Introducció a l’estadística en R

Temari

Dilluns 29 gener:

· Introducció a R: instal·lació, funcionament general

·  Estadística bàsica en R

Temari

Dilluns 29 gener:

· Introducció a R: instal·lació, funcionament general

·  Estadística bàsica en R

INFORMACIO IMPORTANT

Cursos

Altres esdeveniments