IMPACTA AMB EL TEU ELEVATOR PITCH!

Coneixerem el elements que formen un elevator pitch impactant i persuasiu per a la venta dels nostres projectes, anàlisis detallat dels components que fan que sigui engrescador, i definició dels propis elevators pitchs. La posada en pràctica i el feedback a la segona part del curs, reforçaran els aprenentatges adquirits i es complementarà amb recursos de llenguatge verbal (el què es diu) com la posada en escena (com es diu).

Temari

– Elements i estructura del elevator pitch
– Anàlisis de casos reals
– Definició del propi elevator pitch
– Posada en escena i feedback

Informació general

Professor: Bibiana Villa
Nombre de places: 20
Personal IISPV – GRATUÏT
PERSONAL NO IISPV – 75 €

Obert a tothom, el número de places són 20, si el número d'inscripcions és major es prioritzaran les places.

Coneixerem el elements que formen un elevator pitch impactant i persuasiu per a la venta dels nostres projectes, anàlisis detallat dels components que fan que sigui engrescador, i definició dels propis elevators pitchs. La posada en pràctica i el feedback a la segona part del curs, reforçaran els aprenentatges adquirits i es complementarà amb recursos de llenguatge verbal (el què es diu) com la posada en escena (com es diu).

INFORMACIO IMPORTANT

Cursos

  • 23 de març de 9 a 14 h
  • Edifici modular de Recerca i Docència HJ23 Seminari 3

Altres esdeveniments