó

Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili

En el nostre medi, el càncer de pulmó és la segona neoplàsia  més freqüent en els homes, després del càncer de pròstata, i la quarta en les dones. Tot i així, les morts per càncer de pulmó en els homes són cinc vegades més que les causades pel càncer de pròstata. En les dones representa la segona causa de mort per càncer.

En els darrers anys, el major coneixement de la biologia de la malaltia i el descobriment d’alteracions genètiques específiques de determinats subtipus de càncer de pulmó, ha permés el desenvolupament de grans avenços terapèutics amb fàrmacs més específics i dirigits a cada persona i amb un millor perfil de toxicitat. A més, actualment és possible, només amb una mostra de sang, conèixer si un pacient respondrà a un fàrmac determinat i, fins i tot, saber si la falta de resposta a un medicament és deguda a una mutació de resistència adquirida pel propi tumor, i que pot ser eludida amb l’administració un nou fàrmac.

La immunoteràpia ha trobat en el càncer de pulmó un ampli ventall de possibilitats. Una modalitat terapèutica que, en un principi, estava limitada a la malaltia avançada, actualment també ha demostrat el seu benefici com a tractament en estadis més inicials de la malaltia. Un repte és identificar quins pacients es podran beneficiar més i quins tenen major risc de toxicitat. Aquí els estudis metabològics ens poden donar resposta.

En aquesta jornada comptarem amb especialistes de primer nivell que ens oferiran una actualització sobre aquesta patologia tan freqüent i que ha presentat tants canvis en el seu maneig en els darrers anys.

INFORMACIO IMPORTANT

  • 19 de desembre de 2023 de 15 a 18 hores
  • Sala Polivalent de l'HUSJR (Presencial)
Afegir a la teva agenda

Altres esdeveniments