Disseny d’un projecte de recerca

OBJECTIUS

? Formular preguntes en format PICO
? Realitzar cerques bibliogràfiques acurades
? Triar el disseny d’estudi més adequat a nostre objectiu
? Definir i tractar variables i adequar-ne l’anàlisi estadístic
? Adquirir coneixements bàsics per a la redacció i publicació d’articles

TEMARI

? SESSIÓ 1. El mètode científic: de la pregunta a la hipòtesi i l’objectiu en els projectes de recerca.
? SESSIÓ 2. Cerca bibliogràfica. Gestors bibliogràfics.
? SESSIÓ 3. Diferents tipus de disseny d’estudis epidemiològics i les seves característiques.
? SESSIÓ 4. Tipus de variables. Com definir-les i gestionar-les. Estratègies d’anàlisi.
? SESSIÓ 5. Rellevància i difusió dels resultats.

DOCENTS

Josep Basora i Gallisà. Coordinador Recerca i Formació. DAP Camp de Tarragona Gerència Teritorial Camp de Tarragona.Institut català de la Salut.
Eva Ma Satue Gracia. Doctora Unitat Suport a la Recerca. Direcció d’Atenció Primària Camp de Tarragona. Institut Català de la Salut.
Cristina Rey Reñones. Infermera investigadora PhD. Unitat de Suport a la Recerca. Direcció d’Atenció Primària Camp de Tarragona. Institut Català de la Salut.

INFORMACIO IMPORTANT

Cursos

  • 30 setembre,2,7,9 i 14 d'octubre de 2019 de 15-18h
  • Aula 18, els dies 30 set i 9 oct i Aula 3, els dies 2,7 i 14 d'octubre de la Unitat Docent de l'Hospital U. Sant Joan de Reus

Altres esdeveniments